Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3582 ДГС Твърдица 26.11.2019 №1903-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 5,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3572 ДГС Твърдица 22.11.2019 №1931 и №1932
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 202 куб.м. 5 куб.м. 426 куб.м. 442 куб.м. 18 куб.м. 1270 куб.м.
бук,гбр,яв,здб,брз,трп,мждр,срлп,бб,чб,здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 55,329.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддавене за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3563 ДГС Твърдица 21.11.2019 №1929 и №1930
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 209 куб.м. 13 куб.м. 306 куб.м. 306 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м.
гбр,кгбр,здб,бб,чб
Процедури за добив на дървесина 22,392.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3497 ДГС Твърдица 30.10.2019 №1927 и №1928
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
551 куб.м. 586 куб.м. 20 куб.м. 143 куб.м. 161 куб.м. 3 куб.м. 1464 куб.м.
бб,чб,см,елст,здгл,бук,здб,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 75,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3465 ДГС Твърдица 18.10.2019 №1904-4 и №1921-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 870.50 куб.м. 796.5 куб.м. 0 куб.м. 1732 куб.м.
бук,трп,см
Процедури за продажба на дървесина 111,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3429 ДГС Твърдица 03.10.2019 1926
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 155 куб.м. 3 куб.м. 472.5 куб.м. 472.5 куб.м. 0 куб.м. 1266 куб.м.
см,бб,бк,гбр,брз,трп
Процедури за добив на дървесина 32,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3413 ДГС Твърдица 25.09.2019 №1925-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 105 куб.м. 6 куб.м. 53 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м.
бук,трп,бб,см,елст
Процедури за продажба на дървесина 22,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3405 ДГС Твърдица 19.09.2019 №1925
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 105 куб.м. 6 куб.м. 53 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м.
бук,трп,бб,см,елст
Процедури за добив на дървесина 8,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3308 ДГС Твърдица 29.07.2019 1916-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
168 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 155.50 куб.м. 155.50 куб.м. 160 куб.м. 641 куб.м.
бк,яв,гбр
Процедури за продажба на дървесина 47,305.80 лв. без ДДС
Предмет: Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на прогнозни количества добита дървесина от обекти на територията на ТП ДГС Твърдица . Виж пълна информация
3287 ДГС Твърдица 31.07.2019 №1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 228 куб.м. 9 куб.м. 541 куб.м. 519 куб.м. 0 куб.м. 1329 куб.м.
бук,здб,бл,цр,гбр,срлп,едлп,брз,ива,бб,см,чб,здгл
Процедури за добив на дървесина 34,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3226 ДГС Твърдица 27.06.2019 №1904-3 и №1916-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 64.5 куб.м. 64.5 куб.м. 0 куб.м. 334 куб.м.
см,здгл,бл
Процедури за продажба на дървесина 26,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на прогнозни количества добита дървесина от обекти на територията на ТП ДГС Твърдица . Виж пълна информация
3212 ДГС Твърдица 06.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,030.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет :"Доставка чрез покупка на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца". Виж пълна информация
3204 ДГС Твърдица 17.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 27,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет : "Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
3147 ДГС Твърдица 14.06.2019 №1904-2,№1911-1,№1916-2,№1920-1,№1921-1,№1922-1 и №1923-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
589 куб.м. 411 куб.м. 50 куб.м. 1129.50 куб.м. 1292.5 куб.м. 160 куб.м. 3632.00 куб.м.
бук,гбр,здб,мждр,брз,трп,бб,см,ела,чб,здгл
Процедури за продажба на дървесина 252,100.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3124 ДГС Твърдица 04.06.2019 №1922 и №1923
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 100 куб.м. 7 куб.м. 39.50 куб.м. 39.5 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 4,975.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3109 ДГС Твърдица 31.05.2019 №1911-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
бб,см
Процедури за продажба на дървесина 9,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на добити количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3057 ДГС Твърдица 10.05.2019 №1917,№1918,№1919,№1920 и №1921
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 678 куб.м. 56 куб.м. 879.5 куб.м. 879.5 куб.м. 0 куб.м. 2570 куб.м.
бук,гбр,здб,мждр,трп,,брз,бб,см,,чб,здгл
Процедури за добив на дървесина 66,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3018 ДГС Твърдица 30.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет :"Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица през 2019г. Виж пълна информация
2956 ДГС Твърдица 19.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет :"Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и др.необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2948 ДГС Твърдица 09.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите, предвидени в Наредба №3/1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците." Виж пълна информация