Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3687 ДГС Малко Търново 16.12.2019 2001, 2003, 2005
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1703 куб.м. 1656 куб.м. 64 куб.м. 142 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 3631 куб.м.
чб, бб, здгл, трп, мждр.
Продажба на стояща дървесина на корен 174,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3686 ДГС Малко Търново 16.12.2019 2007-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 56,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3685 ДГС Малко Търново 16.12.2019 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
цр, гбр, игор, кгбр, избк
Процедури за добив на дървесина 18,952.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
3684 ДГС Сливен 17.12.2019 20-04
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 760 куб.м. 250 куб.м. 2349 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 155,516.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3683 ДГС Малко Търново 16.12.2019 2002-1, 2004-1, 2006-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
969 куб.м. 285 куб.м. 126 куб.м. 1451 куб.м. 947 куб.м. 768 куб.м. 4549 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, трп, мждр
Процедури за продажба на дървесина 396,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3682 ДГС Сливен 17.12.2019 2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 1 куб.м. 9 куб.м. 665 куб.м. 447 куб.м. 140 куб.м. 1311 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 54,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3681 ДГС Малко Търново 16.12.2019 2002, 2004, 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
972 куб.м. 285 куб.м. 126 куб.м. 1551 куб.м. 1337 куб.м. 768 куб.м. 5249 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, здгл
Процедури за добив на дървесина 126,467.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейността добив на дървесина от горски територии. Виж пълна информация
3680 ДГС Малко Търново 13.12.2019 2010
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 243 куб.м. 53 куб.м. 337 куб.м. 632 куб.м. 161 куб.м. 1519 куб.м.
изгор, избк, цр
Процедури за добив на дървесина 36,848.49 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от горски територии от обект 2010. Виж пълна информация
3679 ДГС Чирпан 16.12.2019 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 1101 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м. 0 куб.м. 4012 куб.м.
здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 193,814.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Виж пълна информация
3678 ДЛС Граматиково 12.12.2019 2002,2004,2005,2010
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1425 куб.м. 341 куб.м. 648 куб.м. 3719 куб.м. 2787 куб.м. 587 куб.м. 9507 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд,трп,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 618,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” от обекти №2002, 2004,2005, 2010 Виж пълна информация
3677 ДГС Кипилово 16.12.2019 7-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 89 куб.м.
Здб, яс,бб, бк
Процедури за продажба на дървесина 8,285.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 7-1 стопанисвани на от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3676 ДГС Средец 18.12.2019 2005, 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
209 куб.м. 853 куб.м. 36 куб.м. 638 куб.м. 3313 куб.м. 0 куб.м. 5049 куб.м.
бл, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 122,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3675 ДГС Кипилово 16.12.2019 103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 555 куб.м. 0 куб.м. 849 куб.м.
бб, бк, гбр, здб, трп, чб, дрш,
Продажба на стояща дървесина на корен 38,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 103 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3674 ДГС Тича 12.12.2019 1925
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15.4 куб.м. 71.97 куб.м.
бк, здб
Процедури за продажба на дървесина 10,547.65 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
3673 ДГС Тича 12.12.2019 2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
185 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 740 куб.м. 973 куб.м. 0 куб.м. 1998 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 52,368.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обект от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3672 Централно Управление 04.12.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Определяне на прогнозна стойност за “Извършване на сертифициране на управлението на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на „ЮИДП“-Сливен за срок от 60 месеца” Виж пълна информация
3671 ДГС Сливен 17.12.2019 2015
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 759 куб.м. 251 куб.м. 2493 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 64,947.62 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3670 ДГС Н. Паничарево 12.12.2019 2010
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1149 куб.м. 1076 куб.м. 13 куб.м. 2258 куб.м.
бл,изгор;цр;бк;гбр;лп;мжд;кгбр;
Процедури за добив на дървесина 50,496.56 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2010(отдели, подотдели – 295 б, в, д; 298 а) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
3669 ДГС Гурково 11.12.2019 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
3668 ДГС Н. Паничарево 05.12.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация