Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5315 ДГС Хасково 14.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м. 1128 куб.м. 0 куб.м. 1478 куб.м.
бб, чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл
2023, 2115, 2116 Продажба на стояща дървесина на корен 65,082.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5314 ДГС Хасково 12.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м. 4325 куб.м. 0 куб.м. 4405 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, вгбр, кл, пяс, срлп
2022, 2024, 2112, 2113, 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 213,983.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. За лица, отговарящи на условията на чл.115 от Закона за горите (местни търговци). Виж пълна информация
5313 ДГС Айтос 27.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, демонтаж, баланс и монтаж на външни автомобилни гуми /радиални/ и джанти за МПС, и за специализирана горска техника и прикачен инвентар, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос за срок от 24 месеца, както следва: 1. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 185/75/16 за ВАЗ /Лада/ "Нива", при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; зимна гума за асвалт; лятна гума за асвалт; всесезонна гума; 2. Зимни и летни гуми с размер 235/55/R17 за МПС - микробус Фолксваген-Мултиван, година на производство на МПС-2009г.; 3. Летни и зимни гуми с размер 225/55/R18 за МПС – Пежо 4007, година на производство на МПС-2008г.; 4. Летни и зимни гуми с размер 235/70/R16 за МПС – Грейтуол-Стийд, година на производство на МПС-2012г.; 5. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 225/75/16 за МПС-УАЗ, год.на производство на МПС 2017г., при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; лятна гума за асвалт; 6. Гуми – алтерен с размер 235/55/R17 за противопожарно МПС – Тойота Хайлукс, година на производство на МПС-2009г.; 7.Гуми за Колесен трактор ЮМЗ 36-м – по заявка на ТП ДГС Айтос” Виж пълна информация
5312 ДГС Ивайловград 05.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м. 0 куб.м. 1397 куб.м.
бл;здб;кдб;мжд
2101 Процедури за добив на дървесина 37,716.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обект №2101; Виж пълна информация
5311 ДГС Карнобат 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 62 куб.м. 5 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 468 куб.м.
игл
2111 Процедури за добив на дървесина 11,010.26 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2111, подотдели 331 "к", 332 "и", 332 "л" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5310 ДГС Гурково 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
666 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 1495 куб.м. 903 куб.м. 0 куб.м. 3229 куб.м.
бб,здгл,см,елств,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,мждр
214106, 214129 Процедури за добив на дървесина 125,534.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5309 ДГС Гурково 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
536 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 840 куб.м. 376 куб.м. 23 куб.м. 1949 куб.м.
бб, здгл, см, бк, гбр, здб,дчрш, яв, трп
214127, 214128 Продажба на стояща дървесина на корен 99,719.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели Виж пълна информация
5308 ДГС Сливен 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 6 куб.м. 15 куб.м. 266 куб.м. 497 куб.м. 280 куб.м. 1195 куб.м.
широколистна
2131А и 2132А Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5307 ДГС Сливен 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м. 824 куб.м. 0 куб.м. 1323 куб.м.
широколистна и иглолистна
2138А Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5306 ДГС Средец 25.05.2021 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км. на територията на ТП ДГС „Средец“ Виж пълна информация
5305 ДГС Сливен 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 269 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м.
широколистна и иглолистна
2134A и 2137А Процедури за добив на дървесина 10,589.23 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5304 ДГС Казанлък 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 1702 куб.м. 0 куб.м. 1748 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2117,2129 Процедури за продажба на дървесина 121,870.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2117, 2129 Виж пълна информация
5303 ДГС Бургас 26.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА” Виж пълна информация
5302 ДГС Казанлък 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 2202 куб.м. 0 куб.м. 2248 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2117,2129 Процедури за добив на дървесина 72,116.68 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до дома на клиента и до "Кастамону България" АД с. Г.Сахране от обекти № 2117, 2129 Виж пълна информация
5301 ДГС Твърдица 07.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 429 куб.м. 490.5 куб.м. 0 куб.м. 938.5 куб.м.
бб,чб,бук,бл
№2113-2,№2119-1,№2120-1 и №2121-2 Процедури за продажба на дървесина 54,406.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5300 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 78 куб.м. 1 куб.м. 385 куб.м. 386 куб.м. 43 куб.м. 901 куб.м.
здб,бл,бк,гбр
213125 Процедури за добив на дървесина 22,091.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213125 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5299 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
здб,бк
213125 Процедури за продажба на дървесина 2,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213125 на 10.05.2021 год. Виж пълна информация
5298 ДГС Малко Търново 06.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 199 куб.м.
дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор
2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 16,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5297 ДГС Казанлък 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 594 куб.м. 1875 куб.м. 0 куб.м. 2680 куб.м.
чб,бб,ак
2125,2126,2127 Продажба на стояща дървесина на корен 94,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2125, 2126, 2127 Виж пълна информация
5296 ДЛС Мазалат 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1256 куб.м. 746 куб.м. 132 куб.м. 601 куб.м. 1120 куб.м. 201 куб.м. 4056 куб.м.
бк, гбр, яв, см, бб
2121, 2123, 2124 Процедури за добив на дървесина 164,615.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента/ Кастамону АД - обекти № 2121, №2123 и № 2124 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация