Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5910 ДЛС Тополовград 14.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м. 597 куб.м. 0 куб.м. 1217 куб.м.
чб, ак, здб, срлп, бл, цр и гбр
2212 и 2214 Процедури за добив на дървесина 36,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2212 и 2214 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5903 ДЛС Тополовград 07.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 259 куб.м. 0 куб.м. 1294 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 1781 куб.м.
чб, бб
2206, 2208 и 2210 Процедури за добив на дървесина 55,548.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2208 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5856 ДЛС Тополовград 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 399 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 652 куб.м.
чб, бб
2220, 2221 и 2222 Процедури за продажба на дървесина 63,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2220, 2221 и 2222 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“ Виж пълна информация
5855 ДЛС Тополовград 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5854 ДЛС Тополовград 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
269 куб.м. 353 куб.м. 0 куб.м. 2098 куб.м. 1869 куб.м. 0 куб.м. 4589 куб.м.
чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр
2211, 2212, 2213, 2214, 2215 и 2216 Процедури за добив на дървесина 140,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2211, 2212, 2213, 2214, 2215 и 2216 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5804 ДЛС Тополовград 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
262 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 2156 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 3035 куб.м.
чб, бб, ак
2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 93,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5802 ДЛС Тополовград 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
540 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 3472 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.
чб, бб, здгл,ак,
2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 и 2205-1 Процедури за продажба на дървесина 397,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 и 2205-1 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“ Виж пълна информация
5789 ДЛС Тополовград 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
540 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 3472 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.
чб, бб, здгл, ак
2201, 2202, 2203, 2204 и 2205 Процедури за добив на дървесина 158,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад, за търговци отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ в обекти №№2201, 2202, 2203, 2204 и 2205, от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5717 ДЛС Тополовград 23.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 5717 на ДЛС Тополовград от 23.11.2021 е прекратена!
5645 ДЛС Тополовград 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 5645 на ДЛС Тополовград от 28.10.2021 е прекратена!
5609 ДЛС Тополовград 07.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 1925 куб.м.
ак, бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2143,2144,2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 45,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2143, №2144, №2145 и №2146 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5510 ДЛС Тополовград 09.08.2021 Договаряне 2,722.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина, намираща се на територията на ТП „ДЛС Тополовград" в обект №2135 Виж пълна информация
5423 ДЛС Тополовград 14.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24.23 куб.м. 9.75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33.98 куб.м.
чб
2134 Процедури за продажба на дървесина 2,722.55 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", в обект №2134 Виж пълна информация
Процедура № 5423 на ДЛС Тополовград от 14.07.2021 е прекратена!
5382 ДЛС Тополовград 15.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м.
чб
2133 Процедури за продажба на дървесина 3,746.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", в обект №2133 Виж пълна информация
5381 ДЛС Тополовград 15.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 126 куб.м.
чб, бб
2131 и 2132 Процедури за продажба на дървесина 10,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", в обекти №2131 и №2132 Виж пълна информация
5330 ДЛС Тополовград 05.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
170 куб.м. 461 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м. 0 куб.м. 923 куб.м.
чб, бб
2128, 2129, 2130 Процедури за добив на дървесина 21,229.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2128, 2129, 2130, по чл.27 от Наредбата Виж пълна информация
5326 ДЛС Тополовград 14.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 118 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1023 куб.м. 0 куб.м. 1150 куб.м.
бл, кгбр, здб, дб
2117 Процедури за добив на дървесина 28,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект № 2117 от ЛФ-2021 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5264 ДЛС Тополовград 16.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
276 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
чб
2126 и 2127 Процедури за продажба на дървесина 23,535.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2126 и обект №2127 Виж пълна информация
5252 ДЛС Тополовград 13.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
997 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 997 куб.м.
чб, бб
2125 Процедури за продажба на дървесина 85,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2125 Виж пълна информация
5224 ДЛС Тополовград 19.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1273 куб.м. 1137 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 4222 куб.м.
чб, бб
2122, 2123, 2124 Процедури за добив на дървесина 97,106.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2122, 2123, 2124, по чл.27 от Наредбата Виж пълна информация