slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6702 ДЛС Граматиково 26.05.2023 дб Обект №4 /2324-3/, под.184к, 184и Процедури за продажба на дървесина 60,582.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6635 ДЛС Граматиково 31.03.2023 чб,бб,бл,избк,мжд,тпр 2330 Процедури за добив на дървесина 14,335.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6602 ДЛС Граматиково 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6564 ДЛС Граматиково 01.02.2023 2311 Открита процедура 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6386 ДЛС Граматиково 06.12.2022 чб,пб, бл,изгр,цр,бк,мжд,гбр,кгбр,трп 2304,2305,2306,2308,2314,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325 и 2326 Процедури за добив на дървесина 573,118.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6385 ДЛС Граматиково 06.12.2022 бл,изгр,цр,бк,гбр,трп 2311 Процедури за добив на дървесина 41,615.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6383 ДЛС Граматиково 06.12.2022 чб,бб,здгл,бл,изгр,цр,бк,трп,мжд,гбр,кгбр 2301,2302,2303,2307,2309,2310,2312,2313,2315,2316,2317 и 2318 Процедури за добив на дървесина 346,981.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6356 на ДЛС Граматиково от 25.10.2022 е прекратена!
6356 ДЛС Граматиково 25.10.2022 цр 18 Процедури за продажба на дървесина 2,855.16 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6355 ДЛС Граматиково 25.10.2022 дб 17 Процедури за продажба на дървесина 18,600.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6354 ДЛС Граматиково 25.10.2022 дб 16 Процедури за продажба на дървесина 9,906.48 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6077 ДЛС Граматиково 14.04.2022 бл,изгр,цр,гбр,избк,чб,бб,кгбр,мжд,срлп,трп ОБЕКТИ №№2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234 Процедури за добив на дървесина 209,786.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5989 ДЛС Граматиково 02.03.2022 дб Обект №5 Процедури за продажба на дървесина 18,679.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5975 ДЛС Граматиково 28.02.2022 дб,цр 2218 Процедури за добив на дървесина 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5948 ДЛС Граматиково 23.02.2022 дб ОБЕКТ №4 от пакети №2209-3 и 2216-4 Процедури за продажба на дървесина 36,137.05 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5942 ДЛС Граматиково 14.02.2022 цр,бл,кгбр,избк,изгр обект №2227 Процедури за добив на дървесина 84,909.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5932 ДЛС Граматиково 10.02.2022 дб ОБЕКТ №3 от пакет №2215-3 Процедури за продажба на дървесина 13,025.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5930 ДЛС Граматиково 07.02.2022 дб ОБЕКТ №2 от пакети №2209-2, №2211-3, №2215-2, №2216-3 Процедури за продажба на дървесина 25,000.75 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5914 ДЛС Граматиково 24.01.2022 дб ОБЕКТ №1 от пакети №2211-2 и №2216-2 Процедури за продажба на дървесина 101,623.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5889 ДЛС Граматиково 14.12.2021 изгр,избк,бл,цр,гбр,чб,здб,трп,здгл,бб №2215,2217 Процедури за добив на дървесина 39,260.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5858 ДЛС Граматиково 06.12.2021 бл,здб,цр,трп,мжд,изгр,избк,гбр №2205,2212 Процедури за добив на дървесина 39,197.00 лв. без ДДС Профил на купувача