Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5025 ДГС Малко Търново 03.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 365 куб.м. 2093 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, гбр мждр
2101, 2104 Процедури за добив на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5018 ДГС Малко Търново 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 7 куб.м. 11 куб.м. 378 куб.м. 378 куб.м. 190 куб.м. 985 куб.м.
изгор, избк
2116 Процедури за добив на дървесина 23,502.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4970 ДГС Малко Търново 14.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 209 куб.м. 1937 куб.м.
изгор, избк, бл, гбр, бк, мждр
2101-1, 2104-1 Процедури за продажба на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4969 ДГС Малко Търново 14.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 365 куб.м. 2093 куб.м.
изгор, цр, избк, кгбр, дб, мждр, бл.
2001, 2004 Процедури за добив на дървесина 50,526.97 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
4967 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 157 куб.м. 3 куб.м. 95 куб.м. 80 куб.м. 22 куб.м. 530 куб.м.
чб, здгл, изгор, бк, цр
2113-1 Процедури за продажба на дървесина 35,808.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4966 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 90 куб.м. 3 куб.м. 95 куб.м. 80 куб.м. 22 куб.м. 530 куб.м.
чб, бб, здгл
2113 Процедури за добив на дървесина 13,047.88 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4961 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
469 куб.м. 323 куб.м. 10 куб.м. 100 куб.м. 30 куб.м. 14 куб.м. 946 куб.м.
чб, бб, здгл, изгор, избк, кгбр
2111-1 Процедури за продажба на дървесина 66,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4960 ДГС Малко Търново 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 213 куб.м. 159 куб.м. 2057 куб.м. 2031 куб.м. 1010 куб.м. 5903 куб.м.
бл, избк, цр, гбр, кгбр, чб, бб, изгор, мждр
2102-1 ,2103-1, 2105-1 Процедури за продажба на дървесина 453,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4953 ДГС Малко Търново 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.10 куб.м.
дб
1908-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 6,034.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба чрез договаряне на добита дървесина от склад Виж пълна информация
4926 ДГС Малко Търново 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
914 куб.м. 1180 куб.м. 104 куб.м. 488 куб.м. 166 куб.м. 39 куб.м. 2891 куб.м.
чб, бб, здгл, изгор, бк, чр, бл, гбр, мждр
2112-1, 2113-1, 2114-1, 2115-1 Процедури за продажба на дървесина 188,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества от ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4919 ДГС Малко Търново 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1257 куб.м. 819 куб.м. 122 куб.м. 488 куб.м. 166 куб.м. 39 куб.м. 2891 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, цр, мждр, здгл, избк
2112, 2113, 2114, 2115 Процедури за добив на дървесина 70,984.49 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обекти от ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4915 ДГС Малко Търново 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
469 куб.м. 323 куб.м. 10 куб.м. 100 куб.м. 30 куб.м. 14 куб.м. 946 куб.м.
чб, бб, здггл, изгор, избк, кгбр
2111-1 Процедури за продажба на дървесина 66,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на търговци по чл. 115 от ЗГ. Виж пълна информация
4914 ДГС Малко Търново 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
699 куб.м. 418 куб.м. 246 куб.м. 3533 куб.м. 3500 куб.м. 1744 куб.м. 10140 куб.м.
игор, избк, цр, гбр, бл, трп, мждр, чб, бб, кгбр
2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2106-1, 2107-1 Процедури за продажба на дървесина 779,362.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад от ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4875 ДГС Малко Търново 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 46 куб.м. 22 куб.м. 1141 куб.м. 1227 куб.м. 464 куб.м. 3033 куб.м.
бб, здгл, изгор, избк, цр, гбр
2108, 2109, 2110 Процедури за добив на дървесина 73,196.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността дърводобив от горски територии за обекти 2108, 2109, 2110. Виж пълна информация
4868 ДГС Малко Търново 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
602 куб.м. 190 куб.м. 10 куб.м. 100 куб.м. 30 куб.м. 14 куб.м. 946 куб.м.
чб,бб,здгл, избк, изгор, цр, гбр
2111 Процедури за добив на дървесина 23,618.02 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността дърводобив за местни търговци по чл. 115 от ЗГ. Виж пълна информация
4867 ДГС Малко Търново 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
775 куб.м. 342 куб.м. 246 куб.м. 3533 куб.м. 3500 куб.м. 1744 куб.м. 10140 куб.м.
игор, избк, цр, гбр, бл, трп, мждр
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Процедури за добив на дървесина 244,381.68 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността дърводобив за обекти от ЛФ 2021. Виж пълна информация
4822 ДГС Малко Търново 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159.84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 159.84 куб.м.
дб,бк
2002-13 Процедури за продажба на дървесина 39,072.80 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добите дървесина от склад Виж пълна информация
4782 ДГС Малко Търново 15.12.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС МАЛКО ТЪРНОВО”, ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА. Виж пълна информация
4772 ДГС Малко Търново 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31.92 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.92 куб.м.
дб
2002-11 Процедури за продажба на дървесина 7,022.40 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
4769 ДГС Малко Търново 03.12.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, и доставка на резервни части по заявка на ТП ДГС Малко Търново Виж пълна информация