Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4753 ДГС Айтос 29.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18.27 куб.м. 51.69 куб.м.
избк
2012-12/2045-03 Процедури за продажба на дървесина 4,614.06 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 29.10.2020 г. Виж пълна информация
4751 ДГС Айтос 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 4.8 куб.м. 35 куб.м.
избк
2025-09 Процедури за продажба на дървесина 2,833.90 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос на 09.11.2020г. чрез търг с тайно наддаване. Виж пълна информация
4737 ДГС Айтос 30.11.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 61,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца“, включващо: Доставка на резервни части за МПС и Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС - по заявка на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
4736 ДГС Айтос 20.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18.42 куб.м.
чб
2038-02 Процедури за продажба на дървесина 1,492.02 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 20.10.2020г. Виж пълна информация
4718 ДГС Айтос 07.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 116 куб.м. 0 куб.м. 161 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
бб,чб,цр,яв,гбр
2048 Процедури за добив на дървесина 8,511.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2048. Виж пълна информация
4704 ДГС Айтос 30.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 163 куб.м. 33 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 211 куб.м.
чб
2047 Процедури за добив на дървесина 4,465.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2047. Виж пълна информация
4689 ДГС Айтос 02.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14.6 куб.м. 56.86 куб.м.
здб
2012-11 Процедури за продажба на дървесина 8,640.70 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 02.10.2020г. Виж пълна информация
4673 ДГС Айтос 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73.23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.23 куб.м.
чб,бб
2038-01 Процедури за продажба на дървесина 5,931.63 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 29.09.2020г. Виж пълна информация
4671 ДГС Айтос 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м.
цр,бл
2046 Процедури за добив на дървесина 1,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2046. Виж пълна информация
4670 ДГС Айтос 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 65 куб.м. 95 куб.м. 47 куб.м. 255 куб.м.
здб,цр,избк,гбр
2045 Процедури за добив на дървесина 6,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2045. Виж пълна информация
4660 ДГС Айтос 01.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 124 куб.м. 0 куб.м. 223 куб.м. 347 куб.м. 122 куб.м. 1257 куб.м.
цр,бл,издб,кгбр
2044 Процедури за добив на дървесина 31,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 01.10.2020 г. за Обект № 2044. Виж пълна информация
4657 ДГС Айтос 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48.77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8.3 куб.м. 57.07 куб.м.
избк
2009-04 ; 2010-05 Процедури за продажба на дървесина 4,803.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 16.09.2020 г. Виж пълна информация
4629 ДГС Айтос 24.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП ДГС Айтос“ – за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4614 ДГС Айтос 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м.
дб,избк,цр и др.
РСПБЗН Процедури за добив на дървесина 720.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за възлагане на услугите-товарене,транспортиране,разтоварване на добита дървесина за нуждите на РСПБЗН-гр.Айтос. Виж пълна информация
4601 ДГС Айтос 27.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8.20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8.20 куб.м.
чб
2034-10 Процедури за продажба на дървесина 664.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 27.08.2020г. Виж пълна информация
4594 ДГС Айтос 26.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33.64 куб.м. 115.92 куб.м. 0 куб.м. 149.56 куб.м.
избк,гбр
1947-03 Процедури за продажба на дървесина 8,973.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 26.08.2020г. Виж пълна информация
4585 ДГС Айтос 29.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на услуги - „Механизирана обработка на почвата /оран/ върху площ от 75 дка на територията на Горски разсадник „Извора” при ТП ДГС Айтос, дискуване /два пъти/ на площта, закупуване на семена за посев, сеитба, пожънване, транспорт на пожънатата продукция до складова база – за производство на зърнени земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Айтос“.
2. „Извършване на услуги – „Механизирана обработка на почвата /оран/ върху площ от 50 дка на територията на Горски разсадник „Извора” при ТП ДГС Айтос, дискуване на площта, закупуване на семена за посев, сеитба, пожънване, транспорт на пожънатата продукция до складова база – за производство на земеделски култури-люцерна за нуждите на ТП ДГС Айтос“
Виж пълна информация
4571 ДГС Айтос 27.08.2020 1914,2005,2011,2025,2035 Процедури за добив на дървесина 2,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 27.08.2020г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина за собствените нужди на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
4547 ДГС Айтос 17.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 380 куб.м. 22 куб.м. 711 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 807 куб.м.
бб,чб
2043 Процедури за добив на дървесина 19,397.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 17.08.2020 г. за Обект № 2043. Виж пълна информация
4530 ДГС Айтос 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 16 куб.м. 10 куб.м. 203 куб.м. 274 куб.м. 0 куб.м. 485 куб.м.
бл,цр,кгбр
2042 Процедури за добив на дървесина 9,947.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2042. Виж пълна информация