Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6327 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 17 куб.м. 177 куб.м. 224 куб.м. 36 куб.м. 437 куб.м.
бл,цр,кгбр
2260 Процедури за добив на дървесина 15,804.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2260. Виж пълна информация
6326 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 101 куб.м. 27 куб.м. 344 куб.м. 323 куб.м. 60 куб.м. 727 куб.м.
бл,цр
2259 Процедури за добив на дървесина 26,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2259. Виж пълна информация
6325 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 164 куб.м. 29 куб.м. 380 куб.м. 303 куб.м. 20 куб.м. 703 куб.м.
бл,цр,кдб,гбр,кгбр
2258 Процедури за добив на дървесина 25,348.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2258. Виж пълна информация
6324 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 18 куб.м. 254 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
цр,бл
2257 Процедури за добив на дървесина 16,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2257. Виж пълна информация
6323 ДГС Айтос 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17.4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17.4 куб.м.
срлп
2226-04 Процедури за продажба на дървесина 1,479.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 30.09.2022г. Виж пълна информация
6322 ДГС Айтос 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9.35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5.13 куб.м. 14.48 куб.м.
изгр,бл
2230-02/2241-03 Процедури за продажба на дървесина 5,340.70 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 30.09.2022г. Виж пълна информация
6310 ДГС Айтос 03.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 46 куб.м. 5 куб.м. 252 куб.м. 338 куб.м. 118 куб.м. 778 куб.м.
чб,бб,здб,избк,гбр,мжд
2256 Процедури за добив на дървесина 31,706.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2256. Виж пълна информация
6306 ДГС Айтос 30.09.2022 2227 Процедури за добив на дървесина 7,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 2227 Виж пълна информация
6300 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 74 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 182 куб.м.
цр,бл,кгбр
2255 Процедури за добив на дървесина 6,224.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2255. Виж пълна информация
6299 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 11 куб.м. 17 куб.м. 177 куб.м. 223 куб.м. 34 куб.м. 452 куб.м.
цр,бл
2254 Процедури за добив на дървесина 15,544.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2254. Виж пълна информация
6298 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м. 272 куб.м. 0 куб.м. 490 куб.м.
бб,гбр,избк,цр,пкл
2253 Процедури за добив на дървесина 19,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2253. Виж пълна информация
6297 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3335 куб.м. 0 куб.м. 3335 куб.м.
ак
2252 Процедури за добив на дървесина 113,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2252. Виж пълна информация
6296 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 72 куб.м. 37 куб.м. 350 куб.м. 409 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр,пкл,мжд,срлп
2251 Процедури за добив на дървесина 31,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2251. Виж пълна информация
6295 ДГС Айтос 13.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.7 куб.м.
чб,бб
2124-03 Процедури за продажба на дървесина 1,261.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 13.09.2022г. Виж пълна информация
6289 ДГС Айтос 02.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 26 куб.м. 202 куб.м. 173 куб.м. 14 куб.м. 389 куб.м.
бл,цр,мжд
2250 Процедури за добив на дървесина 14,824.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Договаряне за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2250. Виж пълна информация
6288 ДГС Айтос 02.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1 куб.м. 19 куб.м. 217 куб.м. 304 куб.м. 46 куб.м. 625 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,мжд
2247 Процедури за добив на дървесина 23,190.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Договаряне за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2247. Виж пълна информация
6267 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 26 куб.м. 202 куб.м. 173 куб.м. 14 куб.м. 389 куб.м.
бл,цр,мжд
2250 Процедури за добив на дървесина 14,824.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2250. Виж пълна информация
6266 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 57 куб.м. 48 куб.м. 501 куб.м. 684 куб.м. 59 куб.м. 1358 куб.м.
бл,здб,цр,избк,кгбр,мжд
2249 Процедури за добив на дървесина 52,638.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2249. Виж пълна информация
6265 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 166 куб.м. 27 куб.м. 333 куб.м.
бл,цр
2248 Процедури за добив на дървесина 12,141.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2248. Виж пълна информация
6264 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 78 куб.м. 167 куб.м. 25 куб.м. 270 куб.м.
цр,бл,кгбр,мжд
2245 Процедури за добив на дървесина 9,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2245. Виж пълна информация