Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5278 ДГС Айтос 23.04.2021 №1/2021 Лесокултурни мероприятия 129,244.65 лв. без ДДС
Предмет: „Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите; Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса след извеждане на равномерни сечи; Отглеждане на подраста чрез изрязване на пънче с механизирани инструменти“ - за Обект №1/2021 , на територията на ТП „ДГС Айтос” Виж пълна информация
5258 ДГС Айтос 04.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 17,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Поддържане чрез престъргване на Минерализовани ивици и Лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Айтос за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
5241 ДГС Айтос 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12.11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.75 куб.м. 23.86 куб.м.
избк
2106-02 Процедури за продажба на дървесина 1,984.53 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос, чрез Договаряне на 30.03.2021г.-пакет 2. Виж пълна информация
5240 ДГС Айтос 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28.01 куб.м. 4.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.09 куб.м.
бб,чб
2102-02/2125-05 Процедури за продажба на дървесина 2,644.98 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос, чрез Договаряне на 30.03.2021г.-пакет 1. Виж пълна информация
5237 ДГС Айтос 06.04.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 61,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца“, включващо: Доставка на резервни части за МПС и Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС - по заявка на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
5218 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 64 куб.м.
здб
пакет 10 Процедури за продажба на дървесина 10,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба чрез Договаряне на прогнозни количества дървесина от склад, на терит. на ТП ДГС Айтос на 23.03.2021г. Виж пълна информация
5194 ДГС Айтос 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 25 куб.м. 9 куб.м. 44 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м.
ак,чб
2127 Процедури за добив на дървесина 2,953.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от ТП ДГС Айтос за Обект 2127. Виж пълна информация
5166 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12.11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.75 куб.м. 23.86 куб.м.
избк
2106-02 Процедури за продажба на дървесина 1,984.53 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 23.03.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 2. Виж пълна информация
5165 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25.18 куб.м. 4.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.09 куб.м.
чб,бб
2125-05/2102-02 Процедури за продажба на дървесина 2,644.98 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 23.03.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 1. Виж пълна информация
5079 ДГС Айтос 02.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 72 куб.м. 23 куб.м. 127 куб.м.
бл,цр
2126 Процедури за добив на дървесина 3,104.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от ТП ДГС Айтос за Обект 2126. Виж пълна информация
5042 ДГС Айтос 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.15 куб.м. 21.08 куб.м.
бл
2044 Процедури за продажба на дървесина 3,269.15 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 28.01.2021г. Виж пълна информация
5029 ДГС Айтос 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
511 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 511 куб.м.
чб,бб
пакет 8 Процедури за продажба на дървесина 42,498.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина на прогнозни количества за местни търговци на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2021г. чрез търг с тайно наддаване. Виж пълна информация
5014 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.57 куб.м. 18.5 куб.м.
избк
2009-06 Процедури за продажба на дървесина 1,668.03 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.01.2021г. Виж пълна информация
5013 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10.83 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5.09 куб.м. 15.92 куб.м.
здб
2012-14 Процедури за продажба на дървесина 2,498.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.01.2021г. Виж пълна информация
5006 ДГС Айтос 14.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 98.8 куб.м. 0 куб.м. 98.8 куб.м.
цр,здб,избк,гбр
1914-05,1916-04,2045-07,2009-05 Процедури за продажба на дървесина 7,102.57 лв. без ДДС
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за продажба на дървесина на 14.01.2021г. Виж пълна информация
4984 ДГС Айтос 31.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267 куб.м. 1439 куб.м. 91 куб.м. 1765 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 2097 куб.м.
бб,чб,бл,цр,кгбр и др.
2125 Процедури за добив на дървесина 46,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от ТП ДГС Айтос за Обект 2125. Виж пълна информация
4977 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
605 куб.м. 3632 куб.м. 363 куб.м. 5019 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 5766 куб.м.
чб,бб,бл,цр,гбр,мжд и др.
2101-Ц Продажба на стояща дървесина на корен 226,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване за обект 2101-Ц на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
4946 ДГС Айтос 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19.5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 25.5 куб.м.
бл
2044 Процедури за продажба на дървесина 4,087.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.12.2020г. Виж пълна информация
4943 ДГС Айтос 29.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
130 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 497 куб.м. 627 куб.м.
избк
пакет 4 Процедури за продажба на дървесина 50,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина на прогнозни количества на територията на ТП ДГС Айтос на 29.12.2020г. чрез търг с тайно наддаване. Виж пълна информация
4937 ДГС Айтос 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
343 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м.
избк
2107-01/2112-01/2115-01 Процедури за продажба на дървесина 34,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.12.2020г. Виж пълна информация