Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5277 ДГС Малко Търново 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 164 куб.м. 233 куб.м.
дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор
2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 21,570.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5269 ДГС Малко Търново 07.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП ДГС Малко Търново за срок от 24 месеца Виж пълна информация
5265 ДГС Малко Търново 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 159 куб.м. 52 куб.м. 453 куб.м. 451 куб.м. 226 куб.м. 1342 куб.м.
избк, избк, цр, гбр,
2123 Процедури за добив на дървесина 30,497.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5153 ДГС Малко Търново 16.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 920 куб.м. 101 куб.м. 482 куб.м. 371 куб.м. 184 куб.м. 2144 куб.м.
изгор, бл, цр, бк, гбр, трп, бб, чб
2120-1, 2121-1, 2122-1 Процедури за продажба на дървесина 141,149.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5147 ДГС Малко Търново 15.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
362 куб.м. 708 куб.м. 100 куб.м. 482 куб.м. 371 куб.м. 184 куб.м. 2208 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, трп, бб, чб, здгл
2120, 2121, 2122 Процедури за добив на дървесина 52,899.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5044 ДГС Малко Търново 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
170 куб.м. 4 куб.м. 59 куб.м. 782 куб.м. 780 куб.м. 392 куб.м. 2187 куб.м.
бл, цр, кгбр
2103-1, 2103-2 Процедури за продажба на дървесина 173,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогназни количества дървесина Виж пълна информация
5043 ДГС Малко Търново 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 66 куб.м. 35 куб.м. 1069 куб.м. 1050 куб.м. 533 куб.м. 2818 куб.м.
изгор, избк, цр, бл, кгбр
2118, 2119 Процедури за добив на дървесина 67,930.59 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5033 ДГС Малко Търново 05.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 40 куб.м. 13 куб.м. 376 куб.м. 374 куб.м. 187 куб.м. 1006 куб.м.
изгор, бл, избк, цр
2117-1 Процедури за продажба на дървесина 72,554.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5031 ДГС Малко Търново 05.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 40 куб.м. 13 куб.м. 376 куб.м. 374 куб.м. 187 куб.м. 1006 куб.м.
бл, избк, изгор, цр
2117 Процедури за добив на дървесина 24,238.19 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5025 ДГС Малко Търново 03.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 365 куб.м. 2093 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, гбр мждр
2101, 2104 Процедури за добив на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5018 ДГС Малко Търново 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 7 куб.м. 11 куб.м. 378 куб.м. 378 куб.м. 190 куб.м. 985 куб.м.
изгор, избк
2116 Процедури за добив на дървесина 23,502.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4970 ДГС Малко Търново 14.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 209 куб.м. 1937 куб.м.
изгор, избк, бл, гбр, бк, мждр
2101-1, 2104-1 Процедури за продажба на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4969 ДГС Малко Търново 14.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 365 куб.м. 2093 куб.м.
изгор, цр, избк, кгбр, дб, мждр, бл.
2001, 2004 Процедури за добив на дървесина 50,526.97 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
4967 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 157 куб.м. 3 куб.м. 95 куб.м. 80 куб.м. 22 куб.м. 530 куб.м.
чб, здгл, изгор, бк, цр
2113-1 Процедури за продажба на дървесина 35,808.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4966 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 90 куб.м. 3 куб.м. 95 куб.м. 80 куб.м. 22 куб.м. 530 куб.м.
чб, бб, здгл
2113 Процедури за добив на дървесина 13,047.88 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4961 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
469 куб.м. 323 куб.м. 10 куб.м. 100 куб.м. 30 куб.м. 14 куб.м. 946 куб.м.
чб, бб, здгл, изгор, избк, кгбр
2111-1 Процедури за продажба на дървесина 66,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4960 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 213 куб.м. 159 куб.м. 2057 куб.м. 2031 куб.м. 1010 куб.м. 5903 куб.м.
бл, избк, цр, гбр, кгбр, чб, бб, изгор, мждр
2102-1 ,2103-1, 2105-1 Процедури за продажба на дървесина 453,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4953 ДГС Малко Търново 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.10 куб.м.
дб
1908-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 6,034.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба чрез договаряне на добита дървесина от склад Виж пълна информация
4926 ДГС Малко Търново 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
914 куб.м. 1180 куб.м. 104 куб.м. 488 куб.м. 166 куб.м. 39 куб.м. 2891 куб.м.
чб, бб, здгл, изгор, бк, чр, бл, гбр, мждр
2112-1, 2113-1, 2114-1, 2115-1 Процедури за продажба на дървесина 188,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества от ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4919 ДГС Малко Търново 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1257 куб.м. 819 куб.м. 122 куб.м. 488 куб.м. 166 куб.м. 39 куб.м. 2891 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, цр, мждр, здгл, избк
2112, 2113, 2114, 2115 Процедури за добив на дървесина 70,984.49 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обекти от ЛФ 2021г. Виж пълна информация