Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5684 ДГС Мъглиж 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 38 куб.м. 2 куб.м. 81 куб.м.
здб
213150П Процедури за продажба на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213150П на 15.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5683 ДГС Мъглиж 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 38 куб.м. 2 куб.м. 81 куб.м.
здб
213150 Процедури за добив на дървесина 1,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213150 на 15.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5664 ДГС Мъглиж 03.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 184 куб.м. 186 куб.м. 18 куб.м. 412 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,бк
213148;213149 Процедури за добив на дървесина 10,053.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213148 и 213149 на 03.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5663 ДГС Мъглиж 03.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 185 куб.м. 42 куб.м. 18 куб.м. 269 куб.м.
бк,здб,гбр,бл,цр
213148П;213149П Процедури за продажба на дървесина 21,179.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213148П и 213149П на 03.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5611 ДГС Мъглиж 21.10.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5610 ДГС Мъглиж 29.09.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството” Виж пълна информация
Процедура № 5610 на ДГС Мъглиж от 29.09.2021 е прекратена!
5535 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството” Виж пълна информация
Процедура № 5535 на ДГС Мъглиж от 24.08.2021 е прекратена!
5531 ДГС Мъглиж 03.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 104 куб.м. 11 куб.м. 236 куб.м. 247 куб.м. 20 куб.м. 692 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см
213125,213140,213142 Процедури за продажба на дървесина 49,263.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213125, 213140 и 213142 на 03.09.2021 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5530 ДГС Мъглиж 03.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 74 куб.м. 11 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 165 куб.м.
чб,бб,см
213142 Процедури за добив на дървесина 4,026.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213142 на 03.09.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5523 ДГС Мъглиж 31.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м. 148 куб.м. 17 куб.м. 374 куб.м.
бк,гбр
213140 Процедури за добив на дървесина 9,126.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213140 на 31.08.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж от 31.08.2021 е прекратена!
5522 ДГС Мъглиж 31.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м.
бл,цр,здб,гбр
213133 -I Процедури за продажба на дървесина 10,792.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213133 - I на 31.08.2021 год. Виж пълна информация
5494 ДГС Мъглиж 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м.
чб
213129 Процедури за продажба на дървесина 2,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213129 на 13.08.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5494 на ДГС Мъглиж от 13.08.2021 е прекратена!
5487 ДГС Мъглиж 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м.
здб, гбр
213130 II Процедури за продажба на дървесина 10,573.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 II на 13.08.2021 год. Виж пълна информация
5470 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Открита процедура 33,666.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5469 ДГС Мъглиж 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м.
бк,здб
213121,213130,213133 Процедури за продажба на дървесина 4,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121, 213130 и 213133 на 11.08.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5469 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!
5457 ДГС Мъглиж 11.08.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
Процедура № 5457 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!
5455 ДГС Мъглиж 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м.
чб
213129 Процедури за продажба на дървесина 2,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213129 на 26.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5455 на ДГС Мъглиж от 26.07.2021 е прекратена!
5438 ДГС Мъглиж 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м. 148.5 куб.м. 0 куб.м. 238.5 куб.м.
здб, гбр, бк
213130 I Процедури за продажба на дървесина 16,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 I на 21.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж от 21.07.2021 е прекратена!
5436 ДГС Мъглиж 21.07.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,927.44 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, механизирано отваряне на дупки с багер или свредел Виж пълна информация
5425 ДГС Мъглиж 12.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м.
бк,здб
213121, 213130 Процедури за продажба на дървесина 4,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121 и 213130 на 12.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5425 на ДГС Мъглиж от 12.07.2021 е прекратена!