slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6946 ДГС Кипилово 13.02.2024 14.02.2024 Бялбор,Смърч,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Бреза,Череша 248 Продажба на стояща дървесина на корен 48,317.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6945 ДГС Кипилово 12.02.2024 13.02.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимен дъб,Габър,Липа,Трепетлика,Бреза, Мъждрян,Келяв габър,Върба,Череша 247 Продажба на стояща дървесина на корен 168,613.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6940 ДГС Кипилово 29.01.2024 бб, ела, гбр, здгл, бк, яв, шс, чрш, трп, см, брст 2403 Процедури за добив на дървесина 34,228.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6939 ДГС Кипилово 07.02.2024 08.02.2024 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Ясен,Явор,Орех,Акация,Череша,Шестил 246 Продажба на стояща дървесина на корен 4,477.65 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6931 ДГС Кипилово 29.01.2024 30.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,851.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6930 ДГС Кипилово 29.01.2024 30.01.2024 Бялбор,Веймутовбор,Бук,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Череша 244 Продажба на стояща дървесина на корен 151,450.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6929 ДГС Кипилово 29.01.2024 30.01.2024 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 70,342.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6927 ДГС Кипилово 25.01.2024 26.01.2024 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Череша 2402 Процедури за добив на дървесина 51,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6925 ДГС Кипилово 25.01.2024 26.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Веймутовбор,Бук,Зимендъб,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Череша,Шестил 2401 Процедури за добив на дървесина 150,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6908 на ДГС Кипилово от 04.01.2024 е прекратена!
6908 ДГС Кипилово 04.01.2024 05.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6907 на ДГС Кипилово от 03.01.2024 е прекратена!
6907 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Веймутовбор,Бук,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Череша 244 Продажба на стояща дървесина на корен 155,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6906 на ДГС Кипилово от 03.01.2024 е прекратена!
6906 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 71,866.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6902 ДГС Кипилово 15.01.2024 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6896 на ДГС Кипилово от 08.01.2024 е прекратена!
6896 ДГС Кипилово 08.01.2024 Публично състезание Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6893 на ДГС Кипилово от 03.01.2024 е прекратена!
6893 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Върба,Череша 2402 Процедури за добив на дървесина 51,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6887 на ДГС Кипилово от 02.01.2024 е прекратена!
6887 ДГС Кипилово 02.01.2024 03.01.2024 Бялбор,Смърч,Веймутовбор,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Череша,Шестил 2401 Процедури за добив на дървесина 150,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6868 ДГС Кипилово 19.12.2023 20.12.2023 Бук,Зимендъб 2401-Е Процедури за продажба на дървесина 139,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6863 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
6863 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб,Габър,Шестил 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6862 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
6862 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Върба,Череша,Шестил 244 Продажба на стояща дървесина на корен 155,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6861 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
6861 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 71,866.00 лв. без ДДС Профил на купувача