slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7055 ДГС Свиленград 05.08.2024 ак, глд, тп 2402 Процедури за добив на дървесина 7,689.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7054 ДГС Айтос 27.08.2024 12.09.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7053 Централно Управление 27.08.2024 12.09.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7052 ДГС Ивайловград 24.07.2024 Процедури по ЗЛОД 0.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7051 ДГС Айтос 11.07.2024 цр Дог.20 Процедури за продажба на дървесина 6,765.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7050 ДГС Кости 22.07.2024 цр, чб, избк, дб, трп, гбр, бб, здгл, мжд, акдр, бл 2310, 2402 2303 2308 2201 2308 2305, 2311 2314, 2315, 2318 2307 2308ДД, 2404 2304, 2307 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 74,980.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7049 ДГС Н. Паничарево 22.07.2024 Обект №1-ЛКД/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,797.76 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7048 ДГС Карнобат 19.07.2024 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,874.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7047 ДГС Елхово 03.07.2024 цр;бл;чб 2421 Процедури за добив на дървесина 37,154.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7046 ДГС Мъглиж 18.07.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,933.23 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7045 ДГС Мъглиж 18.07.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,523.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7044 ДГС Котел 01.07.2024 бб, бк, гбр, здб, трп, бл, цр, кгбр, лп 26 С Процедури за добив на дървесина 3,056.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7043 ДГС Елхово 26.06.2024 цр;бл;чб 2420 Процедури за добив на дървесина 62,448.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7042 ДГС Елхово 26.06.2024 цр;бл;чб 2419 Процедури за добив на дървесина 52,128.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7041 ДГС Н. Паничарево 10.07.2024 изгор,бл,избк,цр,срлп,трп,здгл,чб,бб 2401,2404,2406,2407,2408,2409,2411,2412 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 23,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7040 ДГС Н. Паничарево 10.07.2024 изгор,бл,избк,цр,срлп,трп,здгл,чб,бб,габ,кгаб,мжд и др. 2208,2301,2309,2313,2401,2403,2404,2406,2407,2408,2409,2411,2412 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7039 ДГС Айтос 28.06.2024 изгор,бл Договаряне 19 Процедури за продажба на дървесина 19,698.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7038 ДГС Айтос 28.06.2024 изгор,бл Договаряне 18 Процедури за продажба на дървесина 9,421.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7037 ДГС Карнобат 20.06.2024 игл 2412 Процедури за добив на дървесина 15,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7036 ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 кгбр, мжд Обект № 2406, Обект №2415 и Обект №2419 Процедури за добив на дървесина 113,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача