Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6238 ДЛС Тополовград 11.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 107 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 2065 куб.м. 0 куб.м. 2223 куб.м.
бл, цр, ак, глдч
2228, 2229, 2230 и 2231 Процедури за добив на дървесина 72,804.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2228, 2229, 2230 и 2231 от ЛФ-2022г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
6165 ДЛС Тополовград 08.06.2022 Процедури за добив на дървесина 3,600.00 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД“ Виж пълна информация
6150 ДЛС Тополовград 27.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 298 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1592 куб.м. 0 куб.м. 1944 куб.м.
бл, цр, кгбр, здб
2225 Процедури за добив на дървесина 67,249.67 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект № 2225 от ЛФ-2022г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
6085 ДЛС Тополовград 11.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
194 куб.м. 1305 куб.м. 66 куб.м. 567 куб.м. 3697 куб.м. 0 куб.м. 5829 куб.м.
бл, цр, кл, кгбр, мжд,здб, срлп, гбр, трпт, кл, кдб, чб, ак, бб
2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226 Процедури за добив на дървесина 198,273.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №№2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, от ЛФ-2022г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
6037 ДЛС Тополовград 18.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,937.17 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2022-ЛКМ Виж пълна информация
5966 ДЛС Тополовград 24.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 600 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 3157 куб.м. 0 куб.м. 3841 куб.м.
бл, здб, цр, кл, кгбр, мжд, срлп, гбр, трпт, кл
2214, 2223, 2224, 2225, 2226 Процедури за добив на дървесина 149,099.51 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад и изсичане на подлес, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента Виж пълна информация
5947 ДЛС Тополовград 18.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 187 куб.м. 0 куб.м. 1300 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 1982 куб.м.
чб, бб, здб, ак, гбр, срлп
2206, 2208 и 2212 Процедури за добив на дървесина 62,805.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2208 и 2212 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 5947 на ДЛС Тополовград от 18.02.2022 е прекратена!
5910 ДЛС Тополовград 14.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м. 597 куб.м. 0 куб.м. 1217 куб.м.
чб, ак, здб, срлп, бл, цр и гбр
2212 и 2214 Процедури за добив на дървесина 36,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2212 и 2214 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 5910 на ДЛС Тополовград от 14.01.2022 е прекратена!
5903 ДЛС Тополовград 07.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 259 куб.м. 0 куб.м. 1294 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 1781 куб.м.
чб, бб
2206, 2208 и 2210 Процедури за добив на дървесина 55,548.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2208 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5856 ДЛС Тополовград 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 399 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 652 куб.м.
чб, бб
2220, 2221 и 2222 Процедури за продажба на дървесина 63,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2220, 2221 и 2222 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“ Виж пълна информация
5855 ДЛС Тополовград 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5854 ДЛС Тополовград 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
269 куб.м. 353 куб.м. 0 куб.м. 2098 куб.м. 1869 куб.м. 0 куб.м. 4589 куб.м.
чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр
2211, 2212, 2213, 2214, 2215 и 2216 Процедури за добив на дървесина 140,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2211, 2212, 2213, 2214, 2215 и 2216 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5804 ДЛС Тополовград 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
262 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 2156 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 3035 куб.м.
чб, бб, ак
2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 93,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5802 ДЛС Тополовград 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
540 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 3472 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.
чб, бб, здгл,ак,
2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 и 2205-1 Процедури за продажба на дървесина 397,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 и 2205-1 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“ Виж пълна информация
5789 ДЛС Тополовград 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
540 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 3472 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.
чб, бб, здгл, ак
2201, 2202, 2203, 2204 и 2205 Процедури за добив на дървесина 158,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад, за търговци отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ в обекти №№2201, 2202, 2203, 2204 и 2205, от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5717 ДЛС Тополовград 23.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 5717 на ДЛС Тополовград от 23.11.2021 е прекратена!
5645 ДЛС Тополовград 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 5645 на ДЛС Тополовград от 28.10.2021 е прекратена!
5609 ДЛС Тополовград 07.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 1925 куб.м.
ак, бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2143,2144,2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 45,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2143, №2144, №2145 и №2146 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5510 ДЛС Тополовград 09.08.2021 Договаряне 2,722.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина, намираща се на територията на ТП „ДЛС Тополовград" в обект №2135 Виж пълна информация
5423 ДЛС Тополовград 14.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24.23 куб.м. 9.75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33.98 куб.м.
чб
2134 Процедури за продажба на дървесина 2,722.55 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", в обект №2134 Виж пълна информация
Процедура № 5423 на ДЛС Тополовград от 14.07.2021 е прекратена!