Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4654 ДГС Твърдица 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 152 куб.м. 51 куб.м. 510 куб.м.
бук,гбр
№2013-1 и №2018-3 Процедури за продажба на дървесина 37,762.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4622 ДГС Твърдица 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
305 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 443.44 куб.м. 1033.96 куб.м. 192.6 куб.м. 1996 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,мждр,здб
№2014-1 и №2017-1 Процедури за продажба на дървесина 139,704.47 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4603 ДГС Твърдица 09.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 1 куб.м. 299.04 куб.м. 309 куб.м. 9.96 куб.м. 670 куб.м.
бук,пл.ясен,бл,цер,бб,см
№2024 Процедури за добив на дървесина 17,386.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4588 ДГС Твърдица 02.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 229 куб.м. 10 куб.м. 637 куб.м. 665 куб.м. 0 куб.м. 1581 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,ак
№2022 и №2023 Продажба на стояща дървесина на корен 61,438.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4517 ДГС Твърдица 30.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 168 куб.м. 8 куб.м. 437 куб.м. 21.5 куб.м. 0 куб.м. 820.5 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бук,гбр,вгбр,мъжд,здб
№2011-3,№2011-4 и №2014 Процедури за продажба на дървесина 59,556.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4479 ДГС Твърдица 15.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 589 куб.м. 50 куб.м. 668 куб.м. 668 куб.м. 0 куб.м. 1988 куб.м.
бук,явор,здб,брз,бб,см,здгл,ела
№2020 и №2021 Продажба на стояща дървесина на корен 76,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4406 ДГС Твърдица 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
460 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 1276.46 куб.м. 495.86 куб.м. 292.68 куб.м. 2556 куб.м.
бук,гбр,здб
№2017 и №2019 Процедури за добив на дървесина 66,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4373 ДГС Твърдица 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
319.4 куб.м. 570 куб.м. 29 куб.м. 626.5 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 1788.90 куб.м.
бук,гбр,вгбр,мъжд,здб,брз,бб,см,чб,здгл
№2002-1,№2002-2,№2011-1,№2011-2,№2013,№2014,№2018,№2018-1 и №2018-2 Процедури за продажба на дървесина 124,333.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4226 ДГС Твърдица 13.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
644 куб.м. 504 куб.м. 20 куб.м. 2132.56 куб.м. 2848.46 куб.м. 273.98 куб.м. 6423 куб.м.
бук,гбр,вгбр,мъждр,брз,срлп,врб,здб,бл,бб,см,чб
№2013,№2014 ,№2017 и №2018 Процедури за добив на дървесина 166,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4193 ДГС Твърдица 26.05.2020 12.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 339.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, находящ се на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
Процедура № 4193 на ДГС Твърдица от 26.05.2020 е прекратена!
4191 ДГС Твърдица 26.05.2020 12.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 339.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: Поземлен имот в горска територия-държавна собственост, с идентификатор №72165.632.599, с площ 1.687 дка, в землището на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен, находящ се в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство Твърдица“
Виж пълна информация
4106 ДГС Твърдица 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 532 куб.м. 20 куб.м. 467 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1577 куб.м.
бук,бл,ак,здб,мъждр,бб,см,чб,здгл
№2015 и №2016 Продажба на стояща дървесина на корен 66,044.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4105 ДГС Твърдица 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
437 куб.м. 411 куб.м. 18 куб.м. 1290.06 куб.м. 200.96 куб.м. 222.98 куб.м. 4380 куб.м.
бук,гбр,вгбр,мъждр,брз,срлп,здб,бб,см,чб
№2013,№2014 и №2017 Процедури за добив на дървесина 113,751.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
Процедура № 4105 на ДГС Твърдица от 03.04.2020 е прекратена!
4048 ДГС Твърдица 19.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица през 2020г." Виж пълна информация
4023 ДГС Твърдица 17.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите, предвидени в Наредба №3/1987 за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците." Виж пълна информация
3953 ДГС Твърдица 04.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
704 куб.м. 759 куб.м. 34 куб.м. 1652 куб.м. 1636 куб.м. 288 куб.м. 5073 куб.м.
бук,гбр,здб,брз,ива,бб,см,чб,здгл
№2010 Продажба на стояща дървесина на корен 218,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3944 ДГС Твърдица 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 254.77 куб.м. 13.23 куб.м. 562 куб.м.
бук,бл,кгбр,здб,мждр,срлп
№2012 Процедури за добив на дървесина 14,517.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3875 ДГС Твърдица 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 195 куб.м. 8 куб.м. 514.55 куб.м. 525.5 куб.м. 10.95 куб.м. 1438 куб.м.
см,бб,бк,бл,гбр,кгбр,цер,мъжд,здб,акация
№2011 Процедури за добив на дървесина 37,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3871 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 178 куб.м. 11 куб.м. 134.50 куб.м. 134.5 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
чб
№1930-1 Процедури за продажба на дървесина 29,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба а прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3870 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
704 куб.м. 759 куб.м. 34 куб.м. 1652 куб.м. 1636 куб.м. 288 куб.м. 5073 куб.м.
бук,гбр,здб,брз,ива,бб,см,чб,здгл
№2010 Продажба на стояща дървесина на корен 218,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация