Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3757 ДГС Гурково 27.12.2019 204106, 204111, 204112, 204113, 204114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
Процедури за добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3669 ДГС Гурково 11.12.2019 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
Процедура № 3669 на ДГС Гурково от 11.12.2019 е прекратена!
3653 ДГС Гурково 11.12.2019 204105,204106,204107,204108,204109,204110,204111,204112,204113,204114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2617 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 5044 куб.м. 2445 куб.м. 825 куб.м. 11209 куб.м.
бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,брк
Процедури за добив на дървесина 311,118.27 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3646 ДГС Гурково 10.12.2019 204105, 204107, 204108, 204110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2384 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 2558 куб.м. 2304 куб.м. 825 куб.м. 8095 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,
Процедури за продажба на дървесина 606,479.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3619 ДГС Гурково 20.12.2019 2001 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3454 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № ИЗ -1973/29.10.2009 Г. ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
3453 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация
3451 ДГС Гурково 11.10.2019 194154
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 1,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3379 ДГС Гурково 17.09.2019 194201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,183.11 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи, почвоподготовка за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури. Виж пълна информация
3369 ДГС Гурково 05.09.2019 174117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 12,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина Виж пълна информация
3359 ДГС Гурково 05.09.2019 194144, 194154
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.
здб,гбр,бк,кл
Процедури за добив на дървесина 15,565.15 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3343 ДГС Гурково 23.08.2019 194137, 194140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк,гбр,здб
Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3342 ДГС Гурково 23.08.2019 194152, 194153
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 853 куб.м. 573 куб.м. 0 куб.м. 1521 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,врб,яв,брз
Продажба на стояща дървесина на корен 72,199.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3341 ДГС Гурково 23.08.2019 194150, 194151
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 208 куб.м. 28 куб.м. 640 куб.м.
бб,здгл,см,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 21,101.35 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3335 ДГС Гурково 20.09.2019 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиции № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки” 2. Обособена позиции № 2: „Доставка на обувни изделия” Виж пълна информация
3333 ДГС Гурково 16.08.2019 174117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
бк, гбр, здб
Процедури за добив на дървесина 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3312 ДГС Гурково 08.08.2019 194147
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 386 куб.м. 389 куб.м. 0 куб.м. 775 куб.м.
бк,гбр,здб,мждр,кл
Процедури за добив на дървесина 17,685.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3269 ДГС Гурково 23.07.2019 194145, 194146, 194147, 194148, 194149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1526 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 2573 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,мждр,кл,цр,бл
Процедури за добив на дървесина 81,817.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3261 ДГС Гурково 19.07.2019 194131, 194133, 194144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1885 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3527 куб.м.
бб, чб,здб,бк,гбр,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 163,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3260 ДГС Гурково 19.07.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,вб,бк
Процедури за продажба на дървесина 80,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация