Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6019 ДГС Казанлък 14.03.2022 12-22-201 Лесокултурни мероприятия 24,923.70 лв. без ДДС
Предмет: „Ръчно почистване на площи; почвоподготовка; залесяване; попълване на култури; ограждане на култури и отглеждане на култури: чрез окопаване в тераски “, в Обект № 12-22-201 Виж пълна информация
6018 ДГС Казанлък 14.03.2022 12-22-202 Лесокултурни мероприятия 13,277.86 лв. без ДДС
Предмет: Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка,залесяване и отглеждане тополови култури “, в Обект № 12-22-202 Виж пълна информация
5972 ДГС Казанлък 28.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 235 куб.м. 20 куб.м. 271 куб.м.
бук, габър
2221 Процедури за продажба на дървесина 22,964.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2221 Виж пълна информация
5971 ДГС Казанлък 28.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 495 куб.м. 20 куб.м. 531 куб.м.
бук, габър
2221 Процедури за добив на дървесина 27,506.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,разкройване,извоз,рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект 2221 Виж пълна информация
5934 ДГС Казанлък 10.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 30 куб.м. 10 куб.м. 167 куб.м. 489 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.
здб,бк,цр,гбр,ак
2207, 2212 Процедури за продажба на дървесина 57,729.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
5887 ДГС Казанлък 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 343 куб.м. 128 куб.м. 1970 куб.м. 3300 куб.м. 60 куб.м. 5926 куб.м.
здб,бк,гбр,цр,ак,бб,чб,см
2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за продажба на дървесина 458,778.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина в обекти 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Виж пълна информация
5871 ДГС Казанлък 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 343 куб.м. 128 куб.м. 2369 куб.м. 4101 куб.м. 60 куб.м. 7126 куб.м.
здб,бк,гбр,цр,лп,бб,чб,ак
2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за добив на дървесина 249,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,разкройване,извоз,рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Виж пълна информация
5870 ДГС Казанлък 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
412 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 113 куб.м. 54 куб.м. 29 куб.м. 608 куб.м.
тп
2214 Продажба на стояща дървесина на корен 40,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2214. Виж пълна информация
Процедура № 5870 на ДГС Казанлък от 17.12.2021 е прекратена!
5869 ДГС Казанлък 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
588 куб.м. 119 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м. 3005 куб.м. 80 куб.м. 4446 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр
2201, 2202, 2204, 2206 Процедури за добив на дървесина 143,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, разкройване, извоз и рампиране на дървесина от обекти № 2201, 2202, 2204, 2206; Виж пълна информация
5824 ДГС Казанлък 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м.
бк,гбр
2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 2147 Виж пълна информация
Процедура № 5824 на ДГС Казанлък от 14.12.2021 е прекратена!
5741 ДГС Казанлък 02.12.2021 2148 Процедури за добив на дървесина 13,826.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в Обект 2148 Виж пълна информация
5728 ДГС Казанлък 30.11.2021 12-21-205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,149.37 лв. без ДДС
Предмет: Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка и залесяване “, в Обект № 12-21-205, Виж пълна информация
5714 ДГС Казанлък 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м.
здб,гбр,цр,лп
2145 Процедури за продажба на дървесина 11,168.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 5714 на ДГС Казанлък от 25.11.2021 е прекратена!
5713 ДГС Казанлък 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 485 куб.м. 0 куб.м. 490 куб.м.
здб,гбр,цр,лп
2145 Процедури за добив на дървесина 25,088.64 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
5680 ДГС Казанлък 10.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
бк, гбр
№ 2147 Процедури за продажба на дървесина 5,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от временен склад от обекти 2147; Виж пълна информация
Процедура № 5680 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5679 ДГС Казанлък 10.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м.
бк, гбр
№ 2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,извоз,разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти 2147 Виж пълна информация
Процедура № 5679 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5662 ДГС Казанлък 01.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
466 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 205 куб.м. 587 куб.м. 20 куб.м. 1380 куб.м.
чб,бб,здб,бк
2143 Продажба на стояща дървесина на корен 76,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект 2143 Виж пълна информация
5661 ДГС Казанлък 01.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 30 куб.м. 15 куб.м. 18 куб.м. 425 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,ак,лп
2144, 2145, 2146 Процедури за продажба на дървесина 37,423.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от временен склад от обекти 2144, 2145, 2146 Виж пълна информация
5660 ДГС Казанлък 01.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 30 куб.м. 15 куб.м. 18 куб.м. 1128 куб.м. 0 куб.м. 1205 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,ак,лп
2144, 2145, 2146 Процедури за добив на дървесина 56,906.47 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,извоз,разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти 2144, 2145, 2146 Виж пълна информация
5624 ДГС Казанлък 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 362.5 куб.м. 331.5 куб.м. 0 куб.м. 746 куб.м.
чб, ак, здб
2142 Продажба на стояща дървесина на корен 31,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2142 Виж пълна информация