Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5912 ДГС Средец 19.01.2022 Събиране на оферти с обява 2,070.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2022 г. на работниците и служителите на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
5864 ДГС Средец 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 405 куб.м. 12 куб.м. 321 куб.м. 1740 куб.м. 0 куб.м. 2478 куб.м.
бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд
2205-2, 2206-2, 2207-2, 2208-2, 2209-2 Процедури за продажба на дървесина 203,944.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата Виж пълна информация
5863 ДГС Средец 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 144 куб.м.
бл, цр
2205-1, 2206-1, 2207-1, 2208-1, 2209-1 Процедури за продажба на дървесина 15,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата Виж пълна информация
5850 ДГС Средец 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 405 куб.м. 12 куб.м. 321 куб.м. 1740 куб.м. 0 куб.м. 2622 куб.м.
бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд
2205, 2206, 2207, 2208, 2209 Процедури за добив на дървесина 75,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - открит конкурс за възлагане дейността на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии Виж пълна информация
5761 ДГС Средец 07.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1989 куб.м. 4224 куб.м. 89 куб.м. 900 куб.м. 696 куб.м. 0 куб.м. 7898 куб.м.
чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор
2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 242,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5740 ДГС Средец 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
373 куб.м. 465 куб.м. 11 куб.м. 570 куб.м. 2880 куб.м. 0 куб.м. 4299 куб.м.
бл, цр, гбр, кгбр, мжд
2210, 2211, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 124,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5671 ДГС Средец 09.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 345 куб.м. 12 куб.м. 232 куб.м. 1232 куб.м. 0 куб.м. 1995 куб.м.
бл, цр
2119 Процедури за добив на дървесина 47,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5670 ДГС Средец 09.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
591 куб.м. 1435 куб.м. 19 куб.м. 266 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 2353 куб.м.
чб, бб, бл, цр, срлп, изгор
2118 Процедури за добив на дървесина 57,203.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5633 ДГС Средец 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 541 куб.м. 12 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1099 куб.м.
чб
2116, 2117 Процедури за добив на дървесина 26,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5632 ДГС Средец 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 541 куб.м. 12 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1099 куб.м.
чб
2116 и 2117 Процедури за добив на дървесина 26,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 5632 на ДГС Средец от 22.10.2021 е прекратена!
5518 ДГС Средец 27.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 541 куб.м. 12 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1099 куб.м.
чб
2116 и 2117 Продажба на стояща дървесина на корен 49,103.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5517 ДГС Средец 27.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111 куб.м. 134 куб.м. 2 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278 куб.м.
чб
2115 Процедури за добив на дървесина 6,679.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5498 ДГС Средец 17.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 276 куб.м. 7 куб.м. 94 куб.м. 1296 куб.м. 0 куб.м. 1701 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
2114 Процедури за добив на дървесина 39,960.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5473 ДГС Средец 03.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС Средец" Виж пълна информация
5374 ДГС Средец 08.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 166 куб.м. 2 куб.м. 62 куб.м. 715 куб.м. 0 куб.м. 992 куб.м.
бл, цр
2113 Процедури за добив на дървесина 23,382.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5372 ДГС Средец 08.06.2021 ЛКМ Обект 2/2021 Лесокултурни мероприятия 24,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6358дка Виж пълна информация
5338 ДГС Средец 26.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
376 куб.м. 764 куб.м. 15 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1304 куб.м.
чб, бб
2111, 2112 Продажба на стояща дървесина на корен 53,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5306 ДГС Средец 25.05.2021 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км. на територията на ТП ДГС „Средец“ Виж пълна информация
5289 ДГС Средец 29.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
194 куб.м. 368 куб.м. 19 куб.м. 259 куб.м. 1083 куб.м. 0 куб.м. 1923 куб.м.
изгор, Бл, цр
2110 Продажба на стояща дървесина на корен 97,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5175 ДГС Средец 22.03.2021 ЛКМ Обект 1/2021 Лесокултурни мероприятия 10,093.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Попълване на горски култури – 60дка.;
2.Отглеждане на горски култури 18дка, в т.ч.2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури 4дка х 2пъти / обичайна дейност/; 2.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 5дка х 2пъти /компенсационно залесяване/;
Виж пълна информация