slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6905 на ДГС Стара река от 08.01.2024 е прекратена!
6905 ДГС Стара река 08.01.2024 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6904 ДГС Карнобат 18.01.2024 08.02.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 4,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6903 Централно Управление 18.01.2024 08.02.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 4,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6902 ДГС Кипилово 15.01.2024 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6901 ДГС Кости 15.12.2023 дб 2023-118 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 7,020.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6900 ДГС Маджарово 11.12.2023 чб, бл, кдб, цр 2311 Процедури за добив на дървесина 14,896.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6899 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр Обект №2404 и Обект №2405 Процедури за добив на дървесина 69,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6898 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, изгр, цр, гбр, кгбр Обект 2403 Процедури за добив на дървесина 55,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6897 ДГС Гурково 12.01.2024 13.01.2024 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6896 на ДГС Кипилово от 08.01.2024 е прекратена!
6896 ДГС Кипилово 08.01.2024 Публично състезание Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6895 ДГС Сливен 17.01.2024 07.02.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6894 Централно Управление 17.01.2024 07.02.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6893 на ДГС Кипилово от 03.01.2024 е прекратена!
6893 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Върба,Череша 2402 Процедури за добив на дървесина 51,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6892 ДГС Н. Паничарево 22.12.2023 изгор,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд № 2410 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6891 на ДГС Стара река от 22.12.2023 е прекратена!
6891 ДГС Стара река 22.12.2023 28.12.2023 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 Процедури за добив на дървесина 502,859.69 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6890 ДГС Средец 11.12.2023 бл, цр №2309ДД-1 и №ХХХ Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 67,605.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6889 ДЛС Ропотамо 20.12.2023 бл 2401 Процедури за добив на дървесина 26,099.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6888 ДЛС Ропотамо 20.12.2023 бл, цр, мжд, кгбр 2402, 2403, 2404, 2407, 2408, 2409, 2410 Процедури за добив на дървесина 238,180.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6887 на ДГС Кипилово от 02.01.2024 е прекратена!
6887 ДГС Кипилово 02.01.2024 03.01.2024 Бялбор,Смърч,Веймутовбор,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Череша,Шестил 2401 Процедури за добив на дървесина 150,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6886 ДГС Н. Паничарево 20.12.2023 здгл,чб,бб,изгор,бл,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд, Обекти № 2401, № 2403, № 2404 и № 2406 Процедури за добив на дървесина 248,763.00 лв. без ДДС Профил на купувача