Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5230 ДГС Свиленград 21.04.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,807.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5229 ДГС Кипилово 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
717 куб.м. 54 куб.м. 85 куб.м. 115 куб.м. 3991.05 куб.м. 580 куб.м. 5542 куб.м.
бб, см, чб, гбр,бк, брз, тпр, яв, яс, шс;
5,6,7,8 Продажба на стояща дървесина на корен 227,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 5,6,7,8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5228 ДГС Мъглиж 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 305 куб.м.
чб, бб
213122 Продажба на стояща дървесина на корен 12,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен, Обект № 213122 Виж пълна информация
Процедура № 5228 на ДГС Мъглиж от 05.04.2021 е прекратена!
5227 ДГС Чирпан 21.04.2021 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др. вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5226 ДГС Казанлък 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
353 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м. 1105 куб.м. 123 куб.м. 1625 куб.м.
бк
2121 Продажба на стояща дървесина на корен 74,701.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2121 Виж пълна информация
5225 ДГС Казанлък 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
135 куб.м. 319 куб.м. 64 куб.м. 0 куб.м. 1480 куб.м. 0 куб.м. 2028 куб.м.
здб,гбр, цр, чб,бб, здгл,срлп,ак,тп
2118,2119,2122,2123 Продажба на стояща дървесина на корен 79,959.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2118, 2119, 2122, 2123 Виж пълна информация
5224 ДЛС Тополовград 19.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1273 куб.м. 1137 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 4222 куб.м.
чб, бб
2122, 2123, 2124 Процедури за добив на дървесина 97,106.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2122, 2123, 2124, по чл.27 от Наредбата Виж пълна информация
5223 ДЛС Граматиково 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38.95 куб.м. 83.26 куб.м.
дб
ОБЕКТ №2116-4 Процедури за продажба на дървесина 16,924.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково В ОБЕКТ №2116-4 Виж пълна информация
5222 ДГС Елхово 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1609 куб.м. 0 куб.м. 1675 куб.м.
цр;бл
№ 2119 № 2120 Процедури за добив на дървесина 36,850.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2119 и № 2120 Виж пълна информация
5221 ДГС Елхово 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 169 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 3333 куб.м. 0 куб.м. 3507 куб.м.
чб;кдб;цр;бл;
№ 2117 № 2118 Продажба на стояща дървесина на корен 170,012.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2117 и обект № 2118 горски територии, държавна собтвеност, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово” Виж пълна информация
5220 ДГС Сливен 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м. 1190 куб.м. 320 куб.м. 2071 куб.м.
широколистна
2126А Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5219 ДГС Сливен 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м. 1003 куб.м. 0 куб.м. 1253 куб.м.
широколистна
2127А и 2128А Процедури за добив на дървесина 32,869.39 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5218 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 64 куб.м.
здб
пакет 10 Процедури за продажба на дървесина 10,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба чрез Договаряне на прогнозни количества дървесина от склад, на терит. на ТП ДГС Айтос на 23.03.2021г. Виж пълна информация
5217 ДГС Тича 02.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 72 куб.м. 5 куб.м. 343 куб.м. 228 куб.м. 0 куб.м. 650 куб.м.
бб
2107 Продажба на стояща дървесина на корен 22,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
5216 ДГС Тича 02.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 40 куб.м. 4 куб.м. 266 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м.
иглолистна и широколистна
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 17,552.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
5215 ДЛС Несебър 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1399 куб.м. 15 куб.м. 1414 куб.м.
бл,цр,гбр
2112 Процедури за добив на дървесина 36,115.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина” от обект № 2112, група № 12 – ДГТ, на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, Териториално поделение „ДЛС-Несебър” Виж пълна информация
5214 ДГС Ивайловград 02.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,061.47 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
5213 ДЛС Несебър 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1509 куб.м. 37 куб.м. 1552 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,мждр, кгбр
2111 Процедури за добив на дървесина 39,696.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина” от ДГТ за oбект № 2111, група № 11, от КЛФ – 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър”, Виж пълна информация
5212 ДГС Кипилово 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 354 куб.м.
бк, гбр, трп, здб, брк
212-2 Процедури за продажба на дървесина 23,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5211 ДГС Кипилово 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
217 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 20 куб.м. 579 куб.м.
бк, гбр, здб, трп, брк
212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2021 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация