slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6954 ДГС Нова Загора 23.02.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 254,162.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6445 ДГС Нова Загора 15.12.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 54,739.75 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6358 ДГС Нова Загора 08.11.2022 чб, бб 2206 Процедури за добив на дървесина 32,330.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6070 ДГС Нова Загора 01.04.2022 чб, бб, кдб, бл, цр 2203 Процедури за добив на дървесина 54,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6009 ДГС Нова Загора 09.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 375,081.01 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5923 ДГС Нова Загора 01.02.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,489.91 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5770 ДГС Нова Загора 07.12.2021 здб, бл, цр, срлп, мждр, кгбр, гбр, чдб, ак, брс, лдб, пяс, др. шир., чб, бб, 2201; 2202 Процедури за добив на дървесина 130,908.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5496 ДГС Нова Загора 26.08.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,308.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5148 ДГС Нова Загора 25.02.2021 лдб 2104 НЗ Процедури за добив на дървесина 120.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5121 ДГС Нова Загора 08.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 345,386.52 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5041 на ДГС Нова Загора от 09.02.2021 е прекратена!
5041 ДГС Нова Загора 09.02.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 345,386.52 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4997 ДГС Нова Загора 22.01.2021 зд, бл, цр, мждр, гбр, кгбр, бк, срлп и др. шир. 2101НЗ2 Процедури за добив на дървесина 65,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4908 на ДГС Нова Загора от 17.12.2020 е прекратена!
4908 ДГС Нова Загора 17.12.2020 21105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4877 на ДГС Нова Загора от 15.12.2020 е прекратена!
4877 ДГС Нова Загора 15.12.2020 здб, бл, цр, срлп, кл, мждр, кгбр, гбр, бк, др. шир. 2101НЗ Процедури за добив на дървесина 63,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4732 ДГС Нова Загора 12.10.2020 чдб, чб 2005 Процедури за добив на дървесина 9,085.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4486 ДГС Нова Загора 21.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 102,899.14 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4149 ДГС Нова Загора 02.04.2020 чб, чдб, цр, кдб, ак, чрн, брс, дж 2003 Процедури за добив на дървесина 27,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4140 ДГС Нова Загора 13.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4112 ДГС Нова Загора 29.04.2020 Открита процедура 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4107 ДГС Нова Загора 31.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача