slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6885 ДГС Чирпан 02.01.2024 Открита процедура 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6884 ДГС Малко Търново 22.12.2023 изгор, избк, цр, гбр, бл, кгбр, мжд, трп, чб, срлп, ак, бб, лп, пляс, чел, здгл 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415 Процедури за добив на дървесина 627,437.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6883 ДГС Свиленград 18.12.2023 бл, цр 2403 Процедури за добив на дървесина 69,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6882 ДГС Свиленград 18.12.2023 бл., црл, мжд, здб,кл, лп, гбр, яс 2401 Процедури за добив на дървесина 97,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6881 ДГС Елхово 19.12.2023 цр;бл;чб;бб № 2406 № 2407 Процедури за добив на дървесина 53,739.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6880 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
6880 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Брекина,Ива,Череша 2405-Е Процедури за продажба на дървесина 92,048.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6879 ДГС Елхово 19.12.2023 цр;бл № 2404 № 2405 Процедури за добив на дървесина 91,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6878 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
6878 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Липа,Топола,Явор,Мъждрян,Брекина,Череша,Шестил 2404-Е Процедури за продажба на дървесина 127,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6877 ДГС Елхово 18.12.2023 цр;бл;кдб № 2401, № 2402, № 2403 Процедури за добив на дървесина 109,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6876 ДГС Кости 05.12.2023 бб, чб 2023-117 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 1,610.38 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6875 ДГС Гурково 12.12.2023 13.12.2023 Събиране на оферти с обява 2,340.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6874 ДГС Кости 05.12.2023 дб 2023-116 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,864.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6873 ДГС Кости 13.11.2023 ела, см, бб, чб, здгл, вб, мб, изгр, бл, цр, избк, гбр 2405 и 2406 Процедури за добив на дървесина 67,740.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6872 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, бл, гбр, трп, шс, ива. кгбр, цр, см. ела, бб, 2409 Процедури за добив на дървесина 29,680.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6871 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, бл, гбр, трп 2408 Процедури за добив на дървесина 29,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6870 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, трп, гбр, мжд, лп 2407 Процедури за добив на дървесина 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6869 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, гбр, яв 2406 Процедури за добив на дървесина 36,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6868 ДГС Кипилово 19.12.2023 20.12.2023 Бук,Зимендъб 2401-Е Процедури за продажба на дървесина 139,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6867 ДГС Кости 13.12.2023 бл, изгр, цр, избк, гбр, мжд, вб, чб, здгл, бб, ела, трп, гбр, см, 2401, 2402, 2403,2404 и 2407 Процедури за добив на дървесина 244,336.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6866 ДЛС Тунджа 20.12.2023 ak, глд 2405, 2406, 2407 Процедури за добив на дървесина 104,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача