Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5667 ДГС Айтос 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 88 куб.м. 22 куб.м. 528 куб.м. 673 куб.м. 131 куб.м. 1449 куб.м.
бб,чб,бл,здб,цр,избк и др.
2134 Процедури за добив на дървесина 38,404.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2134. Виж пълна информация
5655 ДГС Айтос 03.11.2021 обект №2/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 29,177.25 лв. без ДДС
Предмет: „Пълна обработка на почвата с изкоренители на дълбочина до 60 см ; Риголване с дълбочина до 60 см ; Подравняване на площите след риголване с булдозерна дъска; Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 3350 бр./в подотд.536-а; 536-б; 370-и; 476-г; 554-м на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 67 дка, Двустранно есенно дискуване в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 164 дка, както и Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 230 бр./ за попълване на едногодишни тополови култури /прогнозно количество/ в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” - за Обект №2/2021 Виж пълна информация
5637 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 22 куб.м. 14 куб.м. 134 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
здб,цр,избк,гбр
2133 Процедури за добив на дървесина 10,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2133. Виж пълна информация
5636 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 17 куб.м. 20 куб.м. 232 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 531 куб.м.
бл,цр
2132 Процедури за добив на дървесина 12,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2132. Виж пълна информация
5635 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 55 куб.м. 7 куб.м. 179 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м.
бл,цр,кгбр
2131 Процедури за добив на дървесина 8,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2131. Виж пълна информация
5634 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 60 куб.м. 19 куб.м. 144 куб.м. 129 куб.м. 0 куб.м. 273 куб.м.
бл,цр,кгбр
2130 Процедури за добив на дървесина 6,552.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2130. Виж пълна информация
5573 ДГС Айтос 20.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 5 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 4 Пр. куб.м. 118.9 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 128 Пр. куб.м.
бл,цр,избк,пкл,кгбр,гбр
об.РСПБЗН и об.соб.нужди Процедури за добив на дървесина 3,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване“ на добита дървесина на територията на ТП „ ДГС Айтос“. Виж пълна информация
5567 ДГС Айтос 17.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.04 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.04 куб.м.
чб,здгл
2014-09/2124-02 Процедури за продажба на дървесина 2,470.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 17.09.2021г., за продажба на дървесина от склад , на терит. на ТП ДГС Айтос-пакети 2014-09/2124-02 - за местни търговци Виж пълна информация
5565 ДГС Айтос 08.09.2021 Процедури за продажба на дървесина 3,739.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 08.09.2021г. Виж пълна информация
5544 ДГС Айтос 09.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
225 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 692 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 942 куб.м.
бб,чб,цр
2129 Продажба на стояща дървесина на корен 47,443.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС Айтос Виж пълна информация
5512 ДГС Айтос 23.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8.84 куб.м. 53.56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62.4 куб.м.
ак
2011-19 Процедури за продажба на дървесина 4,243.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 23.08.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 2011-19. Виж пълна информация
5505 ДГС Айтос 19.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
225 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 697 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 942 куб.м.
бб,чб,цр
2129 Процедури за добив на дървесина 23,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 19.08.2021 г. за Обект № 2129. Виж пълна информация
5459 ДГС Айтос 16.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 27 куб.м. 0.6 куб.м. 27.6 куб.м. 269.5 куб.м. 0 куб.м. 297.1 куб.м.
избк,гбр
2111-03/2115-06 Процедури за продажба на дървесина 19,608.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 16.07.2021г. Виж пълна информация
5447 ДГС Айтос 17.08.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ(ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА” Виж пълна информация
5428 ДГС Айтос 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6.28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6.28 куб.м.
чб
2125-12 Процедури за продажба на дървесина 521.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос, чрез Договаряне на 02.07.2021г. - пакет 2125-12 Виж пълна информация
5407 ДГС Айтос 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 170 куб.м. 29 куб.м. 222 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м.
бб,чб,чдб,кгбр
2128 Процедури за добив на дървесина 6,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2128. Виж пълна информация
5404 ДГС Айтос 18.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Айтос - за срок от 12 месеца“

3000 лв без ДДС

дата-18.06.2021г.
Виж пълна информация
5375 ДГС Айтос 01.07.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката - за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
5361 ДГС Айтос 04.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 170 куб.м. 29 куб.м. 222 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м.
чб,бб,чдб,кгбр
2128 Продажба на стояща дървесина на корен 11,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с явно наддаване на 04.06.2021г., по реда на чл.55-64 от НУРВИДГТДОСПДНГП за Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2128-местни търговци Виж пълна информация
5324 ДГС Айтос 14.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 170 куб.м. 29 куб.м. 214 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м.
чб,бб,чдб,кгбр
2128 Продажба на стояща дървесина на корен 11,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ,на терит. на ТП ДГС Айтос за обект 2128 на 14.05.2021г. Виж пълна информация