Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5639 ДЛС Граматиково 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.63 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0.80 куб.м. 27.43 куб.м.
дб
2126-2 Процедури за продажба на дървесина 9,212.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2126-2 Виж пълна информация
5616 ДЛС Граматиково 12.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м.
дб,цр
2114,2106 Процедури за продажба на дървесина 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
5594 ДЛС Граматиково 24.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 7 куб.м. 34 куб.м. 72 куб.м. 51 куб.м. 5 куб.м. 200 куб.м.
здб,цр,збд,бк
обект №2126 Процедури за добив на дървесина 4,334.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад”, за обект №2126, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
5572 ДЛС Граматиково 20.09.2021 04.10.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи частна държавна собственост - лек автомобил УАЗ Виж пълна информация
5533 ДЛС Граматиково 24.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100.16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.26 куб.м. 109.42 куб.м.
дб
Обект №2118-7 Процедури за продажба на дървесина 38,047.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2118-7 Виж пълна информация
5519 ДЛС Граматиково 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
68.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35.54 куб.м. 103.62 куб.м.
дб
Обект №2118-5 Процедури за продажба на дървесина 30,905.21 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2118-5 Виж пълна информация
5486 ДЛС Граматиково 30.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35.77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.30 куб.м. 47.07 куб.м.
дб
№2118-4 Процедури за продажба на дървесина 11,866.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №№2118-4 Виж пълна информация
5434 ДЛС Граматиково 07.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27.73 куб.м. 77.67 куб.м.
дб
Обекти №№2118-2 и 2121-6 Процедури за продажба на дървесина 17,900.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обекти №№2118-2 и 2121-6 Виж пълна информация
5379 ДЛС Граматиково 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7.60 куб.м. 71.63 куб.м.
дб
№2120-2 Процедури за продажба на дървесина 18,277.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2120-2 Виж пълна информация
5231 ДЛС Граматиково 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 4 куб.м. 85 куб.м. 366 куб.м. 934 куб.м. 0 куб.м. 1419 куб.м.
чб,бб,дб,цр,бк,гбр
№2125 Процедури за продажба на дървесина 62,273.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по Обект №2125, от КФЛ 2021 Виж пълна информация
5223 ДЛС Граматиково 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38.95 куб.м. 83.26 куб.м.
дб
ОБЕКТ №2116-4 Процедури за продажба на дървесина 16,924.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково В ОБЕКТ №2116-4 Виж пълна информация
5168 ДЛС Граматиково 18.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
722 куб.м. 78 куб.м. 141 куб.м. 1037 куб.м. 758 куб.м. 101 куб.м. 2837 куб.м.
дб,цр,мжд,бк,трп
обект №2124 Процедури за продажба на дървесина 223,486.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по Обект №2124 от КФЛ 2021 Виж пълна информация
5164 ДЛС Граматиково 08.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 42.79 куб.м. 142.94 куб.м.
дб
Обект №2116-2 Процедури за продажба на дървесина 34,157.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2116-2 Виж пълна информация
5152 ДЛС Граматиково 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
178 куб.м. 43 куб.м. 78 куб.м. 772 куб.м. 751 куб.м. 62 куб.м. 1884 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд
2120 Процедури за добив на дървесина 43,524.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2120, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
5045 ДЛС Граматиково 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
716 куб.м. 404 куб.м. 772 куб.м. 5754 куб.м. 4930 куб.м. 470 куб.м. 13046 куб.м.
дб,цр,бк,мжд,кгбр,трп,чб,бб,вб
Обекти №2114-1,2115-1,2116-1,2117-1,2118-1,2119-1,2120-1 и 2121-1 Процедури за продажба на дървесина 967,798.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: за „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2114-1,2115-1,2116-1,2117-1,2118-1,2119-1,2120-1 и 2121-1 Виж пълна информация
5040 ДЛС Граматиково 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
502 куб.м. 195 куб.м. 216 куб.м. 2104 куб.м. 1923 куб.м. 159 куб.м. 5099 куб.м.
чб,дб,цр,бк,гбр,мжд
обекти №2122 и №2123 Продажба на стояща дървесина на корен 289,791.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обекти №2122 и №2123 от КФЛ 2021 Виж пълна информация
5039 ДЛС Граматиково 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1372 куб.м. 404 куб.м. 772 куб.м. 5836 куб.м. 4900 куб.м. 519 куб.м. 13803 куб.м.
чб,здгл,бб,вб,бл,здб,цр,трп,здб,гбр,мжд,бк,кгбр
№№ 2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120 и 2121 Процедури за добив на дървесина 319,541.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва :
№№ 2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120 и 2121 - в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково „
Виж пълна информация
5038 ДЛС Граматиково 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.34 куб.м. 86.28 куб.м.
дб
2105-1 Процедури за продажба на дървесина 17,985.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2105-1, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП «ДЛС Граматиково» Виж пълна информация
5003 ДЛС Граматиково 26.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
219 куб.м. 74 куб.м. 166 куб.м. 1297 куб.м. 760 куб.м. 5 куб.м. 2521 куб.м.
дб,здгл,чб,бк,гбр,бл,цр
2111-1,2112-1,2113-1 Процедури за продажба на дървесина 185,652.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2111-1,2112-1 и 2113-1 Виж пълна информация
5002 ДЛС Граматиково 26.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
219 куб.м. 74 куб.м. 166 куб.м. 1297 куб.м. 760 куб.м. 5 куб.м. 2521 куб.м.
здб,здгл,чб,бк,гбр,бл,цр
2111,2112,2113 Процедури за добив на дървесина 59,088.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА
в обекти № 2111,2112,2113 на територията на ТП” ДЛС Граматиково ”
Виж пълна информация