slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7047 ДГС Елхово 03.07.2024 цр;бл;чб 2421 Процедури за добив на дървесина 37,154.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7043 ДГС Елхово 26.06.2024 цр;бл;чб 2420 Процедури за добив на дървесина 62,448.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7042 ДГС Елхово 26.06.2024 цр;бл;чб 2419 Процедури за добив на дървесина 52,128.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6987 ДГС Елхово 08.04.2024 чб, бл, цр 2401Д Дългосрочни договори 303,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6951 ДГС Елхово 26.02.2024 0 3/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 132,330.11 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6950 ДГС Елхово 26.02.2024 0 2/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 513,770.76 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6942 ДГС Елхово 12.02.2024 1/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6881 ДГС Елхово 19.12.2023 цр;бл;чб;бб № 2406 № 2407 Процедури за добив на дървесина 53,739.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6879 ДГС Елхово 19.12.2023 цр;бл № 2404 № 2405 Процедури за добив на дървесина 91,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6877 ДГС Елхово 18.12.2023 цр;бл;кдб № 2401, № 2402, № 2403 Процедури за добив на дървесина 109,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6814 ДГС Елхово 09.10.2023 2302Л Лесокултурни мероприятия 2,349.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6789 ДГС Елхово 13.09.2023 тп 2349 Процедури за добив на дървесина 17,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6765 ДГС Елхово 26.07.2023 цр;бл;чб № 2347 Процедури за добив на дървесина 72,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6764 ДГС Елхово 26.07.2023 цр;бл;чб № 2346 Процедури за добив на дървесина 46,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6763 ДГС Елхово 26.07.2023 чб, здгл № 2345 Процедури за добив на дървесина 6,253.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6656 ДГС Елхово 25.04.2023 цр;бл;чб № 2333 № 2334 № 2335 № 2336 Процедури за добив на дървесина 74,448.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6639 ДГС Елхово 21.03.2023 чб;бб 2329 2330 2331 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,087.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6581 ДГС Елхово 15.02.2023 цр;чб;ак;др;изд № 2327 Процедури за добив на дървесина 960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6477 ДГС Елхово 22.12.2022 № 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 144,742.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6412 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2315 № 2316 №2317 № 2318 № 2319 Процедури за добив на дървесина 124,532.00 лв. без ДДС Профил на купувача