Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5368 ДЛС Несебър 31.05.2021 Събиране на оферти с обява 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: 'Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
5363 ДЛС Несебър 18.06.2021 21.06.2021 Открита процедура 28,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
5362 ДЛС Несебър 18.06.2021 21.06.2021 Открита процедура 64,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
5283 ДЛС Несебър 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1399 куб.м. 15 куб.м. 1414 куб.м.
бл,цр,гбр
2112 Процедури за добив на дървесина 36,115.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина” от обект № 2112, група № 12 – ДГТ, на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, Териториално поделение „ДЛС-Несебър” Виж пълна информация
5215 ДЛС Несебър 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1399 куб.м. 15 куб.м. 1414 куб.м.
бл,цр,гбр
2112 Процедури за добив на дървесина 36,115.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина” от обект № 2112, група № 12 – ДГТ, на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, Териториално поделение „ДЛС-Несебър” Виж пълна информация
5213 ДЛС Несебър 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1509 куб.м. 37 куб.м. 1552 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,мждр, кгбр
2111 Процедури за добив на дървесина 39,696.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина” от ДГТ за oбект № 2111, група № 11, от КЛФ – 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър”, Виж пълна информация
5195 ДЛС Несебър 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
883 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 113 куб.м. 2062 куб.м. 437 куб.м. 3495 куб.м.
цр, бл, гбр
2110 Продажба на стояща дървесина на корен 316,739.76 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2110 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”. Виж пълна информация
5146 ДЛС Несебър 15.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 1570 куб.м. 1422 куб.м. 1779 куб.м.
бл,цр,бб,гбр,срлп,избк,изгор
2109 Процедури за добив на дървесина 45,786.21 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2109, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5131 ДЛС Несебър 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 1674 куб.м. 115 куб.м. 1941 куб.м.
изгр,цр,гбр,срлп,бл,
2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2107, група № 7, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5130 ДЛС Несебър 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 2056 куб.м. 120 куб.м. 2528 куб.м.
цр, бл, гбр
2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2105, група № 5, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5129 ДЛС Несебър 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 1240 куб.м. 254 куб.м. 1992 куб.м.
гбр,цр,бл
2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5081 ДЛС Несебър 11.03.2021 Открита процедура 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на 150 (сто и петдесет)тона фуражна царевица на зърно, за подхранване на дивеча, за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
5064 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 1396 куб.м. 97 куб.м. 1509 куб.м.
цр,бл
2108 Процедури за добив на дървесина 38,699.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2108, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5063 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 1674 куб.м. 115 куб.м. 1941 куб.м.
изгр,цр,гбр,срлп,бл,
2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2107, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5062 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
452 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 1564 куб.м. 234 куб.м. 2550 куб.м.
чб,изгрн, цр, бл, гбр, срлп
2106 Процедури за добив на дървесина 66,278.61 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2106, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5061 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 2056 куб.м. 120 куб.м. 2528 куб.м.
цр, бл, гбр
2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2105, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5028 ДЛС Несебър 08.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 1649 куб.м. 98 куб.м. 1785 куб.м.
избк, цр, гбр. бл
2104 Процедури за добив на дървесина 45,513.43 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2104, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5017 ДЛС Несебър 01.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 1240 куб.м. 254 куб.м. 1992 куб.м.
гбр,цр,бл
2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
4985 ДЛС Несебър 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
132 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 3571 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 3727 куб.м.
бб, чб, гбр
2103 Продажба на стояща дървесина на корен 134,633.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”. Виж пълна информация
4893 ДЛС Несебър 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4893 на ДЛС Несебър от 17.12.2020 е прекратена!