slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6997 ДГС Котел 18.03.2024 бл,кгбр,кл,цр,дрш 101 Процедури за добив на дървесина 13,991.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6790 ДГС Котел 25.09.2023 бк 38 Процедури за добив на дървесина 2,941.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6781 ДГС Котел 28.08.2023 Лесокултурни мероприятия 101,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6775 ДГС Котел 08.08.2023 бк 37 Процедури за добив на дървесина 8,586.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6761 на ДГС Котел от 08.08.2023 е прекратена!
6761 ДГС Котел 08.08.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 9,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6757 на ДГС Котел от 04.08.2023 е прекратена!
6757 ДГС Котел 04.08.2023 Лесокултурни мероприятия 99,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6740 ДГС Котел 10.07.2023 бк,гбр 34 Процедури за добив на дървесина 8,302.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6727 ДГС Котел 22.06.2023 бк 31 Процедури за добив на дървесина 9,535.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6726 ДГС Котел 22.06.2023 цр, бл, гбр, кгбр 29 Процедури за добив на дървесина 120,609.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6716 ДГС Котел 09.06.2023 бк,гбр,здб,трп,бб 27 Процедури за добив на дървесина 3,512.06 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6710 ДГС Котел 02.06.2023 см 26 Процедури за добив на дървесина 8,681.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6708 ДГС Котел 31.05.2023 цр,бл,кгбр 24 Процедури за добив на дървесина 31,607.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6694 ДГС Котел 09.05.2023 цр,бл,кгбр,мжд 20 Процедури за добив на дървесина 14,005.41 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6680 ДГС Котел 26.04.2023 бк,яв 18 Процедури за добив на дървесина 28,606.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6670 ДГС Котел 19.04.2023 бк,гбр,трп 17 Процедури за добив на дървесина 1,660.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6657 ДГС Котел 05.04.2023 бк,гбр 16 Процедури за добив на дървесина 15,939.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6654 ДГС Котел 31.03.2023 цр,бл,кгбр,гбр 13 Процедури за добив на дървесина 73,196.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6648 ДГС Котел 23.03.2023 цр,бл,кгбр 16/22 Процедури за добив на дървесина 3,811.87 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6612 ДГС Котел 16.02.2023 цр, бл, кгбр, мжд, чб 9 Процедури за добив на дървесина 40,988.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6604 ДГС Котел 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС