Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4446 ДГС Котел 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 581 куб.м. 4 куб.м. 629 куб.м.
бк,здб,трп,гбр,цр
71 Процедури за добив на дървесина 16,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 71 Виж пълна информация
4431 ДГС Котел 21.07.2020 Открита процедура 48,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS- устройства, модеми, рутери и др./ включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Котел” за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4396 ДГС Котел 17.07.2020 Открита процедура 120,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, включително доставка на резервни части по заявка на Възложителя- ТП „ДГС Котел” за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4361 ДГС Котел 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
бл,цр,кгбр
58 Процедури за добив на дървесина 8,268.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 58 Виж пълна информация
4360 ДГС Котел 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 66 куб.м. 48 куб.м. 206 куб.м.
бк,гбр
39 Процедури за добив на дървесина 5,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 39 Виж пълна информация
4357 ДГС Котел 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 771 куб.м. 0 куб.м. 780 куб.м.
бк,бл,гбр,цр,кгбр,трп
44 Процедури за добив на дървесина 20,296.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 44 Виж пълна информация
4353 ДГС Котел 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
654 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1058 куб.м. 986 куб.м. 712 куб.м. 6412 куб.м.
гбр, трп, бб, бк, лп, яв, шс, см, ела, здб, здгл
63, 64 Продажба на стояща дървесина на корен 147,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти №№ 63 и 64- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4339 ДГС Котел 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 270 куб.м. 110 куб.м. 510 куб.м.
бл,бк,гбр,цр,здб
66 Процедури за добив на дървесина 13,544.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 66 Виж пълна информация
4327 ДГС Котел 05.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
168 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 223 куб.м. 210 куб.м. 175 куб.м. 779 куб.м.
бк, здб, гбр
47 Продажба на стояща дървесина на корен 34,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 47- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4323 ДГС Котел 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” Виж пълна информация
4303 ДГС Котел 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 293 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м.
бк,гбр,здб
61 Процедури за добив на дървесина 7,926.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 61 Виж пълна информация
4300 ДГС Котел 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 1039 куб.м. 374 куб.м. 182 куб.м. 2116 куб.м.
бк, гбр, трп, бл, цр, чб
57 Процедури за добив на дървесина 56,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от обект № 57- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4284 ДГС Котел 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м. 28 куб.м. 153 куб.м.
бк
7 Процедури за добив на дървесина 4,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 7 Виж пълна информация
4257 ДГС Котел 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 591 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 794 куб.м.
чб, цр, бл, мжд
55 Процедури за добив на дървесина 21,012.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 55 Виж пълна информация
4242 ДГС Котел 29.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 518 куб.м. 7 куб.м. 539 куб.м.
бк,гбр,здб
50 Процедури за добив на дървесина 14,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 50 Виж пълна информация
4241 ДГС Котел 29.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 128 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 366 куб.м.
см,бк,гбр,яв,чб
14 Процедури за добив на дървесина 9,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 14 Виж пълна информация
4205 ДГС Котел 24.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 181 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 214 куб.м.
бб, цр, гбр
46 Процедури за добив на дървесина 5,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 46- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4204 ДГС Котел 22.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м.
цр
45 Процедури за добив на дървесина 4,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 45 Виж пълна информация
4203 ДГС Котел 22.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1008 куб.м. 0 куб.м. 1008 куб.м.
цр, бл
43 Процедури за добив на дървесина 26,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 43 Виж пълна информация
4200 ДГС Котел 21.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 291 куб.м. 52 куб.м. 395 куб.м.
бл,здб,цр,бк,гбр,брк
42 Процедури за добив на дървесина 10,406.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 42 Виж пълна информация