Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3495 ДГС Котел 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 137 куб.м.
гбр, бк, бб, см
79 Продажба на стояща дървесина на корен 5,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 79- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3480 ДГС Котел 25.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бк, дб, гбр
76 Процедури за продажба на дървесина 23,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 76- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3414 ДГС Котел 26.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
281 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 383 куб.м.
см, бб, бк
72 и 73 Процедури за продажба на дървесина 34,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 72 и 73- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3407 ДГС Котел 20.09.2019 68, 69,70 и 71 Продажба на стояща дървесина на корен 324,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 68, 69, 70 и 71 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3301 ДГС Котел 05.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
235 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 1124 куб.м. 1252 куб.м. 90 куб.м. 2786 куб.м.
здгл, гбр, бб, бк, явр, шст, блг, цр, здб, кгбр, брк, чб, трп, брз, др.в.
43-19, 47-19 и 59-19 Продажба на стояща дървесина на корен 113,777.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 43, 47 и 59 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3300 ДГС Котел 05.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 689 куб.м. 250 куб.м. 2248 куб.м.
бб, здгл, гбр, бк, здб,цр, трп, блг, кгбр, явр, см, здб, др.в.
46-19, 57-19, 58-19 Процедури за продажба на дървесина 160,430.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3299 ДГС Котел 05.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 1125 куб.м. 250 куб.м. 2684 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, здб, цр, трп, кгбр, блг, явр, др.в.
46-19, 57-19, 58-19 Процедури за добив на дървесина 71,118.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3208 ДГС Котел 04.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
849 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 1499 куб.м. 2451 куб.м. 448 куб.м. 5597 куб.м.
бк,дб,цр,гбр,бб,см,трп,врб
43,44,45,46,47,48 Процедури за продажба на дървесина 382,466.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина-обекти-43,44,45,46,47,48-ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3207 ДГС Котел 04.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
849 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 1589 куб.м. 3104 куб.м. 375 куб.м. 6267 куб.м.
бк,дб,цр,гбр,бб,см,трп,врб
43.44.45.46.47.48 Процедури за добив на дървесина 165,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив-сеч и извоз на дървесина-обекти-43,44,45,46,47,48-ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3199 ДГС Котел 04.07.2019 31-19, 49-19 и 50-19 Продажба на стояща дървесина на корен 91,939.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 31, 49 и 50-19, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3092 ДГС Котел 28.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
274 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 410 куб.м.
бк, яв, дрш, лп, яс
907 Процедури за продажба на дървесина 34,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 907 от КЛФ 2019 - ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
3060 ДГС Котел 16.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 26 куб.м. 3 куб.м. 780 куб.м. 854 куб.м. 0 куб.м. 1723 куб.м.
бк, см, гбр, , бб, здб, трп, лп, чб, здгл, , яв,
1905,1906 Процедури за добив на дървесина 44,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти № 1905,1906 от КЛФ 2019, ТП "ДГС КОТЕЛ" Виж пълна информация
2930 ДГС Котел 04.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 314 куб.м. 454 куб.м. 252 куб.м. 1244 куб.м.
бб, бк, гбр, явр, шст
20-18, 21-18 Процедури за продажба на дървесина 89,778.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 20-18 и 21-18 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2826 ДГС Котел 19.03.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 69,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя.,
Виж пълна информация
2821 ДГС Котел 27.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2749 ДГС Котел 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847.05 куб.м. 246 куб.м. 0 куб.м. 1734 куб.м. 2078 куб.м. 690 куб.м. 5595 куб.м.
бб, бк, цр, блг, гбр, трп, яв, шст, врб, здб, чрш, см, кгбр, здгл, брз,..
11-19, 12-19, 13-19, 14-19, 15-19 Процедури за продажба на дървесина 379,935.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнодни количества дървесина от обекти №№ 11, 12, 13, 14 и 15 от КЛФ 2019- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2748 ДГС Котел 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
298 куб.м. 166 куб.м. 0 куб.м. 674 куб.м. 1174 куб.м. 0 куб.м. 2312 куб.м.
блг, цр, кгбр, см, бк, гбр, трп, врб, здгл, брз, чб, бб, здб,
13-19, 14-19, 15-19 Процедури за добив на дървесина 379,935.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 13, 14, 15 от КЛФ 2019 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2645 ДГС Котел 21.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 17 куб.м. 4 куб.м. 39 куб.м. 2153 куб.м. 0 куб.м. 2245 куб.м.
бк, гбр, лп, трп, бб, см, яв, здгл, ,здб, чб, брз, ак
9001 Продажба на стояща дървесина на корен 85,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 9001 от КЛФ 2019 - ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
2644 ДГС Котел 21.12.2018 21.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 52 куб.м. 11 куб.м. 307 куб.м. 332 куб.м. 0 куб.м. 768 куб.м.
бк, см, гбр, ела, бб, здб, брз, трп, кгбр, чб, здгл ,
9100 Процедури за добив на дървесина 20,146.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект 9100 от КЛФ 2019, ТП" ДГС Котел" Виж пълна информация
2620 ДГС Котел 20.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 576 куб.м. 815 куб.м. 126 куб.м. 1751 куб.м.
см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, блг, цр
5, 6, 8- 2019 Процедури за продажба на дървесина 118,500.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 5, 6, 8 от КЛФ 2019, ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация