Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5268 ДГС Стара Загора 20.04.2021 215203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 164,008.45 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ Виж пълна информация
5145 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 165 куб.м. 1 куб.м. 289 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 1126 куб.м.
здб, мждр, бл, цр, гбр
215120 Процедури за добив на дървесина 26,461.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215120 Виж пълна информация
5144 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 102 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 347 куб.м. 0 куб.м. 613 куб.м.
здб, цр, бл, кгбр, срлп, мждр
215119 Процедури за добив на дървесина 14,409.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215119 Виж пълна информация
5143 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 448 куб.м. 0 куб.м. 736 куб.м.
бл, здб, цр,
215121 Процедури за добив на дървесина 17,301.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215121 Виж пълна информация
5142 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 146 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 524 куб.м.
бл, здб, цр, кгбр, мждр,
215118-1 Процедури за добив на дървесина 12,315.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215118-1 Виж пълна информация
5069 ДГС Стара Загора 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 83 куб.м. 193 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м.
цр, здб, бл, кгбр
215119 Процедури за добив на дървесина 7,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215119, отдели 286а; 317а; 320б Виж пълна информация
Процедура № 5069 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5068 ДГС Стара Загора 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 146 куб.м. 348 куб.м. 0 куб.м. 541 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр, мждр
215118 Процедури за добив на дървесина 12,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215118, отдели 109в1; 110и; 160а; 161к Виж пълна информация
Процедура № 5068 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5032 ДГС Стара Загора 20.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м. 20 куб.м. 20 куб.м. 70 куб.м.
др.шир.
Процедури за добив на дървесина 1,645.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4857 ДГС Стара Загора 08.12.2020 215201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,762.58 лв. без ДДС
Предмет: "Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - попълване и отглеждане на горски култури в общински горски територии,предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно договор Виж пълна информация
4849 ДГС Стара Загора 19.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 357 куб.м. 58 куб.м. 88 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 548 куб.м.
чб
205142 Процедури за добив на дървесина 12,334.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №205142, отдели 370б; 371б ;373в Виж пълна информация
4779 ДГС Стара Загора 19.11.2020 215202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 73,656.35 лв. без ДДС
Предмет: "Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - попълване и отглеждане на горски култури в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
4434 ДГС Стара Загора 24.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 4434 на ДГС Стара Загора от 24.06.2020 е прекратена!
4426 ДГС Стара Загора 21.07.2020 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4421 ДГС Стара Загора 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 377 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м.
цр, здб, мждр
205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205136 Виж пълна информация
4342 ДГС Стара Загора 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 601 куб.м.
здб, бк, кгбр, мждр
205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205138 Виж пълна информация
4320 ДГС Стара Загора 27.05.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4290 ДГС Стара Загора 19.05.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4275 ДГС Стара Загора 08.06.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4230 ДГС Стара Загора 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 601 куб.м.
здб;бк;кгбр;мждр;
205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205138 Виж пълна информация
Процедура № 4230 на ДГС Стара Загора от 14.05.2020 е прекратена!
4229 ДГС Стара Загора 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 189 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м.
здб;цр;гбр;бк;мждр;кгбр;бл;
205137 Процедури за добив на дървесина 18,018.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205137 Виж пълна информация