Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3504 ДЛС Мазалат 04.11.2019 1968
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 967 куб.м. 31 куб.м. 237 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1693 куб.м.
чб, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 84,124.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1968 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3503 ДЛС Мазалат 04.11.2019 1969, 1970, 1971
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1293 куб.м. 397 куб.м. 7 куб.м. 1094 куб.м. 1099 куб.м. 0 куб.м. 3890 куб.м.
чб, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 197,941.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1969, №1970 и № 1971 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3494 ДЛС Мазалат 29.10.2019 1967
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 106 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
врб,гбр,дгл,бб,см,брз,вейм бор,
Продажба на стояща дървесина на корен 17,473.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1967 на 29.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3491 ДЛС Мазалат 29.10.2019 1965-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1965-1 на 29.10.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3490 ДЛС Мазалат 29.10.2019 1965
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 1124 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 66,675.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1965 на 29.10.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3481 ДЛС Мазалат 25.10.2019 1966
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 176 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м.
бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 16,638.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1966 на 25.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3471 ДЛС Мазалат 15.10.2019 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др” Виж пълна информация
3463 ДЛС Мазалат 12.11.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3416 ДЛС Мазалат 26.09.2019 1963, 1964
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 284 куб.м. 35 куб.м. 477 куб.м. 503 куб.м. 64 куб.м. 1542 куб.м.
бк,см,яв,ела,дгл,гбр,бб,
Процедури за продажба на дървесина 76,509.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1963 и №1964 на 26.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3409 ДЛС Мазалат 19.09.2019 1962
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 351 куб.м. 80 куб.м. 404 куб.м. 432 куб.м. 26 куб.м. 1568 куб.м.
бк,см,брз,яв,бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 79,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1962 на 19.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3402 ДЛС Мазалат 18.09.2019 1959
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 5 куб.м. 6 куб.м. 120 куб.м. 281 куб.м. 100 куб.м. 674 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 35,655.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1959 на 18.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3401 ДЛС Мазалат 18.09.2019 1957-1,1958-1,1960-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 650 куб.м. 156 куб.м. 1146 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,лп,бл
Процедури за продажба на дървесина 85,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1957-1, 1958-1, 1960-1 на 18.09.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3400 ДЛС Мазалат 18.09.2019 1957,1958,1960
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 1799 куб.м. 157 куб.м. 2296 куб.м.
здб,гбр,бк,цр,бл,лп
Процедури за добив на дървесина 101,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти №1957, №1958, №1960 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3399 ДЛС Мазалат 18.09.2019 1961
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 49 куб.м. 1 куб.м. 21 куб.м. 170 куб.м. 20 куб.м. 576 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 14,973.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1961 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3351 ДЛС Мазалат 28.08.2019 гбр,дгл Продажба на стояща дървесина на корен 8,595.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1956 на 28.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3317 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1950,1951,1955
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 253 куб.м. 6 куб.м. 395 куб.м. 606 куб.м. 0 куб.м. 1618 куб.м.
чб,бб,см
Процедури за продажба на дървесина 71,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1950, №1951 и Обект № 1955 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3316 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1953, 1954
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 226 куб.м. 7 куб.м. 446 куб.м. 440 куб.м. 58 куб.м. 1356 куб.м.
бк,здб,гбр,см,чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 68,895.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1953 и №1954 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3315 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1952-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 134 куб.м. 11 куб.м. 135 куб.м. 311 куб.м. 110 куб.м. 745 куб.м.
бк,гбр,здб
Процедури за продажба на дървесина 55,661.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1952-1 на 12.08.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3314 ДЛС Мазалат 12.08.2019 1952
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 134 куб.м. 11 куб.м. 135 куб.м. 1111 куб.м. 110 куб.м. 1545 куб.м.
бк,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 68,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1952 на 12.08.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3297 ДЛС Мазалат 02.08.2019 1948, 1949
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
606 куб.м. 353 куб.м. 1 куб.м. 428 куб.м. 453 куб.м. 0 куб.м. 1841 куб.м.
чб,бб;
Процедури за продажба на дървесина 89,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1948 и Обект № 1949 на 02.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация