slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6880 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Брекина,Ива,Череша 2405-Е Процедури за продажба на дървесина 92,048.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6878 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Липа,Топола,Явор,Мъждрян,Брекина,Череша,Шестил 2404-Е Процедури за продажба на дървесина 127,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6839 ДГС Стара река 13.11.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,цер,Трепетлика,Дъб 2312-Е Продажба на стояща дървесина на корен 19,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6838 ДГС Стара река 06.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6828 ДГС Стара река 23.10.2023 24.10.2023 бук 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 9,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6826 ДГС Стара река 24.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6817 ДГС Стара река 17.10.2023 18.10.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор 2311-Е Процедури за продажба на дървесина 80,280.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6816 ДГС Стара река 17.10.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6810 ДГС Стара река 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6809 на ДГС Стара река от 03.10.2023 е прекратена!
6809 ДГС Стара река 03.10.2023 04.10.2023 бк 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 10,450.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6808 ДГС Стара река 02.10.2023 Лесокултурни мероприятия 2,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6804 ДГС Стара река 12.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6797 ДГС Стара река 12.09.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6793 ДГС Стара река 13.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6774 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Смърч 2309-Е Процедури за продажба на дървесина 12,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6773 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,цер,Габър 2308-Е Процедури за продажба на дървесина 142,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6767 ДГС Стара река 01.08.2023 бб,см 2312 Процедури за добив на дървесина 4,891.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6711 на ДГС Стара река от 22.06.2023 е прекратена!
6711 ДГС Стара река 22.06.2023 23.06.2023 бб,бк,здб,бл,гбр,пр 2308-E Процедури за продажба на дървесина 155,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6706 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бб,здл,бр,цр,гбр,здб 2311 Процедури за добив на дървесина 614,691.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6705 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бк,трп,гбр,яв,брс,здв,яс 2310 Процедури за добив на дървесина 55,351.00 лв. без ДДС