Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6257 ДГС Твърдица 22.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 555 куб.м.
бк, гбр, здб
№ 2220, №2221 Процедури за добив на дървесина 21,868.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица" от обекти № 2220 и № 2221, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина. Виж пълна информация
6169 ДГС Твърдица 14.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м. 455 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м.
бк, гбр, др, трп
№ 2219 Процедури за добив на дървесина 26,922.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", от обект №2219, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина. Виж пълна информация
6068 ДГС Твърдица 30.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 67 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
чб
№2216 Процедури за добив на дървесина 5,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", от обект №2216, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина. Виж пълна информация
6023 ДГС Твърдица 15.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476 куб.м. 66 куб.м. 50 куб.м. 592 куб.м.
бук,брз,ива,кгбр,др.шир
№2112-2,№2201-2,№2202-2 и №2203-2 Процедури за продажба на дървесина 45,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5998 ДГС Твърдица 09.03.2022 № ЛКД-1/2022 г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,100.06 лв. без ДДС
Предмет: За извършване на лесокултурни дейности в териториалния обхват на ТП "ДГС Твърдица". Виж пълна информация
5997 ДГС Твърдица 07.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 555 куб.м. 31 куб.м. 187 куб.м. 1620 куб.м. 0 куб.м. 2419 куб.м.
бк,гбр,здб,кгбр,цр,бл,кдб
№2211, №2212, №2213, №2214 Процедури за добив на дървесина 170,667.93 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2211, №2212, №2213, №2214 на 07.03.2022 г. от ЛФ 2022 година Виж пълна информация
5985 ДГС Твърдица 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
486 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 406 куб.м. 300 куб.м. 1600 куб.м.
бк,гбр,здб
№2215 Процедури за добив на дървесина 52,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив КЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5953 ДГС Твърдица 23.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476 куб.м. 66 куб.м. 50 куб.м. 592 куб.м.
бук,брз,ива,гбр,др.шир
№2112-2,№2201-2,№2202-2 и №2203-2 Процедури за продажба на дървесина 45,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5911 ДГС Твърдица 18.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 457 куб.м. 23 куб.м. 216 куб.м. 212 куб.м. 143 куб.м. 1316 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бук
№2203-1,№2210-1 и №2210-2 Процедури за продажба на дървесина 116,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от КЛФ 2022г. Виж пълна информация
5878 ДГС Твърдица 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
бук,дб и др.шир.
№2131-2 Процедури за продажба на дървесина 7,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5823 ДГС Твърдица 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1135 куб.м. 1097 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.
бб,чб,здгл,смбук,гбр,ива,явор,здб
№2205-1,№2205-2,№2206-1,№2206-2,№2207-1,№2207-2,№2208-1 и №2208-2 Процедури за продажба на дървесина 471,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за местни търговци(съгл.чл.115 от ЗГ) на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5771 ДГС Твърдица 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 97 куб.м.
бб,чб
№2133-1 Процедури за продажба на дървесина 10,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5768 ДГС Твърдица 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1132 куб.м. 1100 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.
бб,чб,елст,ела,см,здгл,бук,гбр,брз,ива,здб
№2205,№2206,№2207 и №2208 Процедури за добив на дървесина 176,299.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив КЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5767 ДГС Твърдица 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
779 куб.м. 2124 куб.м. 132 куб.м. 1821 куб.м. 1771 куб.м. 218 куб.м. 6845 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бук,гбр,здб,брз,ива,явор,кгбр
№2201,№2202,№2203,№2204 и №2210 Процедури за добив на дървесина 215,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от ЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5686 ДГС Твърдица 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 114 куб.м. 3 куб.м. 241 куб.м. 241 куб.м. 40 куб.м. 703 куб.м.
бб,чб,бук,кгбр,бл,здб
№2132-2,№2133-1,№2133-2,№2134-2 и №2135-2 Процедури за продажба на дървесина 54,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5672 ДГС Твърдица 09.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 146 куб.м. 4 куб.м. 544.5 куб.м. 584.5 куб.м. 40 куб.м. 1537 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,кгбр,бл,здб
№2132,№2133,№2134 и №2135 Процедури за добив на дървесина 39,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5593 ДГС Твърдица 04.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 106 куб.м. 20 куб.м. 63 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м.
бб,см
№2123-3 Процедури за продажба на дървесина 15,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5575 ДГС Твърдица 27.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 46 куб.м. 3 куб.м. 637 куб.м. 637 куб.м. 0 куб.м. 1349 куб.м.
бб,см,бук,гбр,бл,здб
№2131 Процедури за добив на дървесина 35,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5574 ДГС Твърдица 27.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 267 куб.м. 27 куб.м. 463 куб.м. 462 куб.м. 0 куб.м. 1226 куб.м.
см,здгл,бук
№2130 Продажба на стояща дървесина на корен 53,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5540 ДГС Твърдица 08.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 180 куб.м. 8 куб.м. 70 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м.
бб,гбр
№2129 Продажба на стояща дървесина на корен 15,235.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2129 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация