Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3831 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 268 куб.м. 2 куб.м. 87 куб.м. 37 куб.м. 16 куб.м. 885 куб.м.
см, бб, бк
203113 Продажба на стояща дървесина на корен 53,013.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113 Виж пълна информация
3830 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 28,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
3829 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 41,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 29.01.2020 год. Виж пълна информация
3828 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за добив на дървесина 15,494.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 29.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3820 ДГС Мъглиж 21.01.2020 Събиране на оферти с обява 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 90 м3 торфена смес за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3788 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 131 куб.м. 109 куб.м. 881 куб.м.
здб; бл; чб; бб
203106 Процедури за продажба на дървесина 58,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203106 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация
3787 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 43,604.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3787 на ДГС Мъглиж от 08.01.2020 е прекратена!
3786 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 131 куб.м. 109 куб.м. 881 куб.м.
здб; бл; чб; бб
203106 Процедури за добив на дървесина 21,496.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203106 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3785 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за добив на дървесина 15,494.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3785 на ДГС Мъглиж от 08.01.2020 е прекратена!
3784 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 268 куб.м.
здб
203107 Процедури за продажба на дървесина 19,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203107 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация
3783 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 268 куб.м.
здб
203107 Процедури за добив на дървесина 6,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203107 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3782 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 118 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за продажба на дървесина 17,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203105 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация
3780 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 118 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за добив на дървесина 6,002.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203105 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3736 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м.
бб, чб, здгл
193110-28 Процедури за продажба на дървесина 3,333.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-28 на 20.12.2019 год Виж пълна информация
3735 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м.
чб, бб
193110-27 Процедури за продажба на дървесина 6,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-27 на 20.12.2019 год Виж пълна информация
3734 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
чб
193110-26 Процедури за продажба на дървесина 672.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-26 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3733 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
193161 Процедури за продажба на дървесина 16,087.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3732 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 297 куб.м. 7 куб.м. 106 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
203111 Продажба на стояща дървесина на корен 68,276.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203111 Виж пълна информация
3731 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб
193160 Процедури за продажба на дървесина 16,087.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3729 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 49 куб.м. 2 куб.м. 222 куб.м. 410 куб.м. 18 куб.м. 783 куб.м.
см, бб, бк, здгл
203108 Процедури за продажба на дървесина 58,129.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203108 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация