Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4712 ДГС Кипилово 05.11.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: 1. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили на стойност 2 000 лв. без ДДС. 2. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили на стойност 2 000 лв. без ДДС. 3. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за специализирана горска техника и прикачен инвентар на стойност 2 000 лв. без ДДС, за нуждите на ТП "ДГС Кипилово", за срок от 12 календарни месеца с обща прогносна стойност 6 000 лв. без ДДС. Виж пълна информация
4711 ДГС Кипилово 14.10.2020 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 месеца на стойност 500,00 лв. без ДДС. Виж пълна информация
4696 ДГС Кипилово 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
298 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 4 куб.м. 669 куб.м. 70 куб.м. 1051 куб.м.
бк, гбр,здб, бл, трп, кгбр, шк
2007 Продажба на стояща дървесина на корен 45,338.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2007, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
4656 ДГС Кипилово 16.10.2020 Открита процедура 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
4647 ДГС Кипилово 27.10.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия (високо, средно, ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4646 ДГС Кипилово 18.09.2020 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП "ДГС Кипилово". Виж пълна информация
4598 ДГС Кипилово 09.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 8 куб.м. 932 куб.м. 0 куб.м. 1021 куб.м.
бб, здгл, бк, гбр,здб, трп, ак, бл, кгбр, чрш
2006 Продажба на стояща дървесина на корен 43,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2006, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4574 ДГС Кипилово 27.08.2020 212-1 Процедури за продажба на дървесина 19,305.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4573 ДГС Кипилово 27.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 130 куб.м. 130 куб.м. 56 куб.м. 580 куб.м.
бк, гбр, здб,
212 Процедури за добив на дървесина 15,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4553 ДГС Кипилово 19.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 16 куб.м. 1598 куб.м. 20 куб.м. 1757 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр,здб, трп, лп, шс, дрш, мждр, яс, врб, яв
2005 Процедури за продажба на дървесина 70,022.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2005, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4537 ДГС Кипилово 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 130 куб.м. 128 куб.м. 28 куб.м. 297 куб.м.
бк, гбр, здб
212-1 Процедури за продажба на дървесина 19,305.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4536 ДГС Кипилово 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 130 куб.м. 130 куб.м. 56 куб.м. 580 куб.м.
бк, гбр, здб,
212 Процедури за добив на дървесина 15,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4459 ДГС Кипилово 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м. 286 куб.м. 59 куб.м. 681 куб.м.
бк, гбр, здб, бл, кгбр, ак, чрш, дрш,
209-1 Процедури за продажба на дървесина 49,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 209-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4453 ДГС Кипилово 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 282 куб.м. 273 куб.м. 0 куб.м. 849 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, здб, трп, дрш
2011-1 Процедури за продажба на дървесина 56,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 2011-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4445 ДГС Кипилово 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 13 куб.м. 5 куб.м. 839 куб.м. 861 куб.м. 0 куб.м. 1728 куб.м.
бк, гбр, бб, см, здгл, трп, брз, ела, здб, бл;
210 Процедури за добив на дървесина 44,974.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №210 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4423 ДГС Кипилово 26.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м. 576 куб.м. 59 куб.м. 1385 куб.м.
здб, бк, гбр, бб, кгбр, дрш, ак, чрш бл,
209 Процедури за добив на дървесина 36,358.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №209 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4336 ДГС Кипилово 27.05.2020 Договаряне 37,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на прогнозни количества дървесина от обект №203-1 на територията на ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4222 ДГС Кипилово 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 465 куб.м. 462 куб.м. 65 куб.м. 998 куб.м.
бк, гбр, здб, яв, чрш
207-1 Процедури за продажба на дървесина 64,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 207-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4220 ДГС Кипилово 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 18 куб.м. 6 куб.м. 465 куб.м. 462 куб.м. 65 куб.м. 1183 куб.м.
бк, гбр, здб, яв, чрш
207 Процедури за добив на дървесина 31,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №207 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4114 ДГС Кипилово 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м.
здб
201-1 Процедури за продажба на дървесина 3,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 201-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация