Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4451 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2390 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 3326 куб.м. 2656 куб.м. 975 куб.м. 9423 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,брз,яв
204107,204122,204126,204127,204135,204136 Продажба на стояща дървесина на корен 456,642.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4450 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 917 куб.м. 710 куб.м. 0 куб.м. 1809 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,яв,трп,дчрш,лп,шст,кл,мждр
204129, 204130 и 204137 Процедури за добив на дървесина 70,915.09 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4314 ДГС Гурково 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 647 куб.м. 1124 куб.м. 0 куб.м. 1776 куб.м.
бб,бк,гбр,здб,яв,яс,трп
204104, 204131 Процедури за продажба на дървесина 120,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4313 ДГС Гурково 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 442 куб.м. 335 куб.м. 240 куб.м. 1055 куб.м.
чб,бк,гбр,трп
204122, 204127 Продажба на стояща дървесина на корен 49,397.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4312 ДГС Гурково 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
419 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 2726 куб.м. 2417 куб.м. 472 куб.м. 6099 куб.м.
бб, здгл, бк,гбр,здб,кл,яв,яс,трп,врб,кл
204104,204129,204130,204131,204132,204133 Процедури за добив на дървесина 209,399.20 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4227 ДГС Гурково 16.06.2020 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари менерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
4208 ДГС Гурково 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 558 куб.м. 0 куб.м. 573 куб.м.
здб, бк, гбр, мждр
204124 Продажба на стояща дървесина на корен 28,124.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4043 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1695 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м. 300 куб.м. 2309 куб.м.
бб,бк,гбр,трп
204107, 204108-2 Процедури за продажба на дървесина 192,510.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4042 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 438 куб.м.
бк,бб,здгл,см
204108-1 Процедури за продажба на дървесина 40,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
4041 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
961 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 2895 куб.м. 1879 куб.м. 891 куб.м. 6876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,бк,гбр,здб,брз,срлп,врб,мждр,кл,яв
204110, 204121, 204122, 204123 Продажба на стояща дървесина на корен 341,177.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4040 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2217 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 2216 куб.м. 1844 куб.м. 512 куб.м. 6873 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,яв,кл,брк,трп
204104, 204107 и 204108 Процедури за добив на дървесина 201,173.22 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4004 ДГС Гурково 23.03.2020 Събиране на оферти с обява 950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на препарати за разстителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
4003 ДГС Гурково 23.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
4001 ДГС Гурково 15.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца Виж пълна информация
3892 ДГС Гурково 18.02.2020 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
3890 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
бк,гбр,здб,мждр,кл
204105, 204115, 204116, 204118 Процедури за продажба на дървесина 79,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3889 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1883 куб.м. 1135 куб.м. 33 куб.м. 3408 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,брк,трп,яв,пляс,дчрш,кл,мждр
204105, 204115, 204116, 204117, 204118 Процедури за добив на дървесина 128,373.28 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3824 ДГС Гурково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина 63,310.08 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3757 ДГС Гурково 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3757 на ДГС Гурково от 27.12.2019 е прекратена!
3669 ДГС Гурково 11.12.2019 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
Процедура № 3669 на ДГС Гурково от 11.12.2019 е прекратена!