slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6706 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бб,здл,бр,цр,гбр,здб 2311 Процедури за добив на дървесина 614,691.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6705 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бк,трп,гбр,яв,брс,здв,яс 2310 Процедури за добив на дървесина 55,351.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6699 ДГС Стара река 01.06.2023 ....... 0000 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6662 ДГС Стара река 15.05.2023 17.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6539 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 здб бк гбр 2304-Е Процедури за продажба на дървесина 41,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6538 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 чрш,бк,трп,яв,лп,здб,шс,цр,бл 2301-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 373,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6537 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бб бб бб см бб бб бб бб чб см см здгл здгл бб чб здгл бб бб бб бб здгл см бб чб бб чб чб бб бб бб бб чб бб см здгл бб бб чб см бб см бб бб см 2302-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 199,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6536 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бк бк гбр брз трп ива здб бк гбр цр см бб бк гбр брз трп бк гбр здб шс см бк бб трп бк гбр трп брз гбр бк трп брз ива цр бк гбр 2307-Е Процедури за продажба на дървесина 188,475.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6535 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 2306-Е Процедури за продажба на дървесина 158,365.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6534 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бк гбр брк трп яв шс бк гбр лп шс бк гбр шс см бк гбр здгл брз лп здгл бб чб гбр брз трп здгл гбр трп гбр бб гбр здб гбр гбр здб здгл бк гбр брз лп яв яс бк гбр трп ива бк см брз ива бк 2305-Е Процедури за продажба на дървесина 108,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6533 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бб чб гбр бк трп бб чб чб бб гбр гбр здб трп бк шс мжд бк гбр здб бб бк гбр бб чб гбр брз трп бк бб гбр яс яв см здгл гбр бб бк брз чрш трп бб чб гбр бк здб гбр цр бб см гбр бк здб гбр бл бк цр бл гбр цр гбр здб цр бк гбр трп гбр трп 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 199,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6532 на ДГС Стара река от 31.01.2023 е прекратена!
6532 ДГС Стара река 31.01.2023 02.02.2023 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6531 ДГС Стара река 20.12.2022 Събиране на оферти с обява 855.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6466 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,бк,здб,трпл,грб,яс,лп,ива 2309 Процедури за добив на дървесина 31,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6465 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,бк,здб,трпл,грб,цр,брз,шс,ива 2308 Процедури за добив на дървесина 109,820.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6463 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бк,гбр,здб,трпл,цр,бл 2307 Процедури за добив на дървесина 33,709.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6462 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,здгл,бк,здб,трпл,грб,яс,яв,брз,лп,ива 2306 Процедури за добив на дървесина 28,163.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6460 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,чб,см,здгл,бк,трпл,грб,яв,брз,лп,бр 2305 Процедури за добив на дървесина 44,955.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6459 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,бк,грб,яв,брз,чрш,шс 2304 Процедури за добив на дървесина 39,315.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6458 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бк,гбр,здб,трпл,цр. 2303 Процедури за добив на дървесина 39,852.00 лв. без ДДС