Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4635 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
408 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 1811 куб.м.
чб, бб, здгл, дб, избк
2007 Процедури за добив на дървесина 42,975.22 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2007 (подотдели: 14:о; 17:в, л; 31:к; 32:в, е, о; 33: з, и, о; 93:и; 95:н; 105: ж, и; 138:г; 154:з; 158:в; 219:р, с), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4634 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
408 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 1811 куб.м.
здгл, чб, дб, избк, бб
2007-1 Процедури за продажба на дървесина 108,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2007-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4633 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 916 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 1268 куб.м.
чб, бб, см, ела, дб, избк, цр
2008 Процедури за добив на дървесина 29,900.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2008 (подотдели: 140:ж; 151:б, з; 153:и; 154:а, е, к), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4632 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 916 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 1268 куб.м.
бб, чб, дб, избк, цр, ела, см
2008-1 Процедури за продажба на дървесина 79,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2008-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4631 ДГС Стара река 01.10.2020 Открита процедура 23,827.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
4630 ДГС Казанлък 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 851 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2032 Процедури за продажба на дървесина 61,919.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2032 Виж пълна информация
4629 ДГС Айтос 24.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП ДГС Айтос“ – за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4628 ДЛС Мазалат 21.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 63 куб.м. 2 куб.м. 38 куб.м. 42 куб.м. 1 куб.м. 291 куб.м.
см,бб,бк
2039 Продажба на стояща дървесина на корен 17,441.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2039 на 21.09.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4627 ДГС Казанлък 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 564 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м.
здб,чб,бб
2033 Процедури за продажба на дървесина 49,705.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2033 Виж пълна информация
4626 ДГС Елхово 18.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м.
чб
2027 Процедури за продажба на дървесина 1,725.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества чрез търг с тайно наддаване от обект № 2027 Виж пълна информация
4625 ДЛС Мазалат 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 780 куб.м. 1 куб.м. 904 куб.м.
здб
2048-1 Процедури за продажба на дървесина 65,139.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2048-1 на 16.09.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4624 ДЛС Мазалат 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 1080 куб.м. 1 куб.м. 1204 куб.м.
здб;
2048 Процедури за добив на дървесина 42,109.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2048 на 16.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4623 ДГС Чирпан 14.09.2020 Събиране на оферти с обява 1,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“

Виж пълна информация
4622 ДГС Твърдица 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
305 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 443.44 куб.м. 1033.96 куб.м. 192.6 куб.м. 1996 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,мждр,здб
№2014-1 и №2017-1 Процедури за продажба на дървесина 139,704.47 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4621 ДЛС Тополовград 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 597 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1128 куб.м. 0 куб.м. 1912 куб.м.
бл, чб
2025 и 2026 Процедури за добив на дървесина 47,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2025 и 2026 по чл.27 Виж пълна информация
4620 ДЛС Граматиково 10.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи – частна
държавна собственост на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО при ЮИДП ДП – Сливен
Виж пълна информация
4619 ДГС Чирпан 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 58 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м.
ак
206117 Продажба на стояща дървесина на корен 16,482.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОГТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЕКТ 206117 Виж пълна информация
4618 ДГС Мъглиж 28.09.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж,демонтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили за нуждите на ТП ДГС Мъглиж за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4617 ДГС Сливен 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
183 куб.м. 166 куб.м. 48 куб.м. 1811 куб.м. 1151 куб.м. 30 куб.м. 3389 куб.м.
широколистна и иглолистна
2056 Продажба на стояща дървесина на корен 131,252.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4616 ДГС Гурково 22.10.2020 Открита процедура 4,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки 2. Обособена позиция №2: Доставка на обувни изделия Виж пълна информация