Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3997 ДГС Котел 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 4560 куб.м. 44 куб.м. 84 куб.м. 4895 куб.м.
бк, здб, яв, гбр, трп, врб, бб, чб, см, здгл,брз, ела, цр
32, 33 Процедури за добив на дървесина 127,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти №№ 32 и 33 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3940 ДГС Котел 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
478 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 824 куб.м.
чб, бб, см, бк
8, 10, 11, 12, 13 и 14 Процедури за продажба на дървесина 73,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 8, 10, 11, 12,13 и 14 от ДГС, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3923 ДГС Котел 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 309 куб.м.
гбр, бк, см, бб
5 Продажба на стояща дървесина на корен 11,901.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 5 от ДГТ- стопанисвани от ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
3917 ДГС Котел 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
478 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 824 куб.м.
бб, чб, см, бк
8, 10, 11, 12, 13, 14 Процедури за продажба на дървесина 63,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 8, 10, 11, 12, 13 и 14 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 3917 на ДГС Котел от 21.02.2020 е прекратена!
3887 ДГС Котел 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.
чб, см
6, 7 Процедури за продажба на дървесина 23,875.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 6 и 7 на ТП %ДГС Котел" Виж пълна информация
3847 ДГС Котел 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
308 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 398 куб.м.
бб, здгл, см, бл, бк, цр, здб
1, 2, 3, 4, 5 Процедури за продажба на дървесина 37,970.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 1, 2, 3, 4 и 5 от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3801 ДГС Котел 20.01.2020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 Продажба на стояща дървесина на корен 912,603.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти от КЛФ 2020 на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3760 ДГС Котел 23.01.2020 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонта на автомобилни и тракторни гуми- летни и зимни за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
3759 ДГС Котел 06.01.2020 10.01.2020 Събиране на оферти с обява 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждите на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3738 ДГС Котел 20.12.2019 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Продажба на стояща дървесина на корен 903,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 от КЛФ 2020 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 3738 на ДГС Котел от 20.12.2019 е прекратена!
3699 ДГС Котел 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
284.64 куб.м. 10.33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 294.97 куб.м.
бк, дб, гбр, чб, см, здгл
76, 77 Процедури за продажба на дървесина 25,727.10 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. №№ 76 и 77- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3645 ДГС Котел 05.12.2019 10.12.2019 Събиране на оферти с обява 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца"" на работници и служители на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3530 ДГС Котел 15.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бк, дб, гбр
76 Процедури за продажба на дървесина 23,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 76- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3495 ДГС Котел 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 137 куб.м.
гбр, бк, бб, см
79 Продажба на стояща дървесина на корен 5,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 79- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3480 ДГС Котел 25.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бк, дб, гбр
76 Процедури за продажба на дървесина 23,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 76- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3414 ДГС Котел 26.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
281 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 383 куб.м.
см, бб, бк
72 и 73 Процедури за продажба на дървесина 34,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 72 и 73- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3407 ДГС Котел 20.09.2019 68, 69,70 и 71 Продажба на стояща дървесина на корен 324,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 68, 69, 70 и 71 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3301 ДГС Котел 05.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
235 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 1124 куб.м. 1252 куб.м. 90 куб.м. 2786 куб.м.
здгл, гбр, бб, бк, явр, шст, блг, цр, здб, кгбр, брк, чб, трп, брз, др.в.
43-19, 47-19 и 59-19 Продажба на стояща дървесина на корен 113,777.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 43, 47 и 59 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3300 ДГС Котел 05.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 689 куб.м. 250 куб.м. 2248 куб.м.
бб, здгл, гбр, бк, здб,цр, трп, блг, кгбр, явр, см, здб, др.в.
46-19, 57-19, 58-19 Процедури за продажба на дървесина 160,430.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3299 ДГС Котел 05.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 1125 куб.м. 250 куб.м. 2684 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, здб, цр, трп, кгбр, блг, явр, др.в.
46-19, 57-19, 58-19 Процедури за добив на дървесина 71,118.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация