Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6250 ДГС Тича 19.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 96 куб.м. 3 куб.м. 176 куб.м.
бк, гбр, кгбр, бл, бб, см
2216 Процедури за добив на дървесина 6,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС ТИЧА – обект №2216 Виж пълна информация
6243 ДГС Тича 16.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 144 куб.м. 290 куб.м. 49 куб.м. 530 куб.м.
бк, здб, гбр
2214 Процедури за добив на дървесина 17,737.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС ТИЧА – обект №2214 Виж пълна информация
6242 ДГС Тича 16.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 214 куб.м. 460 куб.м. 74 куб.м. 850 куб.м.
бк, здб, гбр, кгбр
2213 Процедури за добив на дървесина 28,583.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС ТИЧА – обект №2213 Виж пълна информация
6241 ДГС Тича 16.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 591 куб.м. 522 куб.м. 75 куб.м. 1282 куб.м.
бк, здб, гбр, кл, кгбр
2212 Процедури за добив на дървесина 42,768.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС ТИЧА – обект №2212 Виж пълна информация
6114 ДГС Тича 28.04.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 23,226.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2205 T на територията на „ЮИДП ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител Виж пълна информация
6017 ДГС Тича 14.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 25,053.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2204 на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител
Виж пълна информация
Процедура № 6017 на ДГС Тича от 14.03.2022 е прекратена!
5940 ДГС Тича 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 1 куб.м. 6 куб.м. 354 куб.м. 279 куб.м. 68 куб.м. 708 куб.м.
широколистни
2203Б Процедури за продажба на дървесина 55,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2203Б Виж пълна информация
5939 ДГС Тича 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 433 куб.м.
широколистни
2210А Процедури за продажба на дървесина 54,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2210А Виж пълна информация
5938 ДГС Тича 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 21 куб.м. 600 куб.м. 476 куб.м. 116 куб.м. 1222 куб.м.
широколистни
2210Б Процедури за продажба на дървесина 95,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2210Б Виж пълна информация
5937 ДГС Тича 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
303 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м.
широколистни
2203А Процедури за продажба на дървесина 37,581.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2203А Виж пълна информация
5936 ДГС Тича 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 9 куб.м. 21 куб.м. 600 куб.м. 476 куб.м. 116 куб.м. 1655 куб.м.
широколистни
2210 Процедури за добив на дървесина 51,815.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г. Виж пълна информация
5935 ДГС Тича 11.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 85.90 куб.м.
иглолистни
2209 Процедури за продажба на дървесина 6,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2209 Виж пълна информация
Процедура № 5935 на ДГС Тича от 11.02.2022 е прекратена!
5895 ДГС Тича 31.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
399 куб.м. 106 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м.
широколистни и иглолистни
2201А Процедури за продажба на дървесина 58,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2201А Виж пълна информация
5778 ДГС Тича 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
303 куб.м. 1 куб.м. 6 куб.м. 354 куб.м. 279 куб.м. 68 куб.м. 1011 куб.м.
широколистни и иглолистни
2203 Процедури за добив на дървесина 31,981.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022 г. Виж пълна информация
5774 ДГС Тича 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
399 куб.м. 595 куб.м. 4 куб.м. 1429 куб.м. 1012 куб.м. 0 куб.м. 3439 куб.м.
широколистни и иглолистни
2201 Процедури за добив на дървесина 106,363.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г. Виж пълна информация
5772 ДГС Тича 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
460 куб.м. 32 куб.м. 1 куб.м. 1351 куб.м. 994 куб.м. 135 куб.м. 2973 куб.м.
широколистни и иглолистни
2204, 2205, 2206, 2207 Процедури за добив на дървесина 91,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г. Виж пълна информация
5755 ДГС Тича 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.
широколистни и иглолистни
2202А Процедури за продажба на дървесина 45,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2202А Виж пълна информация
5754 ДГС Тича 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 395 куб.м. 1 куб.м. 787 куб.м. 594 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м.
широколистни и иглолистни
2202 Процедури за добив на дървесина 64,252.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект №2202 в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича"
Виж пълна информация
5685 ДГС Тича 12.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 117 куб.м. 705 куб.м. 53 куб.м. 887 куб.м.
широколистни
2123 Процедури за добив на дървесина 23,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2123 Виж пълна информация
5666 ДГС Тича 08.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1.90 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 85.90 куб.м.
чб, бб,
2122 Процедури за продажба на дървесина 5,802.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2122 Виж пълна информация
Процедура № 5666 на ДГС Тича от 08.11.2021 е прекратена!