slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6957 ДГС Малко Търново 26.02.2024 изгор, бл, цр 2401-2 Процедури за продажба на дървесина 14,610.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6956 ДГС Маджарово 26.02.2024 27.02.2024 тп, цр 2491 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 208,858.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6955 ДГС Кости 23.02.2024 изгр, цр, избк, гбр, чб, бл, кгбр, бб, ела, трп, чдб, лп, мжд 2409, 2410, 2411, 2412 и 21413 Процедури за добив на дървесина 136,402.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6954 ДГС Нова Загора 23.02.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 254,162.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6953 ДГС Карнобат 26.02.2024 игл,шир 2405 Процедури за добив на дървесина 57,789.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6952 ДГС Царево 26.02.2024 бб, чб, бл, цр, акдр, кгбр, срл, чдб 2427 Процедури за добив на дървесина 56,692.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6951 ДГС Елхово 26.02.2024 0 3/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 132,330.11 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6950 ДГС Елхово 26.02.2024 0 2/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 513,770.76 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6949 ДГС Карнобат 05.02.2024 игл 2404 Процедури за добив на дървесина 18,689.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6948 ДГС Карнобат 05.02.2024 игл 12404 Процедури за добив на дървесина 3,676.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6947 ДГС Звездец 14.02.2024 15.02.2024 бл, чб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр Обект №2408, Обект 2409, Обект 2411 и Обект №2412 Процедури за добив на дървесина 216,154.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6946 ДГС Кипилово 13.02.2024 14.02.2024 Бялбор,Смърч,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Бреза,Череша 248 Продажба на стояща дървесина на корен 48,317.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6945 ДГС Кипилово 12.02.2024 13.02.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимен дъб,Габър,Липа,Трепетлика,Бреза, Мъждрян,Келяв габър,Върба,Череша 247 Продажба на стояща дървесина на корен 168,613.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6944 ДГС Айтос 31.01.2024 бб Договаряне 1 Процедури за продажба на дървесина 1,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6943 ДГС Стара река 29.01.2024 бб,см,бук 2408 Процедури за добив на дървесина 42,590.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6942 ДГС Елхово 12.02.2024 1/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6941 ДГС Стара река 12.02.2024 13.02.2024 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401,2402,2403,2404,2405,2406 Процедури за добив на дървесина 502,647.61 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6940 ДГС Кипилово 29.01.2024 бб, ела, гбр, здгл, бк, яв, шс, чрш, трп, см, брст 2403 Процедури за добив на дървесина 34,228.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6939 ДГС Кипилово 07.02.2024 08.02.2024 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Ясен,Явор,Орех,Акация,Череша,Шестил 246 Продажба на стояща дървесина на корен 4,477.65 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6938 ДЛС Граматиково 05.02.2024 цр,избк,изгр,гбр,бл,вмтб,трп,мжд 2427,2428 Процедури за добив на дървесина 63,008.00 лв. без ДДС Профил на купувача