slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6691 ДГС Кости 22.05.2023 здгл, чб, бб, мб, дб, избк, цр, трп, гбр, мжд 2309, 2316, 2318 Процедури за добив на дървесина 101,361.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6600 ДГС Кости 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6584 ДГС Кости 20.02.2023 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,996.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6390 ДГС Кости 07.12.2022 акдр, бб, гбр, дб, здгл, избк, мжд, трп, цр, чб 2301, 2303, 2305, 2306, 2313, 2314, 2315 Процедури за добив на дървесина 270,849.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6384 ДГС Кости 06.12.2022 ак, бб, гбр, дб, здгл, избк, кгбр, мб, мжд, см, трп, цр, чб 2304, 2308, 2310, 2312 и 2317 Процедури за добив на дървесина 216,023.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6330 ДГС Кости 13.10.2022 2204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5969 ДГС Кости 25.02.2022 2204 Процедури за добив на дървесина 14.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5647 ДГС Кости 29.10.2021 дб, цр, бк, гбр 2106 Процедури за добив на дървесина 2,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5571 ДГС Кости 10.09.2021 избк, гбр, цр, дб 2021-115 Процедури за продажба на дървесина 2,685.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5378 ДГС Кости 10.06.2021 дб 2021-114 Процедури за продажба на дървесина 2,711.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5263 ДГС Кости 15.04.2021 дб 2021-113 Процедури за продажба на дървесина 4,430.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4998 ДГС Кости 21.01.2021 здгл, бб, чб 2021-112 Процедури за продажба на дървесина 12,056.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4975 ДГС Кости 15.01.2021 бб, здгл, чб, вб, дб, избк, цп 2101 Продажба на стояща дървесина на корен 73,793.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4903 на ДГС Кости от 17.12.2020 е прекратена!
4903 ДГС Кости 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4838 ДГС Кости 02.12.2020 дб, здгл, цр, чб, бб, избк, срлп, трп, мжд, см, бк, гбр 2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1 Процедури за продажба на дървесина 676,335.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4836 ДГС Кости 01.12.2020 чб, здгл, дб, избк, мжд, цр, срлп, трп, бб, здгл, см, чдб, срлп, гбр, бк, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110 Процедури за добив на дървесина 256,882.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4683 ДГС Кости 12.10.2020 чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр 2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4642 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр 2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4641 ДГС Кости 17.09.2020 дб, избк, цр, трп, гбр, мжд, кгбр 2003-1 Процедури за продажба на дървесина 84,473.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4635 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, здгл, дб, избк 2007 Процедури за добив на дървесина 42,975.22 лв. без ДДС