Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5450 ДЛС Несебър 09.08.2021 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки (по обособени позиции) за нуждите на ловен дом/кухня/" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5449 ДЛС Несебър 03.08.2021 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП”ДЛС – Несебър”, съгласно техническата спецификация, за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
5448 ДЛС Несебър 09.08.2021 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
5447 ДГС Айтос 17.08.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ(ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА” Виж пълна информация
5446 ДГС Звездец 20.07.2021 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5445 ДГС Елхово 23.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81.90 куб.м. 716.10 куб.м. 0 куб.м. 798 куб.м.
цр;бл;чб
2122 Процедури за продажба на дървесина 56,861.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
5444 ДГС Гурково 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м. 274 куб.м. 251 куб.м. 836 куб.м.
бк, гбр
214132 Процедури за продажба на дървесина 57,276.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5443 ДГС Гурково 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 649 куб.м. 615 куб.м. 251 куб.м. 1722 куб.м.
бк, гбр
214132, 214133 Процедури за добив на дървесина 55,744.80 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5442 ДГС Твърдица 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1294 куб.м. 195 куб.м. 21 куб.м. 1322.88 куб.м. 1249.1 куб.м. 369.02 куб.м. 4451 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,трп,цер
№2123,№2124 и №2125 Процедури за добив на дървесина 115,640.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5441 ДЛС Мазалат 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 31 куб.м. 20 куб.м. 361 куб.м. 742 куб.м. 128 куб.м. 1336 куб.м.
бк,яв,гбр,здб,бб
2121-1, 2135-1 Процедури за продажба на дървесина 98,022.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2121-1 и 2135-1 на 21.07.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5440 ДЛС Мазалат 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 346 куб.м. 488 куб.м. 28 куб.м. 897 куб.м.
здб, гбр, бк, бб,
2135 Процедури за добив на дървесина 30,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2135 на 21.07.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5439 ДГС Стара Загора 22.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 216 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м.
цр, бл, кгбр, здб, гбр, срлп, мждр
215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
Процедура № 5439 на ДГС Стара Загора от 22.07.2021 е прекратена!
5438 ДГС Мъглиж 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м. 148.5 куб.м. 0 куб.м. 238.5 куб.м.
здб, гбр, бк
213130 I Процедури за продажба на дървесина 16,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 I на 21.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж от 21.07.2021 е прекратена!
5437 ДГС Сливен 22.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 2 куб.м. 12 куб.м. 256 куб.м. 579 куб.м. 132 куб.м. 990 куб.м.
широколистна и иглолистна
21-04 Процедури за продажба на дървесина 64,155.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5436 ДГС Мъглиж 21.07.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,927.44 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, механизирано отваряне на дупки с багер или свредел Виж пълна информация
5435 ДГС Казанлък 16.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
245 куб.м. 112 куб.м. 0 куб.м. 207 куб.м. 1189 куб.м. 0 куб.м. 1753 куб.м.
см,бб,бк
2134 Продажба на стояща дървесина на корен 80,194.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2134 Виж пълна информация
5434 ДЛС Граматиково 07.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27.73 куб.м. 77.67 куб.м.
дб
Обекти №№2118-2 и 2121-6 Процедури за продажба на дървесина 17,900.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обекти №№2118-2 и 2121-6 Виж пълна информация
5433 ДГС Карнобат 19.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м. 589 куб.м. 0 куб.м. 1013 куб.м.
шир
2116 Процедури за добив на дървесина 23,805.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2116, подотдели 399"к", 400 "и", 400 "з", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5432 ДЛС Несебър 08.09.2021 Открита процедура 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на фуражна царевица на зърно, за подхранване на дивеча, за нуждите на ТП"ДЛС Несебър" Виж пълна информация
5431 ДГС Хасково 15.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 2342 куб.м. 0 куб.м. 2459 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, кл
21121, 21122, 21131, 21132 Продажба на стояща дървесина на корен 111,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация