slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6639 ДГС Елхово 21.03.2023 чб;бб 2329 2330 2331 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,087.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6581 ДГС Елхово 15.02.2023 цр;чб;ак;др;изд № 2327 Процедури за добив на дървесина 960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6477 ДГС Елхово 22.12.2022 № 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 144,742.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6412 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2315 № 2316 №2317 № 2318 № 2319 Процедури за добив на дървесина 124,532.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6411 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2313 № 2314 Процедури за добив на дървесина 81,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6410 ДГС Елхово 14.12.2022 цр;бл;чб № 2307 № 2308 №2309 № 2310 № 2311 № 2312 Процедури за добив на дървесина 122,164.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6409 ДГС Елхово 14.12.2022 цр;бл;чб № 2301 № 2302 №2303 № 2304 № 2305№ 2306 Процедури за добив на дървесина 157,566.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6342 ДГС Елхово 27.10.2022 цр;бл № 2237 № 2238 Процедури за добив на дървесина 60,694.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6236 ДГС Елхово 09.08.2022 цр;бл;чб 2234 Процедури за добив на дървесина 26,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6235 ДГС Елхово 09.08.2022 цр;бл 2233 Процедури за добив на дървесина 21,917.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6234 ДГС Елхово 08.08.2022 202206 Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 163,635.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6225 ДГС Елхово 01.08.2022 тп № 2224 Процедури за добив на дървесина 34,584.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6192 ДГС Елхово 15.06.2022 тп 2228 Процедури за добив на дървесина 2,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6191 ДГС Елхово 15.06.2022 цр;бл 2227 Процедури за добив на дървесина 3,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6190 ДГС Елхово 15.06.2022 ор, цр 2226 Процедури за добив на дървесина 5,408.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6166 ДГС Елхово 13.06.2022 № 202203 Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 30,728.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6127 ДГС Елхово 09.05.2022 № 202203 Л № 202204 Л № 202205 Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 77,814.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6118 ДГС Елхово 03.05.2022 № 202202Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 98,977.19 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6079 ДГС Елхово 08.04.2022 202203Л Лесокултурни мероприятия 45,340.80 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6078 ДГС Елхово 08.04.2022 202202Л Лесокултурни мероприятия 115,377.91 лв. без ДДС Профил на купувача