Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3746 ДЛС Несебър 23.12.2019 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 2906 куб.м.
бл,чб,бб,цр,избк,гбр
Процедури за добив на дървесина 73,166.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2003, група 3. Виж пълна информация
3745 ДЛС Несебър 23.12.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2897 куб.м. 705 куб.м. 0 куб.м. 3858 куб.м.
бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен,бб,кпрс
Процедури за добив на дървесина 94,396.06 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2002, група 2. Виж пълна информация
3744 ДЛС Несебър 23.12.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м. 759 куб.м. 0 куб.м. 1474 куб.м.
чб,бб, бл,чр,гбр
Процедури за добив на дървесина 37,339.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2001 , група 1. Виж пълна информация
3743 Централно Управление 16.12.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/ Виж пълна информация
3742 ДГС Н. Паничарево 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на доставчик на постелен инвентар /спално бельо, хавлии/, покривки, завеси и др. (доставка и монтаж на вертикални текстилни щори)“ Виж пълна информация
3741 ДГС Маджарово 23.12.2019 2001; 2002; 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 5655 куб.м. 0 куб.м. 5796 куб.м.
бл, здб, цр
Процедури за добив на дървесина 136,206.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2001; 2002; 2003; Виж пълна информация
3740 ДГС Елхово 20.12.2019 2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 279 куб.м. 94 куб.м. 1554 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 2103 куб.м.
чб;бб;цр;бл
Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2016 Виж пълна информация
3739 ДГС Айтос 20.12.2019 2001 / пакет 2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
Процедури за продажба на дървесина 145,486.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 20.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3738 ДГС Котел 20.12.2019 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Продажба на стояща дървесина на корен 903,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 от КЛФ 2020 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3737 ДГС Сливен 20.12.2019 2002А, 2003А, 2004А, 2005А и 2006А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна
Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3736 ДГС Мъглиж 20.12.2019 193110-28
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м.
бб, чб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 3,333.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-28 на 20.12.2019 год Виж пълна информация
3735 ДГС Мъглиж 20.12.2019 193110-27
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 6,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-27 на 20.12.2019 год Виж пълна информация
3734 ДГС Мъглиж 20.12.2019 193110-26
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 672.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-26 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3733 ДГС Мъглиж 20.12.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,087.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3732 ДГС Мъглиж 20.12.2019 203111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 297 куб.м. 7 куб.м. 106 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 68,276.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203111 Виж пълна информация
3731 ДГС Мъглиж 20.12.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 16,087.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3730 ДГС Чирпан 20.12.2019 206106 и 206107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 432 куб.м. 28 куб.м. 458 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 1051 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206106 и 206107 Виж пълна информация
3729 ДГС Мъглиж 20.12.2019 203108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 49 куб.м. 2 куб.м. 222 куб.м. 410 куб.м. 18 куб.м. 783 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Процедури за продажба на дървесина 58,129.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203108 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3728 ДГС Мъглиж 20.12.2019 203108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 49 куб.м. 2 куб.м. 222 куб.м. 410 куб.м. 18 куб.м. 783 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Процедури за добив на дървесина 19,105.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203108 на 20.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3727 ДГС Мъглиж 20.12.2019 203107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 268 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 19,688.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203107 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация