slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6482 ДГС Котел 07.12.2022 бк,гбр 58 Процедури за добив на дървесина 3,426.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6481 ДГС Казанлък 22.12.2022 12-23-202 Лесокултурни мероприятия 23,757.74 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6480 ДГС Казанлък 22.12.2022 12-23-201 Лесокултурни мероприятия 17,987.06 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6479 на ДГС Сливен от 22.12.2022 е прекратена!
6479 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,103.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6478 ДЛС Тополовград 23.12.2022 бл, цр, кдб, здб, ак 2305, 2306, 2307 и 2309 Процедури за добив на дървесина 80,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6477 ДГС Елхово 22.12.2022 № 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 144,742.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6476 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2307, № 2308, № 2309 Процедури за добив на дървесина 237,258.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6475 ДГС Сливен 21.12.2022 широколистни и иглолистни № 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 Процедури за добив на дървесина 407,363.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6474 ДГС Кипилово 21.12.2022 см, гбр, ела, бк, трп, бб, брз, здб, здгл, врб, яв, мждр, шс, ак, чб, чрш, кл, тлс, кгбр, бл 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 Процедури за добив на дървесина 488,170.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6473 ДГС Ивайловград 22.12.2022 бл;здб;кдб;бк;гбр;чб;бб; 2304;2306;2314;2315; Процедури за добив на дървесина 187,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6472 ДГС Н. Паничарево 21.12.2022 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр №2314 Процедури за добив на дървесина 70,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6471 ДЛС Тополовград 22.12.2022 бл, здб 2308 Процедури за добив на дървесина 42,320.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6470 на ДГС Маджарово от 23.12.2022 е прекратена!
6470 ДГС Маджарово 23.12.2022 бл, здб, цр 2301 Процедури за добив на дървесина 9,695.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6469 ДГС Твърдица 20.12.2022 бк,здб,гбр,брз,цр,бл,кгбр,срлп,мжд,чб,бб,здгл,см №2305, №2306, №2307, №2308, №2309, №2310 Процедури за добив на дървесина 379,251.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6468 ДГС Хасково 21.12.2022 бб, чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, ак 2307, 2308, 2309 Процедури за добив на дървесина 119,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6467 ДГС Хасково 21.12.2022 бб, чб, здб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, вгбр, кл, ак 2303, 2304, 2305, 2306 Процедури за добив на дървесина 70,595.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6466 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,бк,здб,трпл,грб,яс,лп,ива 2309 Процедури за добив на дървесина 31,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6465 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,бк,здб,трпл,грб,цр,брз,шс,ива 2308 Процедури за добив на дървесина 109,820.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6464 ДГС Бургас 21.12.2022 чб,бб,бл,цр,дб,пяс,кл,брс,срлп,кгбр,мжд 2303 Процедури за добив на дървесина 145,529.77 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6463 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бк,гбр,здб,трпл,цр,бл 2307 Процедури за добив на дървесина 33,709.00 лв. без ДДС