slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6649 ДГС Твърдица 11.04.2023 бк №2320 Процедури за добив на дървесина 20,615.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6638 ДГС Твърдица 31.03.2023 бк № 2319 Процедури за добив на дървесина 44,562.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6614 ДГС Твърдица 07.03.2023 бк,бб,чб,см,яв,ива,здб,гбр,мжд,вгбр,бл,кгбр №2315, №2316, №2317, №2318 Процедури за добив на дървесина 74,569.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6579 ДГС Твърдица 10.02.2023 бк,бб,см № 2307, №2309 Процедури за добив на дървесина 108,322.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6469 ДГС Твърдица 20.12.2022 бк,здб,гбр,брз,цр,бл,кгбр,срлп,мжд,чб,бб,здгл,см №2305, №2306, №2307, №2308, №2309, №2310 Процедури за добив на дървесина 379,251.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6407 ДГС Твърдица 12.12.2022 бк,гбр,яв,ива,бл,здб,цр,кгбр,ак,бб,см № 2301, №2302, №2303, №2304 Процедури за добив на дървесина 142,131.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6372 ДГС Твърдица 23.11.2022 бк, гбр, здб № 2226 Процедури за добив на дървесина 13,333.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6331 ДГС Твърдица 13.10.2022 бк, гбр, яв, здб, бл, цр, брз, бб, см, ак №2226, №2227, №2228, №2229, №2230, №2231 Процедури за добив на дървесина 117,668.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6257 ДГС Твърдица 22.08.2022 бк, гбр, здб № 2220, №2221 Процедури за добив на дървесина 21,868.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6169 ДГС Твърдица 14.06.2022 бк, гбр, др, трп № 2219 Процедури за добив на дървесина 26,922.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6068 ДГС Твърдица 30.03.2022 чб №2216 Процедури за добив на дървесина 5,041.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6023 ДГС Твърдица 15.03.2022 бук,брз,ива,кгбр,др.шир №2112-2,№2201-2,№2202-2 и №2203-2 Процедури за продажба на дървесина 45,940.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5998 ДГС Твърдица 09.03.2022 № ЛКД-1/2022 г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,100.06 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5997 ДГС Твърдица 07.03.2022 бк,гбр,здб,кгбр,цр,бл,кдб №2211, №2212, №2213, №2214 Процедури за добив на дървесина 170,667.93 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5985 ДГС Твърдица 01.03.2022 бк,гбр,здб №2215 Процедури за добив на дървесина 52,144.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5953 ДГС Твърдица 23.02.2022 бук,брз,ива,гбр,др.шир №2112-2,№2201-2,№2202-2 и №2203-2 Процедури за продажба на дървесина 45,940.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5911 ДГС Твърдица 18.01.2022 бб,чб,здгл,см,бук №2203-1,№2210-1 и №2210-2 Процедури за продажба на дървесина 116,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5878 ДГС Твърдица 20.12.2021 бук,дб и др.шир. №2131-2 Процедури за продажба на дървесина 7,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5823 ДГС Твърдица 13.12.2021 бб,чб,здгл,смбук,гбр,ива,явор,здб №2205-1,№2205-2,№2206-1,№2206-2,№2207-1,№2207-2,№2208-1 и №2208-2 Процедури за продажба на дървесина 471,328.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5771 ДГС Твърдица 06.12.2021 бб,чб №2133-1 Процедури за продажба на дървесина 10,578.00 лв. без ДДС