Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5174 ДГС Твърдица 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
491 куб.м. 217 куб.м. 9 куб.м. 2100.75 куб.м. 2086.55 куб.м. 308.7 куб.м. 5213 куб.м.
бб,чб,бк,здб,бл
№2112,№2113 Процедури за добив на дървесина 134,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от об.№2112, №2113 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5135 ДГС Твърдица 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м. 380 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
бб,чб,см,бк,кгбр,др.шир
№2109-2,№2110-1 и №2110-2 Процедури за продажба на дървесина 51,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5132 ДГС Твърдица 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
бб,чб
№2029-2 Процедури за продажба на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5095 ДГС Твърдица 25.02.2021 №ЛКД1/2021 Лесокултурни мероприятия 15,275.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5076 ДГС Твърдица 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м. 380 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
бб,чб,см,бк,кгбр,цер,здб,др.шир
№2109-2,№2110-1 и №2110-2 Процедури за продажба на дървесина 51,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5075 ДГС Твърдица 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
бб,чб
№2029-2 Процедури за продажба на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4980 ДГС Твърдица 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 923 куб.м. 48 куб.м. 1498 куб.м. 861 куб.м. 0 куб.м. 3586 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,цер,дъб,др
№2111 Продажба на стояща дървесина на корен 140,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4959 ДГС Твърдица 05.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1155 куб.м. 460 куб.м. 15 куб.м. 4283 куб.м. 4406 куб.м. 311 куб.м. 10630 куб.м.
бб,чб,см,здгл,ела,бк,гбр,кгбр,здб,бл,шст,пляс,брз,трп,мждр
№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 Продажба на стояща дървесина на корен 457,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4936 ДГС Твърдица 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 77 куб.м. 4 куб.м. 987.53 куб.м. 996.5 куб.м. 8.97 куб.м. 2122 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,ак,явор,кгбр,цер
№2109 и №2110 Процедури за добив на дървесина 54,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4913 ДГС Твърдица 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1155 куб.м. 460 куб.м. 15 куб.м. 4283 куб.м. 4406 куб.м. 311 куб.м. 10630 куб.м.
бб,см,здгл,ела,бк,шст,гбр,кгбр,плясбрз,трп,здб
№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 Продажба на стояща дървесина на корен 449,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на корен от об.№2101,№2102,№2103,№2104,№2105,№2106,№2107,№2108 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4910 ДГС Твърдица 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4910 на ДГС Твърдица от 17.12.2020 е прекратена!
4827 ДГС Твърдица 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 64 куб.м. 1 куб.м. 151 куб.м. 201 куб.м. 0 куб.м. 427 куб.м.
бук,бл,здб,яс,бб
№2014-1,№2029-1,№2027-2 и №2024-1 Процедури за продажба на дървесина 28,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4797 ДГС Твърдица 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 80 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 203 куб.м.
чб
№2030 Продажба на стояща дървесина на корен 7,105.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от об.№2030 Виж пълна информация
4763 ДГС Твърдица 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1000 куб.м. 430 куб.м. 33 куб.м. 812.42 куб.м. 1721.9 куб.м. 407.68 куб.м. 4405 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,брз,яв
№2003,№2019,№2027 и №2028 Процедури за продажба на дървесина 316,330.86 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4750 ДГС Твърдица 06.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
844 куб.м. 480 куб.м. 35 куб.м. 916.2 куб.м. 1725.4 куб.м. 307.6 куб.м. 4318 куб.м.
бук,брз,явор,гбр,бл,бб,чб,смбздгл
№2003,№2028 и №2029 Процедури за добив на дървесина 111,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на ретиторията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4691 ДГС Твърдица 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 541 куб.м. 543 куб.м. 0 куб.м. 1243 куб.м.
бб,бук,гбр,мждр,здб
№2025 и №2026 Продажба на стояща дървесина на корен 52,745.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4690 ДГС Твърдица 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 367.92 куб.м. 468 куб.м. 100.08 куб.м. 1090 куб.м.
бук,бл,здб
№2019 и №2027 Процедури за добив на дървесина 28,121.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4654 ДГС Твърдица 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 152 куб.м. 51 куб.м. 510 куб.м.
бук,гбр
№2013-1 и №2018-3 Процедури за продажба на дървесина 37,762.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4622 ДГС Твърдица 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
305 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 443.44 куб.м. 1033.96 куб.м. 192.6 куб.м. 1996 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,мждр,здб
№2014-1 и №2017-1 Процедури за продажба на дървесина 139,704.47 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4603 ДГС Твърдица 09.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 1 куб.м. 299.04 куб.м. 309 куб.м. 9.96 куб.м. 670 куб.м.
бук,пл.ясен,бл,цер,бб,см
№2024 Процедури за добив на дървесина 17,386.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация