Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5113 ДЛС Тополовград 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 96 куб.м. 2 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м.
чб
2120 Процедури за добив на дървесина 10,189.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2120, по чл.27 от Наредбата Виж пълна информация
5112 ДГС Чирпан 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 337 куб.м. 73 куб.м. 9 куб.м. 1411 куб.м. 0 куб.м. 1845 куб.м.
ак, здб, цр, кгбр, дрлп, чб, кдб и мжд
216106 и 216108 Продажба на стояща дървесина на корен 87,218.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 216106 и 216108 Виж пълна информация
5111 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 359.6 куб.м. 48.4 куб.м. 523 куб.м.
чб,здгл,см,бк
2115 Процедури за продажба на дървесина 37,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2115 Виж пълна информация
5110 ДГС Кипилово 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
217 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 20 куб.м. 579 куб.м.
бк, гбр, здб, трп, брк
212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2021 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5109 ДГС Кипилово 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89.61 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 48.81 куб.м. 480.42 куб.м.
бл, здб, брк, бк, трп,
212-1, 212-2 Процедури за продажба на дървесина 36,707.39 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 212-1 ,212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5108 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м. 0 куб.м. 470 куб.м.
здб,гбр
2117 Процедури за продажба на дървесина 32,930.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2117 Виж пълна информация
5107 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 666 куб.м. 0 куб.м. 670 куб.м.
здб,гбр
2117 Процедури за добив на дървесина 23,066.82 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2117 Виж пълна информация
5106 ДГС Свиленград 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 936 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,гбр,кл
2115 Продажба на стояща дървесина на корен 44,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2115 Виж пълна информация
5105 ДГС Елхово 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
67 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 1703 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 1887 куб.м.
цр;бл;чб;бб
№ 2114 № 2115 Процедури за продажба на дървесина 108,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" в обект № 2114 и обект № 2115 Виж пълна информация
5104 ДГС Елхово 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 823 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 895 куб.м.
цр;бл;чб
2113 Процедури за добив на дървесина 19,715.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2113- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5103 ДГС Елхово 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 880 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 992 куб.м.
цр;бл;бб
2112 Процедури за добив на дървесина 21,874.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2112- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5102 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 166 куб.м. 13 куб.м. 417 куб.м.
шир
12112 Процедури за добив на дървесина 9,684.90 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 12112, отдел 1118, подотдел "в", находящ се в ДГТ на територията на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
5101 ДГС Сливен 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м. 1038 куб.м. 180 куб.м. 1649 куб.м.
широколистна
2124 Продажба на стояща дървесина на корен 67,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5100 ДГС Казанлък 26.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 370 куб.м. 0 куб.м. 371 куб.м.
здб,гбр
2116 Процедури за продажба на дървесина 25,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2116 Виж пълна информация
5099 ДГС Казанлък 26.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 570 куб.м. 0 куб.м. 571 куб.м.
здб,гбр
2116 Процедури за добив на дървесина 20,666.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2116 Виж пълна информация
5098 ДГС Казанлък 26.02.2021 12-21-201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,869.58 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване площи, почвоподготовка, залесяване, попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в обекти № 12-21-201 Виж пълна информация
5097 ДГС Кипилово 01.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 30 куб.м. 54 куб.м. 259.25 куб.м. 313.15 куб.м. 0 куб.м. 671.4 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, яв,яс,
211-1 Процедури за продажба на дървесина 43,868.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 211-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5096 ДГС Тунджа 02.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,575.52 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление в Обект № 2021-2” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 5096 на ДГС Тунджа от 02.03.2021 е прекратена!
5095 ДГС Твърдица 25.02.2021 №ЛКД1/2021 Лесокултурни мероприятия 15,275.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5094 ДГС Сливен 25.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
380 куб.м. 80 куб.м. 26 куб.м. 731 куб.м. 3126 куб.м. 137 куб.м. 4480 куб.м.
широколистна и иглолистна
2123, 2115A и 2116А Продажба на стояща дървесина на корен 180,757.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация