slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6910 на ДГС Тича от 22.01.2024 е прекратена!
6910 ДГС Тича 22.01.2024 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6872 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, бл, гбр, трп, шс, ива. кгбр, цр, см. ела, бб, 2409 Процедури за добив на дървесина 29,680.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6871 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, бл, гбр, трп 2408 Процедури за добив на дървесина 29,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6870 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, трп, гбр, мжд, лп 2407 Процедури за добив на дървесина 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6869 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, гбр, яв 2406 Процедури за добив на дървесина 36,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6818 ДГС Тича 18.10.2023 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6815 ДГС Тича 31.10.2023 Публично състезание 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6803 ДГС Тича 27.09.2023 Събиране на оферти с обява 1,890.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6802 ДГС Тича 18.10.2023 Открита процедура 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6788 ДГС Тича 08.09.2023 Покана до определени лица 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6783 ДГС Тича 27.09.2023 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6743 ДГС Тича 26.07.2023 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6742 ДГС Тича 26.07.2023 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6738 ДГС Тича 17.07.2023 Събиране на оферти с обява 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6717 на ДГС Тича от 28.06.2023 е прекратена!
6717 ДГС Тича 28.06.2023 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6715 на ДГС Тича от 21.06.2023 е прекратена!
6715 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, здгл, трп, бк, здб, ива, гбр, 2321 Процедури за добив на дървесина 19,844.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6714 на ДГС Тича от 21.06.2023 е прекратена!
6714 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, здгл, трп, бк, здб, ива, гбр, 2320 Процедури за добив на дървесина 48,723.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6713 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, здгл, бк, трп, гбр, яв, брз, здб, 2319 Процедури за добив на дървесина 41,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6712 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, бк, здб, гбр, трп, яв, ива, 2318 Процедури за добив на дървесина 47,066.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6683 ДГС Тича 12.05.2023 Събиране на оферти с обява 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача