slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3922 Централно Управление 19.02.2020 Събиране на оферти с обява 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3903 Централно Управление 17.02.2020 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3880 Централно Управление 06.03.2020 Открита процедура 885,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3832 Централно Управление 09.01.2020 27.01.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,550.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3817 Централно Управление 11.02.2020 чб, бл, здб, цр 2004 Д Дългосрочни договори 246,448.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3765 Централно Управление 07.01.2020 Публично състезание 128,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3743 Централно Управление 16.12.2019 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3672 Централно Управление 04.12.2019 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3662 Централно Управление 12.12.2019 бб, чб, цр, бл 2007 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 305,081.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3624 Централно Управление 20.12.2019 чб, бб, бк,гбр и др 2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3621 Централно Управление 20.12.2019 дб,, бк, гбр 2002 Д Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3616 Централно Управление 20.12.2019 бб, чб, бк др 2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3562 Централно Управление 13.11.2019 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3560 Централно Управление 13.11.2019 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3218 Централно Управление 02.07.2019 Договаряне без предварително обявление 3,970,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3098 Централно Управление 13.06.2019 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3052 Централно Управление 09.05.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2979 Централно Управление 12.04.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2978 Централно Управление 12.04.2019 Събиране на оферти с обява 39,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2882 Централно Управление 08.04.2019 Открита процедура 390,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача