slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6575 ДЛС Тополовград 07.02.2023 2023-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,807.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6478 ДЛС Тополовград 23.12.2022 бл, цр, кдб, здб, ак 2305, 2306, 2307 и 2309 Процедури за добив на дървесина 80,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6471 ДЛС Тополовград 22.12.2022 бл, здб 2308 Процедури за добив на дървесина 42,320.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6446 ДЛС Тополовград 16.12.2022 2023-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,915.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6362 ДЛС Тополовград 11.11.2022 ак 2237 Процедури за добив на дървесина 16,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6294 ДЛС Тополовград 26.09.2022 ак, глдч 2231 Процедури за добив на дървесина 26,176.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6238 ДЛС Тополовград 11.08.2022 бл, цр, ак, глдч 2228, 2229, 2230 и 2231 Процедури за добив на дървесина 72,804.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6165 ДЛС Тополовград 08.06.2022 Процедури за добив на дървесина 3,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6150 ДЛС Тополовград 27.05.2022 бл, цр, кгбр, здб 2225 Процедури за добив на дървесина 67,249.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6085 ДЛС Тополовград 11.04.2022 бл, цр, кл, кгбр, мжд,здб, срлп, гбр, трпт, кл, кдб, чб, ак, бб 2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226 Процедури за добив на дървесина 198,273.66 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6037 ДЛС Тополовград 18.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,937.17 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5966 ДЛС Тополовград 24.02.2022 бл, здб, цр, кл, кгбр, мжд, срлп, гбр, трпт, кл 2214, 2223, 2224, 2225, 2226 Процедури за добив на дървесина 149,099.51 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5947 на ДЛС Тополовград от 18.02.2022 е прекратена!
5947 ДЛС Тополовград 18.02.2022 чб, бб, здб, ак, гбр, срлп 2206, 2208 и 2212 Процедури за добив на дървесина 62,805.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5910 на ДЛС Тополовград от 14.01.2022 е прекратена!
5910 ДЛС Тополовград 14.01.2022 чб, ак, здб, срлп, бл, цр и гбр 2212 и 2214 Процедури за добив на дървесина 36,950.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5903 ДЛС Тополовград 07.01.2022 чб, бб 2206, 2208 и 2210 Процедури за добив на дървесина 55,548.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5856 ДЛС Тополовград 15.12.2021 чб, бб 2220, 2221 и 2222 Процедури за продажба на дървесина 63,455.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5855 ДЛС Тополовград 10.12.2021 чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр 2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5854 ДЛС Тополовград 15.12.2021 чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 и 2216 Процедури за добив на дървесина 140,192.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5804 ДЛС Тополовград 10.12.2021 чб, бб, ак 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 93,894.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5802 ДЛС Тополовград 09.12.2021 чб, бб, здгл,ак, 2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 и 2205-1 Процедури за продажба на дървесина 397,830.00 лв. без ДДС