slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5171 Централно Управление 08.04.2021 22.04.2021 Процедури по ЗЛОД 12,786.17 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5138 Централно Управление 30.03.2021 16.04.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 139,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5020 Централно Управление 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4905 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4905 Централно Управление 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4900 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4900 Централно Управление 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4895 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4895 Централно Управление 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4890 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4890 Централно Управление 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4882 на Централно Управление от 15.12.2020 е прекратена!
4882 Централно Управление 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4878 на Централно Управление от 15.12.2020 е прекратена!
4878 Централно Управление 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4709 Централно Управление 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4449 Централно Управление 21.07.2020 11.08.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4438 Централно Управление 21.07.2020 Открита процедура 526,672.31 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4269 Централно Управление 09.06.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4253 на Централно Управление от 05.06.2020 е прекратена!
4253 Централно Управление 05.06.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4201 Централно Управление 27.05.2020 15.06.2020 0 Обект 1 и Обект 2 Процедури по Закона за държавната собственост 3,232.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4190 Централно Управление 26.05.2020 12.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 339.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4188 Централно Управление 27.05.2020 15.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 55,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4173 Централно Управление 26.05.2020 Открита процедура 180,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4126 Централно Управление 06.04.2020 Договаряне 142,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4124 Централно Управление 06.04.2020 Събиране на оферти с обява 48,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача