Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5470 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Открита процедура 33,666.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5469 ДГС Мъглиж 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м.
бк,здб
213121,213130,213133 Процедури за продажба на дървесина 4,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121, 213130 и 213133 на 11.08.2021 год. Виж пълна информация
5468 ДГС Стара Загора 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 216 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м.
цр, здб, срлп, мждр, кгбр, бк
215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215129 отдели 107е; 107л Виж пълна информация
5467 ДГС Сливен 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 6 куб.м. 15 куб.м. 266 куб.м. 497 куб.м. 280 куб.м. 1195 куб.м.
широколистна
2131Б и 2132Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5466 ДГС Твърдица 04.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
789 куб.м. 73 куб.м. 1 куб.м. 773.77 куб.м. 693.1 куб.м. 308.13 куб.м. 2638 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп
№2123-1,№2123-2,№2124-1,№2125-1 и №2125-2 Процедури за продажба на дървесина 196,880.71 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5465 ДГС Малко Търново 04.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 109 куб.м. 28 куб.м. 1004 куб.м. 851 куб.м. 452 куб.м. 2463 куб.м.
изгор, избк, цр, гбр, бк, дб
2123-2, 2119-1, 2118-1 Процедури за продажба на дървесина 172,777.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад Виж пълна информация
5464 ДГС Хасково 02.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1086 куб.м.
чб
2117 Продажба на стояща дървесина на корен 36,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитрвоград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5463 ДГС Хасково 29.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бл, цр
2119 Процедури за добив на дървесина 1,098.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5462 ДГС Хасково 30.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 272 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 336 куб.м.
чб, здб, цр, пбрс, мжд, срлп
2118 Продажба на стояща дървесина на корен 11,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5461 ДГС Сливен 29.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 1249 куб.м. 0 куб.м. 1795 куб.м.
широколистна и иглолистна
2145 Продажба на стояща дървесина на корен 69,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5460 ДГС Сливен 29.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85 куб.м.
иглолистна
21-04 Процедури за продажба на дървесина 5,525.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5459 ДГС Айтос 16.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 27 куб.м. 0.6 куб.м. 27.6 куб.м. 269.5 куб.м. 0 куб.м. 297.1 куб.м.
избк,гбр
2111-03/2115-06 Процедури за продажба на дървесина 19,608.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 16.07.2021г. Виж пълна информация
5458 ДГС Н. Паничарево 16.08.2021 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца“, Виж пълна информация
5457 ДГС Мъглиж 11.08.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5456 ДГС Чирпан 22.07.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на специализирано облекло за гасене на пожари за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5455 ДГС Мъглиж 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м.
чб
213129 Процедури за продажба на дървесина 2,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213129 на 26.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5455 на ДГС Мъглиж от 26.07.2021 е прекратена!
5454 ДГС Казанлък 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 105.6 куб.м. 644.4 куб.м. 0 куб.м. 1171 куб.м.
чб, бб
2104 Процедури за продажба на дървесина 83,180.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2104 Виж пълна информация
5453 ДГС Казанлък 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 105.6 куб.м. 644.4 куб.м. 0 куб.м. 1171 куб.м.
бб, чб
2104 Процедури за добив на дървесина 29,650.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина от обект № 2104 Виж пълна информация
5452 ДГС Твърдица 23.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
629 куб.м. 547 куб.м. 27 куб.м. 844 куб.м. 841 куб.м. 0 куб.м. 2888 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр
№2126№2127,№2128 и №2129 Продажба на стояща дървесина на корен 107,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5451 ДЛС Несебър 05.07.2021 Покана до определени лица 28,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър” Виж пълна информация