Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5133 ДГС Свиленград 11.03.2021 2021-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 45,248.46 лв. без ДДС
Предмет: ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ГЕБРАН" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-2 Виж пълна информация
5132 ДГС Твърдица 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
бб,чб
№2029-2 Процедури за продажба на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5131 ДЛС Несебър 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 1674 куб.м. 115 куб.м. 1941 куб.м.
изгр,цр,гбр,срлп,бл,
2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2107, група № 7, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5130 ДЛС Несебър 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 2056 куб.м. 120 куб.м. 2528 куб.м.
цр, бл, гбр
2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2105, група № 5, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5129 ДЛС Несебър 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 1240 куб.м. 254 куб.м. 1992 куб.м.
гбр,цр,бл
2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5128 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 106 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 938 куб.м. 0 куб.м. 1069 куб.м.
бл, цр, чб, кдб, гбр
2117 Процедури за добив на дървесина 25,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2117 Виж пълна информация
5127 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 958 куб.м.
здб,мжд,гбр,лп
2118 Продажба на стояща дървесина на корен 45,654.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАДна - Обект 2118 Виж пълна информация
5126 ДГС Сливен 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 1295 куб.м. 114 куб.м. 1773 куб.м.
широколистна
2127, 2128 и 2129 Процедури за добив на дървесина 46,485.46 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5125 ДЛС Тополовград 09.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м.
чб
2121 Процедури за продажба на дървесина 8,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2121 Виж пълна информация
5124 ДГС Свиленград 18.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 14 куб.м. 1 куб.м. 822 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 864 куб.м.
чб,кдб
2116 Процедури за добив на дървесина 19,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2116 Виж пълна информация
5123 ДГС Сливен 09.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м. 1190 куб.м. 320 куб.м. 2071 куб.м.
широколистна
2126 Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5122 ДГС Мъглиж 08.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,920.14 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, механизирано залесяване, попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
Процедура № 5122 на ДГС Мъглиж от 08.03.2021 е прекратена!
5121 ДГС Нова Загора 08.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 345,386.52 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект ЛКД №1-2-2021 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора . Виж пълна информация
5120 ДГС Карнобат 23.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212.48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 212.48 куб.м.
чб
2026-3 Процедури за продажба на дървесина 17,290.20 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2026-3, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
5119 ДГС Котел 09.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 8 куб.м. 603 куб.м. 12 куб.м. 649 куб.м.
бк,гбр,здб,цр,трп,пкл
21 Процедури за добив на дървесина 16,943.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти № 21 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5118 ДГС Царево 08.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 750 Пр. куб.м. 950 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1700 Пр. куб.м.
мжд, цр, бл, изгр
1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ОТ ОБЕКТИ ЗА СЕЧ С № 1903, 2002, 2021, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112), ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
5117 ДГС Хасково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 1978 куб.м. 0 куб.м. 2444 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 102,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5116 ДЛС Тополовград 05.03.2021 2021-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,581.16 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2021-1 Виж пълна информация
5115 ДГС Гурково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 1607 куб.м. 1065 куб.м. 398 куб.м. 3580 куб.м.
чб,бк,гбр,трп
214112, 214115 и 214121 Продажба на стояща дървесина на корен 162,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5114 ДГС Гурково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
226 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 747 куб.м. 168 куб.м. 0 куб.м. 1199 куб.м.
бб,чб,здгл,ак,врб,елш
214118, 214119 и 214120 Процедури за добив на дървесина 43,287.34 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация