Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3531 ДГС Ивайловград 05.12.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС,включващо основен и текуш ремонт и профилактика на МПС,доставка на резервни части по заявка на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3460 ДГС Ивайловград 05.11.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника/компютри,преносими компютри,хардуер и софтуер,принтери , скенери,, копирни машини,монитори , телефони и факс апарти ,UPS устройства,модеми , рутъри и др/ включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника за нуждите на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
3434 ДГС Ивайловград 27.08.2019 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни прегледи и изследване на служителите на ТП ДГС Ивайловград предвидени в Наредба №3 /1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците. Виж пълна информация
3397 ДГС Ивайловград 17.09.2019 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2189 куб.м. 0 куб.м. 2210 куб.м.
бл;цр;
Процедури за добив на дървесина 54,543.38 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 17.09.2019г. Виж пълна информация
3396 ДГС Ивайловград 17.09.2019 1912-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 642 куб.м. 0 куб.м. 663 куб.м.
бл;цр;
Процедури за продажба на дървесина 45,747.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 17.09.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3304 ДГС Ивайловград 08.08.2019 1930;1931;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3861 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 3922 куб.м.
бб;чб;3дб;бл;
Продажба на стояща дървесина на корен 95,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 08.08.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Санитарни сечи. Виж пълна информация
3268 ДГС Ивайловград 23.07.2019 1907-1;1911-1;1912-1;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1501 куб.м. 0 куб.м. 1551 куб.м.
здб;бл;кгбр;мжд;цр;
Процедури за продажба на дървесина 107,081.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 23.07.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3266 ДГС Ивайловград 23.07.2019 1907;1911;1912;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5123 куб.м. 0 куб.м. 5173 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;
Процедури за добив на дървесина 127,674.41 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 23.07.2019г. Виж пълна информация
3188 ДГС Ивайловград 18.07.2019 Открита процедура 21,297.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на стари лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
3061 ДГС Ивайловград 16.05.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обекти №2019-1 и №2019-2 : "ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ" , "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
2983 ДГС Ивайловград 19.04.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обекти №2019-1 и №2019-2 : "ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ" , "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
Процедура № 2983 на ДГС Ивайловград от 19.04.2019 е прекратена!
2868 ДГС Ивайловград 12.03.2019 1801,1816,1821,1822,1918,1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5659 куб.м. 0 куб.м. 5805 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Процедури за добив на дървесина 142,725.34 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 12.03.2019г. Виж пълна информация
2867 ДГС Ивайловград 12.03.2019 1801-1 и 1918-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.
здб,бл
Процедури за продажба на дървесина 64,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 12.03.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2855 ДГС Ивайловград 06.03.2019 1902,1903,1904 и 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 561 куб.м. 27 куб.м. 3726 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4438 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 119,826.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 06.03.2019г. Виж пълна информация
2744 ДГС Ивайловград 30.01.2019 1908,1909,1910,1913,1914,1915,1918,1919,1920,1922,1923,1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14870 куб.м. 0 куб.м. 15057 куб.м.
здб,бл,цр,бк,гбр.
Процедури за добив на дървесина 371,605.92 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 30.01.2019г. Виж пълна информация
2720 ДГС Ивайловград 25.01.2019 1820-1,1908-1,1909-1,1910-1, 1913-1,1914-1,1915-1,1918-1,1919-1, 1920-1,1922-1, 1923-1, 1924-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7772 куб.м. 0 куб.м. 7964 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 551,216.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 25.01.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2469 ДГС Ивайловград 26.10.2018 02.11.2018 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ , ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3/1987г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ на ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД” Виж пълна информация
2426 ДГС Ивайловград 04.10.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 0 куб.м. 751 куб.м.
здб,бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,841.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 04.10.2018г. Виж пълна информация
2416 ДГС Ивайловград 26.10.2018 12.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
2415 ДГС Ивайловград 26.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,883.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: поддръжка на стари минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация