slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6502 ДГС Звездец 05.01.2023 чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр, бк Обект №2318 и Обект №2319 Процедури за добив на дървесина 86,535.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6501 на ДГС Айтос от 16.12.2022 е прекратена!
6501 ДГС Айтос 16.12.2022 бл,цр 2263 Процедури за добив на дървесина 32,083.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6500 ДГС Средец 29.12.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6499 ДГС Сливен 05.01.2023 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,910.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6498 ДГС Гурково 16.01.2023 Публично състезание 10,179.68 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6497 ДГС Тунджа 04.01.2023 0 2023-1 Лесокултурни мероприятия 344,861.25 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6496 ДГС Карнобат 06.01.2023 шир 12307 Процедури за добив на дървесина 54,930.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6495 ДГС Карнобат 06.01.2023 шир 12306 Процедури за добив на дървесина 74,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6494 ДГС Карнобат 05.01.2023 шир 12305 Процедури за добив на дървесина 69,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6493 ДГС Карнобат 05.01.2023 шир 12304 Процедури за добив на дървесина 78,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6492 ДГС Ивайловград 04.01.2023 Обект № 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6491 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6491 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2317 Процедури за добив на дървесина 74,390.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6490 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6490 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 66,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6489 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6489 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,бл,дри,мжд,цр 2315 Процедури за добив на дървесина 55,790.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6488 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6488 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2314 Процедури за добив на дървесина 62,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6487 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6487 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,бл,гбр,мжд,срлп,цр,чб 2313 Процедури за добив на дървесина 76,885.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6486 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6486 ДГС Айтос 29.12.2022 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 36,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6485 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
6485 ДГС Айтос 29.12.2022 бл,гбр,дб,здб,кгбр,мжд,цр 2308 Процедури за добив на дървесина 102,693.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6484 ДГС Стара Загора 04.01.2023 235202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,869.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6483 ДГС Маджарово 05.01.2023 2391, 2392 Лесокултурни мероприятия 334,076.20 лв. без ДДС