Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5630 ДГС Кипилово 20.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 23 куб.м. 6 куб.м. 34 куб.м. 728 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.
бк, гбр, брз, врб, трп, чб, бб, вб, см, чрш, ак, бл, брк,
12 Продажба на стояща дървесина на корен 36,577.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 12 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5627 ДГС Кипилово 20.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 34 куб.м. 134 куб.м. 19 куб.м. 289 куб.м.
бб, здгл, бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, яв,
216-1 Процедури за продажба на дървесина 21,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 216-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5606 ДГС Кипилово 24.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 4 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м. 331 куб.м. 19 куб.м. 489 куб.м.
бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, бл, яв, бб, здгл
216 Процедури за добив на дървесина 12,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 216 Виж пълна информация
5554 ДГС Кипилово 14.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 41 куб.м. 8 куб.м. 49 куб.м. 316 куб.м. 1455 куб.м. 1978 куб.м.
бк, гбр, кестен, чрш, бб, чб, см, здгл, вб, яв, здб,трп,брз, лп
10,11 Продажба на стояща дървесина на корен 79,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 10, 11 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5527 ДГС Кипилово 01.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
ББ, ЧБ, БК, ЗДБ, ТРП, ГБР, КГБР, ЧРШ, АК, ЛП, БРЗ,
9 Продажба на стояща дървесина на корен 23,497.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 9 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5515 ДГС Кипилово 24.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м.
см, бк, гбр, тпр, яв, яс, вбр
8 Продажба на стояща дървесина на корен 26,221.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5421 ДГС Кипилово 07.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 27 куб.м.
бб,чб, дри
213-1 Процедури за продажба на дървесина 2,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 213-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5281 ДГС Кипилово 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 14 куб.м. 35 куб.м. 44 куб.м. 1016 куб.м. 0 куб.м. 1122 куб.м.
бб, см, бк, гбр, бл, трп, яв, яс, вбр, трп, брз;
8 Продажба на стояща дървесина на корен 41,988.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5229 ДГС Кипилово 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
717 куб.м. 54 куб.м. 85 куб.м. 115 куб.м. 3991.05 куб.м. 580 куб.м. 5542 куб.м.
бб, см, чб, гбр,бк, брз, тпр, яв, яс, шс;
5,6,7,8 Продажба на стояща дървесина на корен 227,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 5,6,7,8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5212 ДГС Кипилово 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 354 куб.м.
бк, гбр, трп, здб, брк
212-2 Процедури за продажба на дървесина 23,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5211 ДГС Кипилово 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
217 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 20 куб.м. 579 куб.м.
бк, гбр, здб, трп, брк
212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2021 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5110 ДГС Кипилово 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
217 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 20 куб.м. 579 куб.м.
бк, гбр, здб, трп, брк
212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2021 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5109 ДГС Кипилово 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89.61 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 48.81 куб.м. 480.42 куб.м.
бл, здб, брк, бк, трп,
212-1, 212-2 Процедури за продажба на дървесина 36,707.39 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 212-1 ,212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5097 ДГС Кипилово 01.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 30 куб.м. 54 куб.м. 259.25 куб.м. 313.15 куб.м. 0 куб.м. 671.4 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, яв,яс,
211-1 Процедури за продажба на дървесина 43,868.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 211-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5074 ДГС Кипилово 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
274 куб.м. 1 куб.м. 8 куб.м. 6 куб.м. 294 куб.м. 357 куб.м. 940 куб.м.
гбр, бк, ак, яв, чрш;
4 Продажба на стояща дървесина на корен 42,899.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект №4 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
4923 ДГС Кипилово 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 133 куб.м. 538 куб.м. 545 куб.м. 2258 куб.м. 0 куб.м. 3547 куб.м.
бб, чб, вб, здгл,ела, см, гбр, бк, кгбр, чрш, брз, здб, ак, яв, лп
1, 2 и 3 Продажба на стояща дървесина на корен 136,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 1, 2 и 3 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
4770 ДГС Кипилово 17.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 252 куб.м. 275 куб.м. 16 куб.м. 546 куб.м.
бб, здгл, бк, гбр, здб, трп, кгбр, чрш,
214-1 Процедури за продажба на дървесина 34,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 214-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4712 ДГС Кипилово 05.11.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: 1. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили на стойност 2 000 лв. без ДДС. 2. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили на стойност 2 000 лв. без ДДС. 3. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за специализирана горска техника и прикачен инвентар на стойност 2 000 лв. без ДДС, за нуждите на ТП "ДГС Кипилово", за срок от 12 календарни месеца с обща прогносна стойност 6 000 лв. без ДДС. Виж пълна информация
4711 ДГС Кипилово 14.10.2020 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 месеца на стойност 500,00 лв. без ДДС. Виж пълна информация
4696 ДГС Кипилово 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
298 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 4 куб.м. 669 куб.м. 70 куб.м. 1051 куб.м.
бк, гбр,здб, бл, трп, кгбр, шк
2007 Продажба на стояща дървесина на корен 45,338.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2007, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация