Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4665 ДГС Казанлък 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
бб,чб
2036 Продажба на стояща дървесина на корен 14,967.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2036 Виж пълна информация
4663 ДГС Казанлък 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 389 куб.м. 0 куб.м. 449 куб.м.
чб,бб
2035 Продажба на стояща дървесина на корен 17,132.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2035 Виж пълна информация
4652 ДГС Казанлък 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 59.4 куб.м. 6.6 куб.м. 236 куб.м.
тп
2034 Процедури за продажба на дървесина 10,424.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2034 Виж пълна информация
4630 ДГС Казанлък 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 851 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2032 Процедури за продажба на дървесина 61,919.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2032 Виж пълна информация
4627 ДГС Казанлък 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 564 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м.
здб,чб,бб
2033 Процедури за продажба на дървесина 49,705.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2033 Виж пълна информация
4605 ДГС Казанлък 10.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 714 куб.м. 0 куб.м. 916 куб.м.
чб, бб, здб
2033 Процедури за добив на дървесина 27,564.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2033 Виж пълна информация
4577 ДГС Казанлък 27.08.2020 Процедури за добив на дървесина 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад “Бузовград” до дома на клиента в рамките на населените места Виж пълна информация
4569 ДГС Казанлък 26.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 851 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2032 Процедури за продажба на дървесина 63,675.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект 2032 Виж пълна информация
Процедура № 4569 на ДГС Казанлък от 26.08.2020 е прекратена!
4559 ДГС Казанлък 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 1551 куб.м. 0 куб.м. 1619 куб.м.
здб,гбр,бк,лп
2032 Процедури за добив на дървесина 63,142.93 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2032 Виж пълна информация
4556 ДГС Казанлък 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
чб,бб,ак
2028 Процедури за продажба на дървесина 19,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект 2028 Виж пълна информация
4505 ДГС Казанлък 28.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
чб,бб,ак
2028 Процедури за добив на дървесина 6,825.22 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад в обект № 2028 Виж пълна информация
4501 ДГС Казанлък 28.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 876 куб.м. 0 куб.м. 884 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,срлп
2031 Процедури за продажба на дървесина 61,229.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2031 Виж пълна информация
4481 ДГС Казанлък 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 631 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за продажба на дървесина 41,660.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2029 Виж пълна информация
4469 ДГС Казанлък 08.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1576 куб.м. 0 куб.м. 1584 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,срлп
2031 Процедури за добив на дървесина 61,593.47 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2031 Виж пълна информация
4435 ДГС Казанлък 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 /дванадесет/ месеца Виж пълна информация
4424 ДГС Казанлък 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,159.13 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък Виж пълна информация
4399 ДГС Казанлък 17.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина Виж пълна информация
4395 ДГС Казанлък 23.06.2020 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 631 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за продажба на дървесина 44,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2029 Виж пълна информация
Процедура № 4395 на ДГС Казанлък от 23.06.2020 е прекратена!
4394 ДГС Казанлък 23.06.2020 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
бб,чб,здб,ак
2028 Продажба на стояща дървесина на корен 12,892.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2028 Виж пълна информация
Процедура № 4394 на ДГС Казанлък от 23.06.2020 е прекратена!
4381 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 721.5 куб.м. 29.5 куб.м. 1090 куб.м.
см,бб,здгл,бк
2027 Продажба на стояща дървесина на корен 46,351.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2027 Виж пълна информация