slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6582 ДГС Ивайловград 15.02.2023 здб, бл, гбр 2306 Процедури за добив на дървесина 39,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6577 на ДГС Ивайловград от 08.02.2023 е прекратена!
6577 ДГС Ивайловград 08.02.2023 здб, бл, гбр 2306 Процедури за добив на дървесина 39,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6576 ДГС Ивайловград 08.02.2023 2020-Т Лесокултурни мероприятия 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6492 ДГС Ивайловград 04.01.2023 Обект № 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6473 ДГС Ивайловград 22.12.2022 бл;здб;кдб;бк;гбр;чб;бб; 2304;2306;2314;2315; Процедури за добив на дървесина 187,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6345 ДГС Ивайловград 31.10.2022 здб;бб; 2237 Процедури за добив на дървесина 5,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6302 ДГС Ивайловград 27.09.2022 бл;здб; 2236 Процедури за добив на дървесина 8,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6233 ДГС Ивайловград 08.08.2022 здб; 2235 Процедури за добив на дървесина 10,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6220 ДГС Ивайловград 26.07.2022 бл;здб;гбр;цр; 2226 за МФ Процедури за добив на дървесина 35,784.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6219 ДГС Ивайловград 26.07.2022 бл;здб;кгбр;мждр;чб; 2214; Процедури за добив на дървесина 46,692.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6206 ДГС Ивайловград 14.07.2022 бл;здб;кгбр;цр;мждр;гбр;чб; 2214;2226;2235; Процедури за добив на дървесина 71,937.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6060 ДГС Ивайловград 30.03.2022 0 2220-3;2222-3;2224-3;2227-3;2228-3;2229-3;2234-3; Процедури за добив на дървесина 49,902.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6005 ДГС Ивайловград 11.03.2022 чб, бб, бл, здб, 2201, 2202, 2203 Процедури за добив на дървесина 56,841.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5994 ДГС Ивайловград 07.03.2022 Обект № 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,078.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5950 ДГС Ивайловград 25.02.2022 бл; 2222; Процедури за добив на дървесина 4,712.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5949 ДГС Ивайловград 24.02.2022 бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;чб; 2220;2224;2227;2228;2229;2234 Процедури за добив на дървесина 86,646.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5919 ДГС Ивайловград 02.02.2022 бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр; 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233; Продажба на стояща дървесина на корен 406,891.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5892 ДГС Ивайловград 30.12.2021 чб; 2205-1 Процедури за продажба на дървесина 37,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5849 ДГС Ивайловград 16.12.2021 бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;мклн; 2220;2221;2223;2225; Процедури за добив на дървесина 95,744.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5848 ДГС Ивайловград 16.12.2021 бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;мклн; 2220-1;2221-1;2223-1;2225-1; Процедури за продажба на дървесина 179,006.00 лв. без ДДС