Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6147 ДГС Стара Загора 26.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 182 куб.м. 91 куб.м. 555 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
здб, цр, бл, чб, ак
225123 Процедури за добив на дървесина 55,065.80 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123
Виж пълна информация
6126 ДГС Стара Загора 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 261 куб.м. 100 куб.м. 759 куб.м. 765 куб.м. 0 куб.м. 1896 куб.м.
здб, бл, мждр, кгбр, цр, ак
225124 Процедури за добив на дървесина 84,942.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225124 Виж пълна информация
6125 ДГС Стара Загора 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 182 куб.м. 91 куб.м. 555 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
здб, цр, бл, чб, ак
225123 Процедури за добив на дървесина 50,147.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123 Виж пълна информация
Процедура № 6125 на ДГС Стара Загора от 05.05.2022 е прекратена!
6091 ДГС Стара Загора 13.04.2022 225203 Лесокултурни мероприятия 9,367.49 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - отглеждане на млади насаждения без материален добив в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект 225203 Виж пълна информация
6084 ДГС Стара Загора 07.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
цр
225201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 146,005.59 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - отглеждане на горски култури в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект 225201 Виж пълна информация
6074 ДГС Стара Загора 05.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
195 куб.м. 389 куб.м. 19 куб.м. 573 куб.м. 1368 куб.м. 0 куб.м. 2544 куб.м.
здб, цр, гбр, мждр, срлп, кдб, бл
225121 Процедури за добив на дървесина 107,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225121 Виж пълна информация
6073 ДГС Стара Загора 05.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 19 куб.м. 6 куб.м. 168 куб.м. 437 куб.м. 0 куб.м. 642 куб.м.
бл, кдб, цр, чб, ак
225120 Процедури за добив на дървесина 18,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225120 Виж пълна информация
5984 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 13 куб.м. 2 куб.м. 112 куб.м. 274 куб.м. 0 куб.м. 413 куб.м.
бл, кдб, цр, кгбр
225120 Процедури за добив на дървесина 11,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад" от държавни горски територии-обект №225120 Виж пълна информация
Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора от 01.03.2022 е прекратена!
5979 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 47 куб.м. 2 куб.м. 267 куб.м. 644 куб.м. 0 куб.м. 988 куб.м.
цр, кдб, бл, мждр
225119 Процедури за добив на дървесина 57,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225119 Виж пълна информация
5978 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 172 куб.м. 11 куб.м. 276 куб.м. 653 куб.м. 0 куб.м. 1128 куб.м.
цр, брс, лдб, срлп
225118 Процедури за добив на дървесина 49,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225118 Виж пълна информация
5977 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
196 куб.м. 155 куб.м. 9 куб.м. 581 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 2018 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр, мждр, гбр, срлп
225117 Процедури за добив на дървесина 79,330.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225117 Виж пълна информация
5976 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 378 куб.м. 3 куб.м. 450 куб.м. 1047 куб.м. 0 куб.м. 1976 куб.м.
бл, здб, цр, мждр, кгбр
225116 Процедури за добив на дървесина 82,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225116 Виж пълна информация
5795 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 126 куб.м. 7 куб.м. 222 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 930 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр, мждр
225106 Процедури за добив на дървесина 38,954.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225106 Виж пълна информация
5794 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 151 куб.м. 351 куб.м. 0 куб.м. 602 куб.м.
здб, срлп, цр, гбр, мждр, кгбр,
225105 Процедури за добив на дървесина 25,502.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225105 Виж пълна информация
5793 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 323 куб.м. 23 куб.м. 236 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 913 куб.м.
чб, бб, бл, цр, гбр, кгбр,
225104 Процедури за добив на дървесина 26,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225104
Виж пълна информация
5792 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 508 куб.м. 28 куб.м. 162 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 843 куб.м.
чб
225103 Процедури за добив на дървесина 24,624.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225103
Виж пълна информация
5791 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 332 куб.м. 100 куб.м. 289 куб.м. 408 куб.м. 0 куб.м. 1195 куб.м.
чб, бб, здб, гбр, срлп, мждр, кгбр, лдб
225102 Процедури за добив на дървесина 34,122.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225102
Виж пълна информация
5790 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 1537 куб.м. 115 куб.м. 1170 куб.м. 501 куб.м. 0 куб.м. 3495 куб.м.
чб, бб, цр, здб, кдб, бл, срлп, мждр
225101 Процедури за добив на дървесина 99,814.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225101 Виж пълна информация
5758 ДГС Стара Загора 02.12.2021 215204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 38,169.94 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - попълване на горски култури в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
5681 ДГС Стара Загора 11.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 27 куб.м. 16 куб.м. 137 куб.м. 574 куб.м. 0 куб.м. 754 куб.м.
ак, брс, кдб
215109 Процедури за добив на дървесина 34,307.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „открит конкурс” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на тир станция“ - обект 215109 Виж пълна информация
Процедура № 5681 на ДГС Стара Загора от 11.11.2021 е прекратена!