slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6817 ДГС Стара река 17.10.2023 18.10.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор 2311-Е Процедури за продажба на дървесина 80,280.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6816 ДГС Стара река 17.10.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6815 ДГС Тича 31.10.2023 Публично състезание 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6814 ДГС Елхово 09.10.2023 2302Л Лесокултурни мероприятия 2,349.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6813 ДГС Карнобат 10.10.2023 шир 2309 Процедури за добив на дървесина 43,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6812 ДГС Кипилово 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6811 ДЛС Несебър 27.09.2023 здгл,бб, 2312-7 Процедури за продажба на дървесина 10,440.28 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6810 ДГС Стара река 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6809 на ДГС Стара река от 03.10.2023 е прекратена!
6809 ДГС Стара река 03.10.2023 04.10.2023 бк 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 10,450.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6808 ДГС Стара река 02.10.2023 Лесокултурни мероприятия 2,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6807 ДГС Хасково 03.10.2023 бл, цр, ак 2319 Процедури за добив на дървесина 47,362.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6806 ДЛС Тунджа 07.09.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,103.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6805 ДГС Кипилово 28.09.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6804 ДГС Стара река 12.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6803 ДГС Тича 27.09.2023 Събиране на оферти с обява 1,890.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6802 ДГС Тича 18.10.2023 Открита процедура 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6801 ДГС Кипилово 11.10.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6800 на ДГС Сливен от 27.09.2023 е прекратена!
6800 ДГС Сливен 27.09.2023 0 Процедури за добив на дървесина 17,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6799 ДГС Гурково 25.09.2023 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6798 ДГС Ивайловград 27.09.2023 бл;здб;цр;гбр;бб;чб; 2346; Процедури за добив на дървесина 28,225.00 лв. без ДДС