Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3953 ДГС Твърдица 04.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
704 куб.м. 759 куб.м. 34 куб.м. 1652 куб.м. 1636 куб.м. 288 куб.м. 5073 куб.м.
бук,гбр,здб,брз,ива,бб,см,чб,здгл
№2010 Продажба на стояща дървесина на корен 218,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3944 ДГС Твърдица 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 254.77 куб.м. 13.23 куб.м. 562 куб.м.
бук,бл,кгбр,здб,мждр,срлп
№2012 Процедури за добив на дървесина 14,517.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3875 ДГС Твърдица 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 195 куб.м. 8 куб.м. 514.55 куб.м. 525.5 куб.м. 10.95 куб.м. 1438 куб.м.
см,бб,бк,бл,гбр,кгбр,цер,мъжд,здб,акация
№2011 Процедури за добив на дървесина 37,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3871 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 178 куб.м. 11 куб.м. 134.50 куб.м. 134.5 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
чб
№1930-1 Процедури за продажба на дървесина 29,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба а прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3870 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
704 куб.м. 759 куб.м. 34 куб.м. 1652 куб.м. 1636 куб.м. 288 куб.м. 5073 куб.м.
бук,гбр,здб,брз,ива,бб,см,чб,здгл
№2010 Продажба на стояща дървесина на корен 218,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3869 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 289 куб.м. 292 куб.м. 122 куб.м. 777 куб.м.
бук,гбр,здб,ива
№2008 Продажба на стояща дървесина на корен 33,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3868 ДГС Твърдица 07.02.2020 № ЛКД 1/2020г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 14,368.16 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3776 ДГС Твърдица 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 209 куб.м.
бук,бб,см
№1926-1 и №1926-2 Процедури за продажба на дървесина 19,298.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица . Виж пълна информация
3775 ДГС Твърдица 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
939 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 506.9 куб.м. 1793.90 куб.м. 450.2 куб.м. 3698 куб.м.
бук,гбр,явор,брз,бб,см
№2001-1 и №2003-1 Процедури за продажба на дървесина 272,097.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица КЛФ 2020г. Виж пълна информация
3774 ДГС Твърдица 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1139 куб.м. 57 куб.м. 4 куб.м. 493.94 куб.м. 1983.86 куб.м. 500.20 куб.м. 4178 куб.м.
бук,гбр,здб,брз,явор,бб,см,
№2001 и №2003 Процедури за добив на дървесина 108,162.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица КЛФ 2020г. Виж пълна информация
3698 ДГС Твърдица 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
939 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 506.9 куб.м. 1793.9 куб.м. 450.2 куб.м. 3698 куб.м.
бук,гбр,яв,брз,бб,см
№2001-1 и №2003-1 Процедури за продажба на дървесина 272,097.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3695 ДГС Твърдица 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1297 куб.м. 285 куб.м. 15 куб.м. 1061.19 куб.м. 2551.11 куб.м. 519.7 куб.м. 5729 куб.м.
бук,гбр,явор,брз,трп,,бб,см,
№2001,№2002 и №2003 Процедури за добив на дървесина 148,224.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3582 ДГС Твърдица 26.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м.
бб,чб
№1903-4 Процедури за продажба на дървесина 5,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3572 ДГС Твърдица 22.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 202 куб.м. 5 куб.м. 426 куб.м. 442 куб.м. 18 куб.м. 1270 куб.м.
бук,гбр,яв,здб,брз,трп,мждр,срлп,бб,чб,здгл
№1931 и №1932 Продажба на стояща дървесина на корен 55,329.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддавене за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3563 ДГС Твърдица 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 209 куб.м. 13 куб.м. 306 куб.м. 306 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м.
гбр,кгбр,здб,бб,чб
№1929 и №1930 Процедури за добив на дървесина 22,392.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3497 ДГС Твърдица 30.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
551 куб.м. 586 куб.м. 20 куб.м. 143 куб.м. 161 куб.м. 3 куб.м. 1464 куб.м.
бб,чб,см,елст,здгл,бук,здб,трп
№1927 и №1928 Продажба на стояща дървесина на корен 75,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3465 ДГС Твърдица 18.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 870.50 куб.м. 796.5 куб.м. 0 куб.м. 1732 куб.м.
бук,трп,см
№1904-4 и №1921-2 Процедури за продажба на дървесина 111,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3429 ДГС Твърдица 03.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 155 куб.м. 3 куб.м. 472.5 куб.м. 472.5 куб.м. 0 куб.м. 1266 куб.м.
см,бб,бк,гбр,брз,трп
1926 Процедури за добив на дървесина 32,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3413 ДГС Твърдица 25.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 105 куб.м. 6 куб.м. 53 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м.
бук,трп,бб,см,елст
№1925-1 Процедури за продажба на дървесина 22,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3405 ДГС Твърдица 19.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 105 куб.м. 6 куб.м. 53 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м.
бук,трп,бб,см,елст
№1925 Процедури за добив на дървесина 8,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация