Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5911 ДГС Твърдица 18.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 457 куб.м. 23 куб.м. 216 куб.м. 212 куб.м. 143 куб.м. 1316 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бук
№2203-1,№2210-1 и №2210-2 Процедури за продажба на дървесина 116,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от КЛФ 2022г. Виж пълна информация
5878 ДГС Твърдица 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
бук,дб и др.шир.
№2131-2 Процедури за продажба на дървесина 7,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5823 ДГС Твърдица 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1135 куб.м. 1097 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.
бб,чб,здгл,смбук,гбр,ива,явор,здб
№2205-1,№2205-2,№2206-1,№2206-2,№2207-1,№2207-2,№2208-1 и №2208-2 Процедури за продажба на дървесина 471,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за местни търговци(съгл.чл.115 от ЗГ) на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5771 ДГС Твърдица 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 97 куб.м.
бб,чб
№2133-1 Процедури за продажба на дървесина 10,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнодни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5768 ДГС Твърдица 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1132 куб.м. 1100 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.
бб,чб,елст,ела,см,здгл,бук,гбр,брз,ива,здб
№2205,№2206,№2207 и №2208 Процедури за добив на дървесина 176,299.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив КЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5767 ДГС Твърдица 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
779 куб.м. 2124 куб.м. 132 куб.м. 1821 куб.м. 1771 куб.м. 218 куб.м. 6845 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бук,гбр,здб,брз,ива,явор,кгбр
№2201,№2202,№2203,№2204 и №2210 Процедури за добив на дървесина 215,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от ЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5686 ДГС Твърдица 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 114 куб.м. 3 куб.м. 241 куб.м. 241 куб.м. 40 куб.м. 703 куб.м.
бб,чб,бук,кгбр,бл,здб
№2132-2,№2133-1,№2133-2,№2134-2 и №2135-2 Процедури за продажба на дървесина 54,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5672 ДГС Твърдица 09.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 146 куб.м. 4 куб.м. 544.5 куб.м. 584.5 куб.м. 40 куб.м. 1537 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,кгбр,бл,здб
№2132,№2133,№2134 и №2135 Процедури за добив на дървесина 39,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5593 ДГС Твърдица 04.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 106 куб.м. 20 куб.м. 63 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м.
бб,см
№2123-3 Процедури за продажба на дървесина 15,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5575 ДГС Твърдица 27.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 46 куб.м. 3 куб.м. 637 куб.м. 637 куб.м. 0 куб.м. 1349 куб.м.
бб,см,бук,гбр,бл,здб
№2131 Процедури за добив на дървесина 35,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5574 ДГС Твърдица 27.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 267 куб.м. 27 куб.м. 463 куб.м. 462 куб.м. 0 куб.м. 1226 куб.м.
см,здгл,бук
№2130 Продажба на стояща дървесина на корен 53,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5540 ДГС Твърдица 08.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 180 куб.м. 8 куб.м. 70 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м.
бб,гбр
№2129 Продажба на стояща дървесина на корен 15,235.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2129 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5466 ДГС Твърдица 04.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
789 куб.м. 73 куб.м. 1 куб.м. 773.77 куб.м. 693.1 куб.м. 308.13 куб.м. 2638 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп
№2123-1,№2123-2,№2124-1,№2125-1 и №2125-2 Процедури за продажба на дървесина 196,880.71 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5452 ДГС Твърдица 23.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
629 куб.м. 547 куб.м. 27 куб.м. 844 куб.м. 841 куб.м. 0 куб.м. 2888 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр
№2126№2127,№2128 и №2129 Продажба на стояща дървесина на корен 107,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5442 ДГС Твърдица 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1294 куб.м. 195 куб.м. 21 куб.м. 1322.88 куб.м. 1249.1 куб.м. 369.02 куб.м. 4451 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,трп,цер
№2123,№2124 и №2125 Процедури за добив на дървесина 115,640.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5335 ДГС Твърдица 26.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
бк,бл
№2113-2 Процедури за продажба на дървесина 6,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5320 ДГС Твърдица 12.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
346 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 1100 куб.м. 308 куб.м. 2964 куб.м.
бб,чб,бук,здб,бл
№2121-1,№2113-1 и №2112-1 Процедури за продажба на дървесина 200,931.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5301 ДГС Твърдица 07.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 429 куб.м. 490.5 куб.м. 0 куб.м. 938.5 куб.м.
бб,чб,бук,бл
№2113-2,№2119-1,№2120-1 и №2121-2 Процедури за продажба на дървесина 54,406.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5276 ДГС Твърдица 23.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
346 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 1100 куб.м. 308 куб.м. 2964 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,бл
№2121-1,№2113-1 и №2112-1 Процедури за продажба на дървесина 200,931.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5236 ДГС Твърдица 26.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
бб,чб,см
№2110-1 Процедури за продажба на дървесина 2,085.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на прогнозни количества добита дървесина от обект на територията на ТП ДГС Твърдица . Виж пълна информация