slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7046 ДГС Мъглиж 18.07.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,933.23 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7045 ДГС Мъглиж 18.07.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,523.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6728 ДГС Мъглиж 11.07.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6608 ДГС Мъглиж 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6583 ДГС Мъглиж 14.02.2023 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6415 ДГС Мъглиж 05.01.2023 Открита процедура 12,463.69 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6414 ДГС Мъглиж 20.12.2022 Публично състезание 75,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6378 ДГС Мъглиж 06.12.2022 Публично състезание 64,988.15 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж от 19.05.2022 е прекратена!
6143 ДГС Мъглиж 19.05.2022 ак, цр 223119 Процедури за добив на дървесина 29,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6105 ДГС Мъглиж 20.04.2022 бб,чб,см 213142П Процедури за продажба на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6090 на ДГС Мъглиж от 13.04.2022 е прекратена!
6090 ДГС Мъглиж 13.04.2022 ак, цр 223119 Процедури за добив на дървесина 28,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6069 ДГС Мъглиж 31.03.2022 чб,бб 223105П Процедури за продажба на дървесина 4,687.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6012 ДГС Мъглиж 10.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,552.82 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5987 ДГС Мъглиж 04.03.2022 чб, бб, ак, бл, здб, цр 223118, 223120 Процедури за добив на дървесина 15,183.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5982 ДГС Мъглиж 01.03.2022 здб, гбр, цр, бк,ак,бб,чб 223112П2;223118П2;223120П Процедури за продажба на дървесина 26,547.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5968 на ДГС Мъглиж от 25.02.2022 е прекратена!
5968 ДГС Мъглиж 25.02.2022 ак, цр 223119 Процедури за добив на дървесина 28,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5928 ДГС Мъглиж 08.02.2022 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5925 ДГС Мъглиж 02.02.2022 чб,бб,здб,бк,гбр,бл,срлп,цр 223110; 223111, 223112, 223118 Процедури за добив на дървесина 27,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5924 ДГС Мъглиж 31.01.2022 чб,бб,см,бл,цр,здб,бк,гбр,срлп,бл, №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; Процедури за продажба на дървесина 57,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5896 ДГС Мъглиж 30.12.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача