slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6644 Централно Управление 03.05.2023 17.05.2023 Процедури по ЗЛОД 11,788.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6621 Централно Управление 31.03.2023 18.04.2023 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6609 Централно Управление 20.03.2023 бк, здб, гбр, трп, бб, вгбр, мжд, чб, бл Открит конкурс №3 Дългосрочни договори 283,294.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6605 Централно Управление 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6599 Централно Управление 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6392 Централно Управление 22.12.2022 09.01.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 567.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6367 Централно Управление 02.12.2022 16.12.2022 Процедури по ЗЛОД 30,791.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6246 Централно Управление 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 16,410.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6244 Централно Управление 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 4,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6222 Централно Управление 18.08.2022 01.09.2022 Процедури по ЗЛОД 5,832.23 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6217 Централно Управление 11.08.2022 25.08.2022 Процедури по ЗЛОД 14,654.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6216 Централно Управление 15.08.2022 29.08.2022 Процедури по ЗЛОД 31,974.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6209 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 14,045.01 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6208 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 24,651.86 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6204 Централно Управление 01.08.2022 15.08.2022 Процедури по ЗЛОД 16,710.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6176 Централно Управление 25.07.2022 08.08.2022 Процедури по ЗЛОД 10,199.29 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5796 Централно Управление 23.12.2021 07.01.2022 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5516 Централно Управление 09.09.2021 24.09.2021 Процедури по ЗЛОД 23,654.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5495 Централно Управление 03.09.2021 17.09.2021 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5178 Централно Управление 09.04.2021 23.04.2021 Процедури по ЗЛОД