slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6216 Централно Управление 15.08.2022 29.08.2022 Процедури по ЗЛОД 31,974.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6209 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 14,045.01 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6208 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 24,651.86 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6204 Централно Управление 01.08.2022 15.08.2022 Процедури по ЗЛОД 16,710.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6176 Централно Управление 25.07.2022 08.08.2022 Процедури по ЗЛОД 10,199.29 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5796 Централно Управление 23.12.2021 07.01.2022 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5516 Централно Управление 09.09.2021 24.09.2021 Процедури по ЗЛОД 23,654.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5495 Централно Управление 03.09.2021 17.09.2021 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5178 Централно Управление 09.04.2021 23.04.2021 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5172 Централно Управление 08.04.2021 22.04.2021 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5171 Централно Управление 08.04.2021 22.04.2021 Процедури по ЗЛОД 12,786.17 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5138 Централно Управление 30.03.2021 16.04.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 139,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5020 Централно Управление 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4905 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4905 Централно Управление 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4900 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4900 Централно Управление 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4895 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4895 Централно Управление 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4890 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4890 Централно Управление 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4882 на Централно Управление от 15.12.2020 е прекратена!
4882 Централно Управление 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4878 на Централно Управление от 15.12.2020 е прекратена!
4878 Централно Управление 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4709 Централно Управление 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС