Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5287 ДЛС Мазалат 26.04.2021 Събиране на оферти с обява 3,060.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на лицензиран софтуер за работа с географски информационни системи, необходим за дейността на ТП ДЛС Мазалат, внедряване и гаранционно обслужване Виж пълна информация
5273 ДЛС Мазалат 19.04.2021 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита и почвени торове за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5253 ДЛС Мазалат 26.04.2021 Открита процедура 39,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
5249 ДЛС Мазалат 15.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 145 куб.м. 11 куб.м. 227 куб.м.
здб, бк
2122-1 Процедури за продажба на дървесина 16,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2122-1 на 15.04.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5239 ДЛС Мазалат 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 14 куб.м. 26 куб.м. 61 куб.м. 328 куб.м. 68 куб.м. 745 куб.м.
бк, гбр, яв
2121-1 Процедури за продажба на дървесина 61,073.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2121-1 на 09.04.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5239 на ДЛС Мазалат от 09.04.2021 е прекратена!
5238 ДЛС Мазалат 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
398 куб.м. 14 куб.м. 26 куб.м. 111 куб.м. 628 куб.м. 118 куб.м. 1295 куб.м.
бк, гбр, яв
2121 Процедури за добив на дървесина 53,447.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2121 на 09.04.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5238 на ДЛС Мазалат от 09.04.2021 е прекратена!
5206 ДЛС Мазалат 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
156 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 15 куб.м. 3 куб.м. 206 куб.м.
здгл, см, бб, гбр, бк
2120-1 Процедури за продажба на дървесина 21,681.00 лв. без ДДС
Предмет: тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2120-1 на 29.03.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5205 ДЛС Мазалат 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 51 куб.м. 7 куб.м. 61 куб.м. 107 куб.м. 22 куб.м. 364 куб.м.
бк,гбр,яв
2119-1 Процедури за продажба на дървесина 29,552.00 лв. без ДДС
Предмет: тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2119-1 на 29.03.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5204 ДЛС Мазалат 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 121 куб.м. 216 куб.м. 20 куб.м. 389 куб.м.
здб,бл,гбр,цр
2118-1 Процедури за продажба на дървесина 28,596.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2118-1 на 29.03.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5203 ДЛС Мазалат 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
196 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 50 куб.м. 3 куб.м. 286 куб.м.
здгл, см, бб, гбр, бк
2120 Процедури за добив на дървесина 10,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2120 на 29.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5202 ДЛС Мазалат 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126 куб.м. 61 куб.м. 7 куб.м. 80 куб.м. 138 куб.м. 22 куб.м. 434 куб.м.
бк, гбр, яв
2119 Процедури за добив на дървесина 14,126.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2119 на 29.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5201 ДЛС Мазалат 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 121 куб.м. 316 куб.м. 20 куб.м. 489 куб.м.
здб, бл, гбр, цр
2118 Процедури за добив на дървесина 12,767.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2118 на 29.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5083 ДЛС Мазалат 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 64 куб.м. 14 куб.м. 19 куб.м. 15 куб.м. 10 куб.м. 133 куб.м.
бк, гбр, яв, трп, брз
2114-1 Процедури за продажба на дървесина 9,841.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2114-1 на 19.02.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5082 ДЛС Мазалат 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 64 куб.м. 14 куб.м. 19 куб.м. 115 куб.м. 10 куб.м. 233 куб.м.
бк, гбр, яв, трп, брз
2114 Процедури за добив на дървесина 9,765.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2114 на 19.02.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5001 ДЛС Мазалат 08.02.2021 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство Мазалат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5000 ДЛС Мазалат 08.02.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство Мазалат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4978 ДЛС Мазалат 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1710 куб.м. 2354 куб.м. 501 куб.м. 6796 куб.м. 1790 куб.м. 66 куб.м. 13217 куб.м.
бб, см, дгл, ела, чб, трп, врб, брз, бк, здб, гбр, яв, ак, бл
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 647,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2106 на 18.01.2021 год. - ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 4978 на ДЛС Мазалат от 18.01.2021 е прекратена!
4954 ДЛС Мазалат 19.01.2021 Открита процедура 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4950 ДЛС Мазалат 19.01.2021 Открита процедура 45,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на изпълнител за техническо обслужване, профилактика, както и доставка на вложените резервни части при основен и текущ ремонт на служебни автомобили, горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Мазалат” за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4945 ДЛС Мазалат 21.12.2020 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки, указателни и информационни табели по задание на ТП „ДЛС Мазалат” за срок от 12 месеца Виж пълна информация