Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4348 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 242 куб.м. 239 куб.м. 52 куб.м. 623 куб.м.
широколистна
2019 Процедури за добив на дървесина 16,373.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2019 Виж пълна информация
4346 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м. 185 куб.м. 30 куб.м. 344 куб.м.
широколистна
2018 Процедури за добив на дървесина 9,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2018 Виж пълна информация
4345 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 80 куб.м. 180 куб.м. 27 куб.м. 289 куб.м.
широколистна
2017 Процедури за добив на дървесина 7,514.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2017 Виж пълна информация
4344 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 1 куб.м. 15 куб.м. 165 куб.м. 410 куб.м. 42 куб.м. 713 куб.м.
широколистна
2016 Процедури за добив на дървесина 18,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2016 Виж пълна информация
4343 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 807 куб.м.
иглолистна и широколистна
2015 Процедури за добив на дървесина 21,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2015 Виж пълна информация
4163 ДГС Тича 16.04.2020 Договаряне 3,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад" Виж пълна информация
Процедура № 4163 на ДГС Тича от 16.04.2020 е прекратена!
4102 ДГС Тича 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 1 куб.м. 6 куб.м. 135 куб.м. 109 куб.м. 27 куб.м. 331 куб.м.
бк, здб, гбр
2013 Продажба на стояща дървесина на корен 16,465.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
4095 ДГС Тича 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
274 куб.м. 7 куб.м. 15 куб.м. 586 куб.м. 573 куб.м. 125 куб.м. 1580 куб.м.
здб, бк, гбр, трп
2012 Продажба на стояща дървесина на корен 90,601.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
4094 ДГС Тича 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м.
бк
2011 Процедури за продажба на дървесина 6,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2011 Виж пълна информация
3930 ДГС Тича 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 266 куб.м. 66 куб.м. 901 куб.м.
здб, бл, гбр, бк
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 68,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3904 ДГС Тича 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 3 куб.м. 25 куб.м. 705 куб.м. 568 куб.м. 140 куб.м. 1572 куб.м.
бк, здб, гбр, яв, трп
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 71,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3882 ДГС Тича 14.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.78 куб.м.
чб,бб, здгл
2008 Процедури за продажба на дървесина 1,443.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2008 Виж пълна информация
3872 ДГС Тича 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 69 куб.м. 2 куб.м. 180 куб.м. 132 куб.м. 1 куб.м. 465 куб.м.
бб,бк,гбр
2007 Продажба на стояща дървесина на корен 19,458.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3843 ДГС Тича 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м. 233 куб.м. 27 куб.м. 469 куб.м.
бк,яв,гбр,врб,трп
2006 Процедури за добив на дървесина 12,316.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2006 Виж пълна информация
3834 ДГС Тича 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 154 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 346 куб.м.
иглолистна и широколистна
2005 Продажба на стояща дървесина на корен 13,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3804 ДГС Тича 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м. 340 куб.м. 0 куб.м. 640 куб.м.
бб
2004 Процедури за продажба на дървесина 40,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
Процедура № 3804 на ДГС Тича от 21.01.2020 е прекратена!
3764 ДГС Тича 02.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 520 куб.м.
бб
1924 Процедури за продажба на дървесина 35,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
3725 ДГС Тича 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
578 куб.м. 93 куб.м. 38 куб.м. 1960 куб.м. 1865 куб.м. 252 куб.м. 4786 куб.м.
иглолистна и широколистна
2003 Процедури за продажба на дървесина 342,791.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина от склад на местни търговци, от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича“ Виж пълна информация
Процедура № 3725 на ДГС Тича от 19.12.2019 е прекратена!
3723 ДГС Тича 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
372 куб.м. 6 куб.м. 28 куб.м. 838 куб.м. 724 куб.м. 172 куб.м. 2140 куб.м.
бк,здб,гбр,яв,трп
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 103,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
3702 ДГС Тича 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
578 куб.м. 93 куб.м. 38 куб.м. 1960 куб.м. 1865 куб.м. 252 куб.м. 4786 куб.м.
иглолистна и широколистна
2003 Процедури за добив на дървесина 125,659.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3702 на ДГС Тича от 18.12.2019 е прекратена!