Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4198 ДГС Котел 21.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 337 куб.м. 0 куб.м. 396 куб.м.
бк
41 Процедури за добив на дървесина 10,394.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 41 Виж пълна информация
4154 ДГС Котел 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 197 куб.м. 10 куб.м. 247 куб.м.
бл, цр
6 Процедури за добив на дървесина 6,502.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 6 Виж пълна информация
4147 ДГС Котел 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бб
35 Процедури за добив на дървесина 7,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 35 Виж пълна информация
4146 ДГС Котел 01.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
бб, цр, бк, гбр
20 Процедури за добив на дървесина 9,462.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 20 Виж пълна информация
4145 ДГС Котел 01.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
467 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 313 куб.м. 292 куб.м. 387 куб.м. 1459 куб.м.
бк
12 Процедури за добив на дървесина 39,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 12 Виж пълна информация
4138 ДГС Котел 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 566 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 900 куб.м.
цр, гбр, чб, бл, кгбр, бб,
36 Процедури за добив на дървесина 23,704.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 36 Виж пълна информация
4116 ДГС Котел 26.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.68 куб.м. 2.59 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.27 куб.м.
бб, здгл
17 Процедури за продажба на дървесина 2,551.75 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне по реда на чл. 72 от Наредбата за обект № 17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4116 на ДГС Котел от 26.03.2020 е прекратена!
4091 ДГС Котел 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м.
бк, см
34 Процедури за продажба на дървесина 11,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. 34- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4091 на ДГС Котел от 02.04.2020 е прекратена!
4038 ДГС Котел 24.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
202 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м.
чб, бк, см
23, 34 Процедури за продажба на дървесина 21,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 23, 34 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4038 на ДГС Котел от 24.03.2020 е прекратена!
4034 ДГС Котел 24.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116.39 куб.м. 12.92 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 129.31 куб.м.
бб, чб
13/19, 14/19 Процедури за продажба на дървесина 11,694.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на действително добита дървесина от обекти №№ 13/19 и 14/19-ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4034 на ДГС Котел от 24.03.2020 е прекратена!
3997 ДГС Котел 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 4560 куб.м. 44 куб.м. 84 куб.м. 4895 куб.м.
бк, здб, яв, гбр, трп, врб, бб, чб, см, здгл,брз, ела, цр
32, 33 Процедури за добив на дървесина 127,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти №№ 32 и 33 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3940 ДГС Котел 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
478 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 824 куб.м.
чб, бб, см, бк
8, 10, 11, 12, 13 и 14 Процедури за продажба на дървесина 73,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 8, 10, 11, 12,13 и 14 от ДГС, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3923 ДГС Котел 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 309 куб.м.
гбр, бк, см, бб
5 Продажба на стояща дървесина на корен 11,901.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 5 от ДГТ- стопанисвани от ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
3917 ДГС Котел 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
478 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 824 куб.м.
бб, чб, см, бк
8, 10, 11, 12, 13, 14 Процедури за продажба на дървесина 63,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 8, 10, 11, 12, 13 и 14 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 3917 на ДГС Котел от 21.02.2020 е прекратена!
3887 ДГС Котел 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.
чб, см
6, 7 Процедури за продажба на дървесина 23,875.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 6 и 7 на ТП %ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 3887 на ДГС Котел от 17.02.2020 е прекратена!
3847 ДГС Котел 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
308 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 398 куб.м.
бб, здгл, см, бл, бк, цр, здб
1, 2, 3, 4, 5 Процедури за продажба на дървесина 37,970.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 1, 2, 3, 4 и 5 от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3801 ДГС Котел 20.01.2020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 Продажба на стояща дървесина на корен 912,603.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти от КЛФ 2020 на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3760 ДГС Котел 23.01.2020 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонта на автомобилни и тракторни гуми- летни и зимни за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
3759 ДГС Котел 06.01.2020 10.01.2020 Събиране на оферти с обява 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждите на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3738 ДГС Котел 20.12.2019 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Продажба на стояща дървесина на корен 903,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 от КЛФ 2020 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 3738 на ДГС Котел от 20.12.2019 е прекратена!