slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6857 ДГС Малко Търново 28.11.2023 бл, изгор № 2302-5 „Бабина нива“, № 2315-2 „Цигански пясък“ и № 2317-3 „Хайдушки кладенец“ Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 9,726.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6856 ДЛС Граматиково 08.12.2023 бл,цр,избк,кгбр,трп,изгр,гбр,чб,мжд,бб,здгл 2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2412,2413,2414,2417,2418, 2419, 2423,2424,2425 Процедури за добив на дървесина 708,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6855 ДГС Гурково 27.11.2023 Събиране на оферти с обява 2,340.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6854 ДГС Царево 12.12.2023 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк, чб, пяс; 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425 Процедури за добив на дървесина 429,029.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6853 ДГС Чирпан 02.01.2024 Публично състезание 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6852 ДГС Кипилово 06.12.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6851 ДЛС Тунджа 16.11.2023 2317 Продажба на стояща дървесина на корен 61,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6850 ДГС Кипилово 01.12.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6849 ДГС Сливен 01.12.2023 Процедури за добив на дървесина 7,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6848 ДГС Средец 17.11.2023 чб 2304,6-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,804.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6847 ДГС Айтос 02.11.2023 Процедури за добив на дървесина 1,153.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6846 ДГС Айтос 07.11.2023 бл Договаряне 15-2 Процедури за продажба на дървесина 6,374.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6845 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 12-2 Процедури за продажба на дървесина 13,186.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6844 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 11-2 Процедури за продажба на дървесина 26,381.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6843 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 10-2 Процедури за продажба на дървесина 11,571.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6842 ДГС Кипилово 17.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6841 ДЛС Тунджа 25.10.2023 чб, кдб, мжд 2312 Продажба на стояща дървесина на корен 21,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6840 ДГС Стара Загора 14.11.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,992.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6839 ДГС Стара река 13.11.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,цер,Трепетлика,Дъб 2312-Е Продажба на стояща дървесина на корен 19,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6838 ДГС Стара река 06.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача