Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3600 ДГС Айтос 02.12.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
Процедури за продажба на дървесина 161,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 02.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3577 ДГС Айтос 02.12.2019 0 Процедури за добив на дървесина 1,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 02,12,2019г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина до административната зграда на РДПБЗН-Бургас,поделение гр.Айтос. Виж пълна информация
3559 ДГС Айтос 21.11.2019 2013
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 1280 куб.м. 327 куб.м. 3067 куб.м. 2520 куб.м. 0 куб.м. 5616 куб.м.
цр,бл,чдб,срлп,кгбр и др.
Процедури за добив на дървесина 129,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2013 - за местни търговци. Виж пълна информация
3558 ДГС Айтос 21.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
759 куб.м. 279 куб.м. 177 куб.м. 2036 куб.м. 2444 куб.м. 444 куб.м. 5683 куб.м.
бл,здб,цр,избк,гбр и др.
Процедури за добив на дървесина 144,696.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2001-за местни търговци. Виж пълна информация
3557 ДГС Айтос 21.11.2019 2025
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 79 куб.м. 29 куб.м. 463 куб.м. 575 куб.м. 44 куб.м. 1203 куб.м.
избк,здб,бл,кгбр,гбр
Процедури за добив на дървесина 28,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2025. Виж пълна информация
3556 ДГС Айтос 21.11.2019 2024
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 323 куб.м. 54 куб.м. 741 куб.м. 572 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр,кдб и др.
Процедури за добив на дървесина 33,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2024. Виж пълна информация
3555 ДГС Айтос 21.11.2019 2023
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 103 куб.м. 53 куб.м. 504 куб.м. 539 куб.м. 108 куб.м. 1323 куб.м.
чб,бб,срлп,цр,бл,чдб,мжд
Процедури за добив на дървесина 31,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2023. Виж пълна информация
3554 ДГС Айтос 21.11.2019 2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 168 куб.м. 33 куб.м. 437 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 811 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 18,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2022. Виж пълна информация
3553 ДГС Айтос 21.11.2019 2014
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 155 куб.м. 44 куб.м. 735 куб.м. 834 куб.м. 105 куб.м. 1714 куб.м.
чб,здб,бл,цр,кгбр и др.
Процедури за добив на дървесина 40,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2014. Виж пълна информация
3552 ДГС Айтос 21.11.2019 2012
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 694 куб.м. 140 куб.м. 2073 куб.м. 1925 куб.м. 411 куб.м. 4622 куб.м.
здб,избк,гбр,бл, и др.
Процедури за добив на дървесина 109,042.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2012. Виж пълна информация
3551 ДГС Айтос 21.11.2019 2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 148 куб.м. 186 куб.м. 567 куб.м. 971 куб.м. 0 куб.м. 1542 куб.м.
избк,гбр,ак,здб
Процедури за добив на дървесина 34,725.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2011. Виж пълна информация
3550 ДГС Айтос 21.11.2019 2010
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 155 куб.м. 55 куб.м. 717 куб.м. 757 куб.м. 58 куб.м. 1685 куб.м.
здб,бл,избк,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 41,542.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2010. Виж пълна информация
3549 ДГС Айтос 21.11.2019 2009
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 168 куб.м. 53 куб.м. 770 куб.м. 859 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.
избк,цр,бл,гбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 38,487.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2009. Виж пълна информация
3548 ДГС Айтос 21.11.2019 2008
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 476 куб.м. 108 куб.м. 1033 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 1888 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр и др.
Процедури за добив на дървесина 41,644.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2008. Виж пълна информация
3547 ДГС Айтос 21.11.2019 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 454 куб.м. 110 куб.м. 1014 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 1743 куб.м.
цр,бл,здб,срлп и др.
Процедури за добив на дървесина 38,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2007. Виж пълна информация
3546 ДГС Айтос 21.11.2019 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 124 куб.м. 56 куб.м. 676 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 1452 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 32,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2006. Виж пълна информация
3545 ДГС Айтос 21.11.2019 2005
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 714 куб.м. 128 куб.м. 1331 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 2140 куб.м.
бл,цр,гбр,избк,кдб и др.
Процедури за добив на дървесина 49,332.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2005. Виж пълна информация
3544 ДГС Айтос 21.11.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 563 куб.м. 43 куб.м. 918 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 1428 куб.м.
цр,бл,здб,гбр,избк и др.
Процедури за добив на дървесина 32,956.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2004. Виж пълна информация
3543 ДГС Айтос 21.11.2019 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 127 куб.м. 26 куб.м. 551 куб.м. 603 куб.м. 143 куб.м. 1368 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 32,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2003. Виж пълна информация
3542 ДГС Айтос 21.11.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
554 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 629 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 17,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2002. Виж пълна информация