Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4749 ДГС Малко Търново 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 116 куб.м. 116 куб.м. 58 куб.м. 297 куб.м.
бл, цр, кгбр
2023-1 Процедури за продажба на дървесина 19,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4748 ДГС Малко Търново 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 698 куб.м. 348 куб.м. 1771 куб.м.
изгор, избк, гбр, трп, цр, бл, кгбр
2024 Процедури за добив на дървесина 41,948.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
4747 ДГС Малко Търново 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 116 куб.м. 116 куб.м. 58 куб.м. 297 куб.м.
цр, бл, кгбр,трп
2023 Процедури за добив на дървесина 6,999.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
4719 ДГС Малко Търново 13.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.72 куб.м.
дб
1914-3, 2010-1 Процедури за продажба на дървесина 4,621.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на налична дървесина от склад Виж пълна информация
4697 ДГС Малко Търново 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м.
дб
1213-5 Процедури за продажба на дървесина 12,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад. Виж пълна информация
4695 ДГС Малко Търново 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.72 куб.м.
дб
1914-3, 2010-1 Процедури за продажба на дървесина 4,812.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад чрез договаряне Виж пълна информация
4674 ДГС Малко Търново 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110.20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110.20 куб.м.
дб
2002-10 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,506.90 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
4653 ДГС Малко Търново 05.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, и доставка на резервни части по заявка на ТП ДГС Малко Търново Виж пълна информация
4613 ДГС Малко Търново 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47.83 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 47.83 куб.м.
дб
2019-2 Процедури за продажба на дървесина 8,904.75 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от кслад Виж пълна информация
4541 ДГС Малко Търново 12.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 27 куб.м. 6 куб.м. 216 куб.м. 428 куб.м. 160 куб.м. 845 куб.м.
изгор, избк, гбр
2022 Процедури за добив на дървесина 20,110.07 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4522 ДГС Малко Търново 05.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м.
чб
2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
4493 ДГС Малко Търново 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
103 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м.
дб
2002-9, 2013-4 Процедури за продажба на дървесина 22,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4483 ДГС Малко Търново 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м.
чб
2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
4475 ДГС Малко Търново 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
дб
2002-8 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 4,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
4430 ДГС Малко Търново 29.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 410 куб.м. 25 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 553 куб.м.
чб,бб,здгл
2020-1 Процедури за продажба на дървесина 32,468.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4429 ДГС Малко Търново 29.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 410 куб.м. 25 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 553 куб.м.
чб,бб,здгл
2020 Процедури за добив на дървесина 13,098.37 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4409 ДГС Малко Търново 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 128 куб.м. 64 куб.м. 331 куб.м.
изгор, бк
2019-1 Процедури за продажба на дървесина 22,196.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4408 ДГС Малко Търново 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 128 куб.м. 64 куб.м. 383 куб.м.
изгор, избк
2019 Процедури за добив на дървесина 9,149.84 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4340 ДГС Малко Търново 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 35 куб.м. 1006 куб.м. 1004 куб.м. 502 куб.м. 2565 куб.м.
избк, изгор, трп, цр гбр
2018 Процедури за добив на дървесина 62,061.24 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4329 ДГС Малко Търново 30.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,228.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано поддържане на съществуващи лесокултурни прегради и стари минерализовани ивици. Виж пълна информация