Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4788 ДГС Котел 25.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС КОТЕЛ“ – ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
4611 ДГС Котел 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 203 куб.м. 235 куб.м. 1513 куб.м.
бк, яв, гбр, бб, здб, чб
82 Процедури за добив на дървесина 40,385.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 82- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4611 на ДГС Котел от 15.09.2020 е прекратена!
4604 ДГС Котел 10.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 759 куб.м. 701 куб.м. 0 куб.м. 1837 куб.м.
бк, гбр, цр, бл, чб
84 Процедури за продажба на дървесина 114,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 84 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4600 ДГС Котел 24.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 878 куб.м. 0 куб.м. 900 куб.м.
бк,здб,гбр,бл,цр
83 Процедури за добив на дървесина 23,428.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 83 Виж пълна информация
4597 ДГС Котел 10.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 759 куб.м. 1393 куб.м. 0 куб.м. 2529 куб.м.
бк, гбр, цр, бл, чб
84 Процедури за добив на дървесина 66,508.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 84- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4557 ДГС Котел 24.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 203 куб.м. 235 куб.м. 1513 куб.м.
бк, гбр, яв, бб, здб, чб
82 Процедури за добив на дървесина 40,385.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 82 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4557 на ДГС Котел от 24.08.2020 е прекратена!
4551 ДГС Котел 03.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м.
бк,здб,гбр,бл,трп
79 Процедури за добив на дървесина 14,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 79
Виж пълна информация
4544 ДГС Котел 17.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 230 куб.м. 240 куб.м. 134 куб.м. 756 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, чрш, бл
65 Продажба на стояща дървесина на корен 32,879.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 65 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
4534 ДГС Котел 11.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м.
цр, бл, здб, кгбр
78 Процедури за добив на дървесина 18,746.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от обект № 78- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4520 ДГС Котел 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 2715 куб.м. 0 куб.м. 2719 куб.м.
бк,гбр,здб,цр,бл,кгбр
76 Процедури за добив на дървесина 70,694.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 76
Виж пълна информация
4513 ДГС Котел 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 497 куб.м. 229 куб.м. 848 куб.м.
бк,гбр,трп,яв
63 Процедури за добив на дървесина 22,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 63
Виж пълна информация
4498 ДГС Котел 09.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м.
здб,цр
75 Процедури за добив на дървесина 1,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 75
Виж пълна информация
4494 ДГС Котел 08.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1971 куб.м. 0 куб.м. 1971 куб.м.
бк,здб,бл,гбр,цр,кгбр
74 Процедури за добив на дървесина 51,246.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 74
Виж пълна информация
4467 ДГС Котел 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
чб
72 Процедури за добив на дървесина 1,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 72
Виж пълна информация
4460 ДГС Котел 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 604 куб.м. 577 куб.м. 399 куб.м. 1757 куб.м.
см, бк, ела, гбр, здб, бб, здгл
64 Продажба на стояща дървесина на корен 72,193.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 64 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
4456 ДГС Котел 06.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел Виж пълна информация
4446 ДГС Котел 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 581 куб.м. 4 куб.м. 629 куб.м.
бк,здб,трп,гбр,цр
71 Процедури за добив на дървесина 16,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 71 Виж пълна информация
4431 ДГС Котел 21.07.2020 Открита процедура 48,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS- устройства, модеми, рутери и др./ включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Котел” за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4396 ДГС Котел 17.07.2020 Открита процедура 120,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, включително доставка на резервни части по заявка на Възложителя- ТП „ДГС Котел” за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4361 ДГС Котел 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
бл,цр,кгбр
58 Процедури за добив на дървесина 8,268.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 58 Виж пълна информация