slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6670 ДГС Котел 19.04.2023 бк,гбр,трп 17 Процедури за добив на дървесина 1,660.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6669 ДГС Тича 03.05.2023 бб, вб, здб, бк, гбр, трп, брз 2317 Процедури за добив на дървесина 72,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6668 ДГС Твърдица 28.04.2023 бб,бк,гбр,брз №2324 Процедури за добив на дървесина 40,162.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6667 ДГС Айтос 19.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6666 ДГС Твърдица 19.05.2023 09.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6665 Централно Управление 19.05.2023 09.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6664 ДГС Кипилово 13.03.2023 14.03.2023 Бук,Липа,Шестил 2309-1 Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6663 на ДГС Кипилово от 10.05.2023 е прекратена!
6663 ДГС Кипилово 10.05.2023 12.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6662 ДГС Стара река 15.05.2023 17.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6661 на ДГС Кипилово от 15.05.2023 е прекратена!
6661 ДГС Кипилово 15.05.2023 17.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6660 ДГС Гурково 18.05.2023 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6659 ДГС Гурково 03.05.2023 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6658 ДГС Айтос 12.04.2023 бб 2253 Процедури за продажба на дървесина 5,074.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6657 ДГС Котел 05.04.2023 бк,гбр 16 Процедури за добив на дървесина 15,939.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6656 ДГС Елхово 25.04.2023 цр;бл;чб № 2333 № 2334 № 2335 № 2336 Процедури за добив на дървесина 74,448.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6655 ДГС Твърдица 19.04.2023 см,бк,брз,ив №2322 Процедури за добив на дървесина 7,592.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6654 ДГС Котел 31.03.2023 цр,бл,кгбр,гбр 13 Процедури за добив на дървесина 73,196.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6653 ДГС Свиленград 24.04.2023 цр,кдб,пяс,гбр,врб,чб 23-1 Процедури за добив на дървесина 67,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6652 ДГС Кипилово 19.04.2023 бб,чб,бк,гбр,мждр,трп,здгл,кл,здб,яс,брз,яв,адб,шс,чрш 2311 Процедури за добив на дървесина 36,677.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6651 ДГС Сливен 29.05.2023 15.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 400.00 лв. без ДДС