Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5290 ДГС Свиленград 12.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 47 куб.м. 26 куб.м. 1960 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2040 куб.м.
чб бб
2120 Процедури за добив на дървесина 44,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на увредена иглолистна дървесина на теритарията на ТП ДГС Свиленград обект № 2120 Виж пълна информация
5286 ДГС Свиленград 28.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
231 куб.м. 638 куб.м. 27 куб.м. 1381 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 2282 куб.м.
чб,бд
21-1 Процедури за продажба на дървесина 138,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград-Обект 21-1 Виж пълна информация
5285 ДГС Свиленград 28.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
234 куб.м. 646 куб.м. 27 куб.м. 1381 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 2373 куб.м.
здб,чб,бд
21-1 Процедури за добив на дървесина 55,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград-Обект 21-1 Виж пълна информация
5280 ДГС Свиленград 26.04.2021 2021-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,715.29 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-5 Виж пълна информация
5279 ДГС Свиленград 26.04.2021 2021-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,939.61 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови и акациеви култури в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-4 Виж пълна информация
5242 ДГС Свиленград 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 70 куб.м. 16 куб.м. 57 куб.м. 571 куб.м. 0 куб.м. 714 куб.м.
бл, цр, чб
2117 Процедури за добив на дървесина 17,136.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2117 Виж пълна информация
5230 ДГС Свиленград 21.04.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,807.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5196 ДГС Свиленград 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 936 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,гбр,кл
2115 Продажба на стояща дървесина на корен 44,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2115 Виж пълна информация
5180 ДГС Свиленград 08.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. -0.05 куб.м. 0 куб.м. 1848 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1860 куб.м.
чб,кдб
2119 Процедури за добив на дървесина 40,932.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2119 Виж пълна информация
5136 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 438 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 2397 куб.м. 0 куб.м. 2920 куб.м.
здб,мжд,гбр,бл,цр
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 133,722.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД - Обект 2106 Виж пълна информация
5134 ДГС Свиленград 11.03.2021 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 101,892.47 лв. без ДДС
Предмет: "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-3 Виж пълна информация
5133 ДГС Свиленград 11.03.2021 2021-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 45,248.46 лв. без ДДС
Предмет: ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ГЕБРАН" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-2 Виж пълна информация
5128 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 106 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 938 куб.м. 0 куб.м. 1069 куб.м.
бл, цр, чб, кдб, гбр
2117 Процедури за добив на дървесина 25,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2117 Виж пълна информация
Процедура № 5128 на ДГС Свиленград от 11.03.2021 е прекратена!
5127 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 958 куб.м.
здб,мжд,гбр,лп
2118 Продажба на стояща дървесина на корен 45,654.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАДна - Обект 2118 Виж пълна информация
5124 ДГС Свиленград 18.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 14 куб.м. 1 куб.м. 822 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 864 куб.м.
чб,кдб
2116 Процедури за добив на дървесина 19,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2116 Виж пълна информация
5106 ДГС Свиленград 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 936 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,гбр,кл
2115 Продажба на стояща дървесина на корен 44,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2115 Виж пълна информация
Процедура № 5106 на ДГС Свиленград от 05.03.2021 е прекратена!
5022 ДГС Свиленград 13.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м.
чб,бб
2114 Процедури за добив на дървесина 21,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2114 Виж пълна информация
5016 ДГС Свиленград 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м.
чб,бб
2113 Продажба на стояща дървесина на корен 24,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - увредена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект :
2113
Виж пълна информация
5011 ДГС Свиленград 28.01.2021 2021-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,655.73 лв. без ДДС
Предмет: „ПОПЪЛВАНЕ НА ДЪБОВИ И ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ“ в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-1 Виж пълна информация
4992 ДГС Свиленград 20.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81.9 куб.м. 906 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 4708 куб.м. 0 куб.м. 5805 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,мкл,гбр,кл,лп
2104,2106,2107,2108,2109,2110,2111 Продажба на стояща дървесина на корен 279,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград-Обекти: 2104,2106,2107,2108,2109,2110,2111 Виж пълна информация