Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4655 ДГС Сливен 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
иглолистна
20-14 Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4654 ДГС Твърдица 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 152 куб.м. 51 куб.м. 510 куб.м.
бук,гбр
№2013-1 и №2018-3 Процедури за продажба на дървесина 37,762.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4653 ДГС Малко Търново 05.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, и доставка на резервни части по заявка на ТП ДГС Малко Търново Виж пълна информация
4652 ДГС Казанлък 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 59.4 куб.м. 6.6 куб.м. 236 куб.м.
тп
2034 Процедури за продажба на дървесина 10,424.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2034 Виж пълна информация
4651 ДЛС Тополовград 21.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 566 куб.м. 0 куб.м. 591 куб.м.
бл, гбр, дб, кгбр, цр, здб, мжд
2027 и 2028 Процедури за добив на дървесина 13,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2027 и №2028 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4650 ДГС Гурково 24.09.2020 204201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 25,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация
4649 ДГС Ивайловград 16.09.2020 Процедури по ЗЛОД 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: изработка и доставка на формуляри по ЗГ ,ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя Виж пълна информация
4648 ДЛС Ропотамо 30.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 612 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 957 куб.м.
бл, цр
2006 Процедури за добив на дървесина 21,105.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДЛС-Ропотамо" гр. Бургас по реда на чл.12, ал.1 т.1 и чл.15, ал.1 Виж пълна информация
4647 ДГС Кипилово 27.10.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия (високо, средно, ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4646 ДГС Кипилово 18.09.2020 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП "ДГС Кипилово". Виж пълна информация
4645 ДГС Свиленград 05.10.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части за МПС по зоявка на ТП ДГС Свиленград за срок 24м. Виж пълна информация
4644 ДГС Свиленград 02.10.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Свиленград за срок от 12месеца Виж пълна информация
4643 ДЛС Мазалат 06.10.2020 Открита процедура 4,992.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
4642 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 325 куб.м. 5 куб.м. 1430 куб.м.
чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4641 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 1252 куб.м.
дб, избк, цр, трп, гбр, мжд, кгбр
2003-1 Процедури за продажба на дървесина 84,473.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4640 ДГС Свиленград 18.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256.33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 256.33 куб.м.
чб,бб
№2015-5 ; № 2015-6; Процедури за продажба на дървесина 21,788.05 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград обекти №2015-5 и № 2015-6 Виж пълна информация
Процедура № 4640 на ДГС Свиленград от 18.09.2020 е прекратена!
4639 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
156 куб.м. 23 куб.м. 12 куб.м. 240 куб.м. 328 куб.м. 195 куб.м. 954 куб.м.
широколистна
2058 Процедури за добив на дървесина 24,814.51 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
4638 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 12 куб.м. 328 куб.м. 241 куб.м. 194 куб.м. 798 куб.м.
широколистна
20-13 Процедури за продажба на дървесина 51,463.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4637 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 334 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 558 куб.м.
широколистна
2059 Продажба на стояща дървесина на корен 21,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4636 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 1 куб.м. 28 куб.м. 291 куб.м. 196 куб.м. 180 куб.м. 812 куб.м.
широколистна
2057 Продажба на стояща дървесина на корен 34,515.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация