slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3098 Централно Управление 13.06.2019 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3052 Централно Управление 09.05.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2979 Централно Управление 12.04.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2978 Централно Управление 12.04.2019 Събиране на оферти с обява 39,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2882 Централно Управление 08.04.2019 Открита процедура 390,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2871 Централно Управление 05.04.2019 Открита процедура 1,440,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2869 Централно Управление 07.03.2019 Събиране на оферти с обява 57,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2817 Централно Управление 27.02.2019 чб, бб, бк,гбр и др 1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2784 Централно Управление 06.03.2019 дб,бк,цр, гбр и др. 1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2730 на Централно Управление от 20.02.2019 е прекратена!
2730 Централно Управление 20.02.2019 дб,бк,цр, гбр,бб и др. 1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2722 Централно Управление 31.01.2019 бб, чб, дб 1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2678 Централно Управление 25.01.2019 Открита процедура 750,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2533 Централно Управление 20.11.2018 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2500 Централно Управление 23.11.2018 Публично състезание 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2467 Централно Управление 19.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2343 Централно Управление 14.09.2018 01.10.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 1,463.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2328 Централно Управление 13.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 455,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2282 Централно Управление 22.08.2018 10.09.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,253.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2259 Централно Управление 14.08.2018 Открита процедура 651,599.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2249 Централно Управление 10.07.2018 Събиране на оферти с обява 57,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача