Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5836 ДГС Стара река 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1925 куб.м. 1133 куб.м. 44 куб.м. 1528 куб.м. 828 куб.м. 27 куб.м. 5485 куб.м.
бб,бк,брз,брс,вб,гбр,здб,здгл,кл,лп,яс,яв,см,трп,чб,
2201; 2202; 2203; 2204; 2205 Процедури за добив на дървесина 171,813.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5822 ДГС Стара река 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
514 куб.м. 355 куб.м. 25 куб.м. 1382 куб.м. 916 куб.м. 125 куб.м. 3317 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,
2206; 2207; 2208 Процедури за добив на дървесина 101,863.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5628 ДГС Стара река 20.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
501 куб.м. 449 куб.м. 15 куб.м. 806 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 2261 куб.м.
бб, см, чб, здгл, см,бк, гбр, здб, яв,яс, шс, цр, лп
2112 Процедури за добив на дървесина 59,105.68 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5557 ДГС Стара река 15.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
395 куб.м. 95 куб.м. 5 куб.м. 548 куб.м. 286 куб.м. 54 куб.м. 1383 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,
2111 Процедури за добив на дървесина 36,153.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5511 ДГС Стара река 23.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
395 куб.м. 95 куб.м. 5 куб.м. 548 куб.м. 286 куб.м. 54 куб.м. 1383 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,
2111 Процедури за добив на дървесина 36,153.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 5511 на ДГС Стара река от 23.08.2021 е прекратена!
5389 ДГС Стара река 22.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
340 куб.м. 30 куб.м. 17 куб.м. 849 куб.м. 505 куб.м. 114 куб.м. 1855 куб.м.
гбр, трп, бк, здб, бб, чб, см, брз, яв, яс, шс, бл
2108 Процедури за добив на дървесина 49,236.61 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 5389 на ДГС Стара река от 22.06.2021 е прекратена!
5388 ДГС Стара река 18.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 41 куб.м. 3 куб.м. 338 куб.м. 241 куб.м. 1 куб.м. 627 куб.м.
гбр, трп, бк, здб, чрш
2110 Процедури за добив на дървесина 16,291.62 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5336 ДГС Стара река 27.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
652 куб.м. 86 куб.м. 35 куб.м. 1448 куб.м. 876 куб.м. 220 куб.м. 3317 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,бл,брз
2107; 2108 Процедури за добив на дървесина 87,414.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5272 ДГС Стара река 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
312 куб.м. 56 куб.м. 18 куб.м. 599 куб.м. 371 куб.м. 106 куб.м. 1462 куб.м.
бк,здб,яв,гбр,см,бб,здгл
2107 Процедури за добив на дървесина 38,177.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 5272 на ДГС Стара река от 26.04.2021 е прекратена!
5267 ДГС Стара река 21.04.2021 22.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1039 куб.м. 92 куб.м. 55 куб.м. 2610 куб.м. 1657 куб.м. 391 куб.м. 5844 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп,яс,см,бб,здгл,чб,бл,брз,врб
2101; 2108; 2109 Процедури за добив на дървесина 155,295.74 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5197 ДГС Стара река 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
346 куб.м. 54 куб.м. 9 куб.м. 923 куб.м. 582 куб.м. 123 куб.м. 2037 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, яв, шс, трп, лп, врб
2109 Процедури за добив на дървесина 53,152.70 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 5197 на ДГС Стара река от 30.03.2021 е прекратена!
5170 ДГС Стара река 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
353 куб.м. 8 куб.м. 29 куб.м. 838 куб.м. 570 куб.м. 154 куб.м. 1952 куб.м.
см, здгл, бк, бл, яв, яс, гбр, трп
2101 Процедури за добив на дървесина 50,922.90 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 5170 на ДГС Стара река от 24.03.2021 е прекратена!
5161 ДГС Стара река 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
652 куб.м. 86 куб.м. 35 куб.м. 1448 куб.м. 876 куб.м. 220 куб.м. 3317 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,чб,бл,брз
2107; 2108 Процедури за добив на дървесина 86,587.52 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 5161 на ДГС Стара река от 24.03.2021 е прекратена!
5027 ДГС Стара река 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
592 куб.м. 127 куб.м. 1 куб.м. 974 куб.м. 670 куб.м. 149 куб.м. 2513 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, бл, шс, яв, яс, см, бб, здгл
2106 Процедури за добив на дървесина 65,639.90 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4929 ДГС Стара река 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1237 куб.м. 335 куб.м. 58 куб.м. 3805 куб.м. 2480 куб.м. 445 куб.м. 8360 куб.м.
бб, чб, см, бк, гбр, здб, бл, цр, чдб, чрш, яв, яс, трп, лп, брз
2101, 2102, 2103, 2104, 2105 Процедури за добив на дървесина 217,906.25 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4740 ДГС Стара река 03.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м.
трп, бк
75 "и", 78 "а" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 672.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
4730 ДГС Стара река 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
271 куб.м. 90 куб.м. 21 куб.м. 391 куб.м. 265 куб.м. 64 куб.м. 1102 куб.м.
бб,см,здб,трп,гбр,шс,бк,
2013 Процедури за добив на дървесина 28,821.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4707 ДГС Стара река 20.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 36 куб.м. 13 куб.м. 291 куб.м. 220 куб.м. 0 куб.м. 560 куб.м.
гбр, трп, бк, здб, бб, см, кгбр, ак
2012 Процедури за добив на дървесина 14,558.02 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4631 ДГС Стара река 01.10.2020 Открита процедура 23,827.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
4602 ДГС Стара река 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
407 куб.м. 93 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 106 куб.м. 0 куб.м. 765 куб.м.
бб, чб, гбр, здб, цр
2011 Процедури за добив на дървесина 20,094.74 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2010 Виж пълна информация