Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3892 ДГС Гурково 18.02.2020 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
3890 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
бк,гбр,здб,мждр,кл
204105, 204115, 204116, 204118 Процедури за продажба на дървесина 79,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3889 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1883 куб.м. 1135 куб.м. 33 куб.м. 3408 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,брк,трп,яв,пляс,дчрш,кл,мждр
204105, 204115, 204116, 204117, 204118 Процедури за добив на дървесина 128,373.28 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3824 ДГС Гурково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина 63,310.08 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3757 ДГС Гурково 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3757 на ДГС Гурково от 27.12.2019 е прекратена!
3669 ДГС Гурково 11.12.2019 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
Процедура № 3669 на ДГС Гурково от 11.12.2019 е прекратена!
3653 ДГС Гурково 11.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2617 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 5044 куб.м. 2445 куб.м. 825 куб.м. 11209 куб.м.
бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,брк
204105,204106,204107,204108,204109,204110,204111,204112,204113,204114 Процедури за добив на дървесина 311,118.27 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3646 ДГС Гурково 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2384 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 2558 куб.м. 2304 куб.м. 825 куб.м. 8095 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,
204105, 204107, 204108, 204110 Процедури за продажба на дървесина 606,479.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3619 ДГС Гурково 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3454 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № ИЗ -1973/29.10.2009 Г. ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
3453 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация
3451 ДГС Гурково 11.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м.
здб
194154 Процедури за продажба на дървесина 1,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3379 ДГС Гурково 17.09.2019 194201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,183.11 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи, почвоподготовка за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури. Виж пълна информация
3369 ДГС Гурково 05.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
174117 Процедури за продажба на дървесина 12,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина Виж пълна информация
3359 ДГС Гурково 05.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.
здб,гбр,бк,кл
194144, 194154 Процедури за добив на дървесина 15,565.15 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3343 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк,гбр,здб
194137, 194140 Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3342 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 853 куб.м. 573 куб.м. 0 куб.м. 1521 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,врб,яв,брз
194152, 194153 Продажба на стояща дървесина на корен 72,199.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3341 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 208 куб.м. 28 куб.м. 640 куб.м.
бб,здгл,см,бк,гбр
194150, 194151 Процедури за добив на дървесина 21,101.35 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3335 ДГС Гурково 20.09.2019 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиции № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки” 2. Обособена позиции № 2: „Доставка на обувни изделия” Виж пълна информация
3333 ДГС Гурково 16.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
бк, гбр, здб
174117 Процедури за добив на дървесина 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация