Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6143 ДГС Мъглиж 19.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
ак, цр
223119 Процедури за добив на дървесина 29,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до населените места с. Ягода, с. Тулово, гр. Мъглиж, с. Шаново, с. Юлиево до дома на клиента от Обект № 223119 на 19.05.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж от 19.05.2022 е прекратена!
6105 ДГС Мъглиж 20.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м.
бб,чб,см
213142П Процедури за продажба на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект №213142П; на 20.04.2022 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
6090 ДГС Мъглиж 13.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
ак, цр
223119 Процедури за добив на дървесина 28,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до населените места с. Ягода, с. Тулово, гр. Мъглиж, с. Шаново, с. Юлиево до дома на клиента от Обект № 223119 на 13.04.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 6090 на ДГС Мъглиж от 13.04.2022 е прекратена!
6069 ДГС Мъглиж 31.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м.
чб,бб
223105П Процедури за продажба на дървесина 4,687.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223105П на 31.03.2022 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
6012 ДГС Мъглиж 10.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,552.82 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
5987 ДГС Мъглиж 04.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 154 куб.м. 20 куб.м. 23 куб.м. 257 куб.м. 2 куб.м. 478 куб.м.
чб, бб, ак, бл, здб, цр
223118, 223120 Процедури за добив на дървесина 15,183.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223118, 223120 на 04.03.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5982 ДГС Мъглиж 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 154 куб.м. 20 куб.м. 23 куб.м. 77 куб.м. 2 куб.м. 298 куб.м.
здб, гбр, цр, бк,ак,бб,чб
223112П2;223118П2;223120П Процедури за продажба на дървесина 26,547.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №223112П2;223118П2;223120П на 01.03.2022 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5968 ДГС Мъглиж 25.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
ак, цр
223119 Процедури за добив на дървесина 28,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до населените места с. Ягода, с. Тулово, гр. Мъглиж, с. Шаново, с. Юлиево до дома на клиента от Обект № 223119 на 25.02.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5968 на ДГС Мъглиж от 25.02.2022 е прекратена!
5928 ДГС Мъглиж 08.02.2022 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5925 ДГС Мъглиж 02.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 174 куб.м. 19 куб.м. 370 куб.м. 271 куб.м. 7 куб.м. 872 куб.м.
чб,бб,здб,бк,гбр,бл,срлп,цр
223110; 223111, 223112, 223118 Процедури за добив на дървесина 27,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110; 223111, 223112, 223118 на 02.02.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5924 ДГС Мъглиж 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м. 138 куб.м. 14 куб.м. 653 куб.м.
чб,бб,см,бл,цр,здб,бк,гбр,срлп,бл,
№213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; Процедури за продажба на дървесина 57,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; на 31.01.2022 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5896 ДГС Мъглиж 30.12.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари ( работни ръкавици ,предпазни козерки, предпазни екипировки – без защитно облекли за пожари, за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
5893 ДГС Мъглиж 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м.
чб, бб, см
213142 П Процедури за продажба на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213142 П; на 30.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5893 на ДГС Мъглиж от 30.12.2021 е прекратена!
5879 ДГС Мъглиж 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 286 куб.м. 13 куб.м. 612 куб.м.
бл,цр,здб,дрлп,
№ 223110, 223117 Процедури за добив на дървесина 18,647.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110, 223117 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5868 ДГС Мъглиж 14.12.2021 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на FSC ресертификационен одит по сертификация“ Виж пълна информация
5867 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери,система СОТ, камери за видеонаблюдение и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5866 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 5866 на ДГС Мъглиж от 04.01.2022 е прекратена!
5862 ДГС Мъглиж 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
168 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 305 куб.м.
чб,бб
223115П;223116П; Процедури за продажба на дървесина 36,315.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223115П;223116П; на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5853 ДГС Мъглиж 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1246 куб.м. 43 куб.м. 19 куб.м. 578 куб.м. 581 куб.м. 117 куб.м. 2584 куб.м.
бк,гбр
223113П;223113П2;223114П;223114П2 Процедури за продажба на дървесина 248,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223113П;223113П2;223114П;223114П2 на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5851 ДГС Мъглиж 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1417 куб.м. 269 куб.м. 24 куб.м. 840 куб.м. 598 куб.м. 127 куб.м. 3275 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, чб
223111, 223113, 223114, 223115, 223116 Процедури за добив на дървесина 106,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223111, 223113, 223114, 223115, 223116 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация