Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5602 ДГС Казанлък 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м.
бб,чб,здгл
2141 Продажба на стояща дървесина на корен 14,909.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2141 Виж пълна информация
5601 ДГС Казанлък 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 1061.20 куб.м. 96.8 куб.м. 1502 куб.м.
см,бб,вб,бк
2140 Продажба на стояща дървесина на корен 70,906.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2140 Виж пълна информация
5584 ДГС Казанлък 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 959 куб.м. 0 куб.м. 970 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,бк,лп
2137, 2138, 2139 Процедури за продажба на дървесина 67,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2137, 2138, 2139 Виж пълна информация
5583 ДГС Казанлък 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1559 куб.м. 0 куб.м. 1570 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,бк,лп
2137, 2138, 2139 Процедури за добив на дървесина 59,793.08 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти № 2137, 2138, 2139 Виж пълна информация
5549 ДГС Казанлък 09.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
414 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 1317.9 куб.м. 321.1 куб.м. 0 куб.м. 2227 куб.м.
чб, бб, ак, цр, гбр
2135 Продажба на стояща дървесина на корен 101,396.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на корен Виж пълна информация
5548 ДГС Казанлък 09.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
165 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 114.8 куб.м. 33.2 куб.м. 381 куб.м.
топола, черен бор
2136 Продажба на стояща дървесина на корен 18,304.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Казанлък. Виж пълна информация
5539 ДГС Казанлък 09.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,бк,ак
1 Процедури за добив на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад “Бузовград” на ТП ДГС Казанлък до дома на клиента. Виж пълна информация
5485 ДГС Казанлък 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 938.2 куб.м. 1032.8 куб.м. 0 куб.м. 2140 куб.м.
чб,бб
2135 Продажба на стояща дървесина на корен 81,302.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2135 Виж пълна информация
Процедура № 5485 на ДГС Казанлък от 11.08.2021 е прекратена!
5454 ДГС Казанлък 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 105.6 куб.м. 644.4 куб.м. 0 куб.м. 1171 куб.м.
чб, бб
2104 Процедури за продажба на дървесина 83,180.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2104 Виж пълна информация
5453 ДГС Казанлък 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 105.6 куб.м. 644.4 куб.м. 0 куб.м. 1171 куб.м.
бб, чб
2104 Процедури за добив на дървесина 29,650.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина от обект № 2104 Виж пълна информация
5435 ДГС Казанлък 16.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
245 куб.м. 112 куб.м. 0 куб.м. 207 куб.м. 1189 куб.м. 0 куб.м. 1753 куб.м.
см,бб,бк
2134 Продажба на стояща дървесина на корен 80,194.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2134 Виж пълна информация
5427 ДГС Казанлък 14.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 34 куб.м. 973 куб.м. 0 куб.м. 1097 куб.м.
здб,бк,гбр
2133 Процедури за продажба на дървесина 78,190.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2133 Виж пълна информация
5426 ДГС Казанлък 14.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 34 куб.м. 1473 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м.
здб,бк,гбр
2133 Процедури за добив на дървесина 57,303.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2133 Виж пълна информация
5419 ДГС Казанлък 06.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
102 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 234.8 куб.м. 1447.2 куб.м. 0 куб.м. 1833 куб.м.
чб,бб
2132 Продажба на стояща дървесина на корен 69,911.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2132 Виж пълна информация
5416 ДГС Казанлък 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
здб,бл,гбр,цр
2131 Процедури за продажба на дървесина 19,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2131 Виж пълна информация
5415 ДГС Казанлък 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 468 куб.м. 0 куб.м. 474 куб.м.
здб,бл,гбр,цр
2131 Процедури за добив на дървесина 18,550.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2131 Виж пълна информация
5405 ДГС Казанлък 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 465 куб.м.
здб,бк,гбр
2130 Процедури за продажба на дървесина 32,625.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2130 Виж пълна информация
5400 ДГС Казанлък 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 854 куб.м. 0 куб.м. 865 куб.м.
здб,бк,гбр
2130 Процедури за добив на дървесина 35,480.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2130 Виж пълна информация
5384 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-203 Лесокултурни мероприятия 1,265.76 лв. без ДДС
Предмет: "Отглеждане на млади насаждения без материален добив" Виж пълна информация
5383 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-202 Лесокултурни мероприятия 12,285.09 лв. без ДДС
Предмет: "Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка и залесяване" Виж пълна информация