Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5014 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.57 куб.м. 18.5 куб.м.
избк
2009-06 Процедури за продажба на дървесина 1,668.03 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.01.2021г. Виж пълна информация
5013 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10.83 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5.09 куб.м. 15.92 куб.м.
здб
2012-14 Процедури за продажба на дървесина 2,498.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.01.2021г. Виж пълна информация
5006 ДГС Айтос 14.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 98.80 куб.м. 0 куб.м. 98.80 куб.м.
цр,здб,избк,гбр
1914-05,1916-04,2045-07,2009-05 Процедури за продажба на дървесина 7,102.57 лв. без ДДС
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за продажба на дървесина на 14.01.2021г. Виж пълна информация
4984 ДГС Айтос 31.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267 куб.м. 1439 куб.м. 91 куб.м. 1765 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 2097 куб.м.
бб,чб,бл,цр,кгбр и др.
2125 Процедури за добив на дървесина 46,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от ТП ДГС Айтос за Обект 2125. Виж пълна информация
4977 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
605 куб.м. 3632 куб.м. 363 куб.м. 5019 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 5766 куб.м.
чб,бб,бл,цр,гбр,мжд и др.
2101-Ц Продажба на стояща дървесина на корен 226,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване за обект 2101-Ц на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
4946 ДГС Айтос 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19.5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 25.5 куб.м.
бл
2044 Процедури за продажба на дървесина 4,087.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.12.2020г. Виж пълна информация
4943 ДГС Айтос 29.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
130 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 497 куб.м. 627 куб.м.
избк
пакет 4 Процедури за продажба на дървесина 50,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина на прогнозни количества на територията на ТП ДГС Айтос на 29.12.2020г. чрез търг с тайно наддаване. Виж пълна информация
4937 ДГС Айтос 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
343 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м.
избк
2107-01/2112-01/2115-01 Процедури за продажба на дървесина 34,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.12.2020г. Виж пълна информация
4891 ДГС Айтос 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Докуметация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4891 на ДГС Айтос от 17.12.2020 е прекратена!
4866 ДГС Айтос 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 244 куб.м. 5 куб.м. 329 куб.м. 41 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
чб,бб,дгл,бл,гбр,,цр,избк,мжд
2124 Процедури за добив на дървесина 13,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2124. Виж пълна информация
4865 ДГС Айтос 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 212 куб.м. 17 куб.м. 392 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 553 куб.м.
чб,бб,здб,цр,кгбр,мжд
2123 Процедури за добив на дървесина 13,038.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2123. Виж пълна информация
4864 ДГС Айтос 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
334 куб.м. 277 куб.м. 2 куб.м. 287 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 662 куб.м.
чб,бб,бл,срлп,цр
2122 Процедури за добив на дървесина 16,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2122. Виж пълна информация
4825 ДГС Айтос 19.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57.74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44.41 куб.м. 102.15 куб.м.
здб
2012-11/2014-06/2045-05 Процедури за продажба на дървесина 13,313.75 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 19.11.2020 г. Виж пълна информация
4821 ДГС Айтос 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
294 куб.м. 232 куб.м. 88 куб.м. 956 куб.м. 860 куб.м. 158 куб.м. 2268 куб.м.
здб,избк,цр,чдб,гбр,чб и др.
2106 Процедури за добив на дървесина 56,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.11.2020 г. за Обект № 2106.-за местни търговци Виж пълна информация
4820 ДГС Айтос 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
289 куб.м. 277 куб.м. 99 куб.м. 1478 куб.м. 1621 куб.м. 130 куб.м. 3518 куб.м.
здб,бл,цр,избк,гбр,чдб,чб,бб и др.
2105 Процедури за добив на дървесина 86,454.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.11.2020 г. за Обект № 2105.- за местни търговци Виж пълна информация
4819 ДГС Айтос 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 15 куб.м. 36 куб.м. 562 куб.м. 736 куб.м. 0 куб.м. 1298 куб.м.
бл,цр,кгбр,кдб,пкл
2121 Процедури за добив на дървесина 28,556.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.11.2020 г. за Обект № 2121. Виж пълна информация
4818 ДГС Айтос 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 355 куб.м. 40 куб.м. 684 куб.м. 451 куб.м. 0 куб.м. 1135 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
2120 Процедури за добив на дървесина 25,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.11.2020 г. за Обект № 2120. Виж пълна информация
4817 ДГС Айтос 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 607 куб.м. 171 куб.м. 929 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 956 куб.м.
срлп,ак,чб
2119 Процедури за добив на дървесина 21,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.11.2020 г. за Обект № 2119.-за местни търговци Виж пълна информация
4816 ДГС Айтос 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 39 куб.м. 54 куб.м. 646 куб.м. 830 куб.м. 0 куб.м. 1476 куб.м.
бл,цр,кдб
2118 Процедури за добив на дървесина 33,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.11.2020 г. за Обект № 2118.-за местни търговци Виж пълна информация
4815 ДГС Айтос 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 31 куб.м. 31 куб.м. 424 куб.м. 543 куб.м. 0 куб.м. 967 куб.м.
цр,бл,кдб
2117 Процедури за добив на дървесина 21,758.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 30.11.2020 г. за Обект № 2117.-за местни търговци Виж пълна информация