Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5819 ДГС Мъглиж 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 35 куб.м. 45 куб.м. 2 куб.м. 90 куб.м.
здб,бк,гбр
223111П Процедури за продажба на дървесина 7,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223111 П на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж от 16.12.2021 е прекратена!
5797 ДГС Мъглиж 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 86 куб.м. 3 куб.м. 178 куб.м.
бл, здб, цр, срлп
223110 П Процедури за продажба на дървесина 14,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223110 П на 09.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5735 ДГС Мъглиж 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 4,687.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223105П на 30.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5735 на ДГС Мъглиж от 30.11.2021 е прекратена!
5734 ДГС Мъглиж 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 135 куб.м. 15 куб.м. 55 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 234 куб.м.
чб,цр,бб
223105 Процедури за добив на дървесина 6,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223105 на 30.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5710 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 151 куб.м. 2 куб.м. 85 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 393 куб.м.
чб, бб, здб
223104 Процедури за продажба на дървесина 33,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223104 на 25.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5710 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5709 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 769 куб.м.
чб
223101 Процедури за продажба на дървесина 57,299.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223101 на 25.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5708 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 151 куб.м. 2 куб.м. 85 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 393 куб.м.
чб, бб, здб
223104 Процедури за добив на дървесина 11,233.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223104 на 25.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5708 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5707 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 769 куб.м.
чб
223101 Процедури за добив на дървесина 20,464.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223101 на 25.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5707 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5701 ДГС Мъглиж 22.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 75 куб.м. 7 куб.м. 174 куб.м. 96 куб.м. 4 куб.м. 427 куб.м.
бб,бк,гбр,чрш,см,ела
213151П и 213152П Процедури за продажба на дървесина 33,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213151П и 213152П на 22.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5700 ДГС Мъглиж 22.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 75 куб.м. 7 куб.м. 174 куб.м. 96 куб.м. 4 куб.м. 427 куб.м.
бб,бк,гбр,чрш,см,ела,
213151 и 213152 Процедури за добив на дървесина 10,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213151 и 213152 на 22.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5684 ДГС Мъглиж 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 38 куб.м. 2 куб.м. 81 куб.м.
здб
213150П Процедури за продажба на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213150П на 15.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5683 ДГС Мъглиж 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 38 куб.м. 2 куб.м. 81 куб.м.
здб
213150 Процедури за добив на дървесина 1,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213150 на 15.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5664 ДГС Мъглиж 03.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 184 куб.м. 186 куб.м. 18 куб.м. 412 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,бк
213148;213149 Процедури за добив на дървесина 10,053.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213148 и 213149 на 03.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5663 ДГС Мъглиж 03.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 185 куб.м. 42 куб.м. 18 куб.м. 269 куб.м.
бк,здб,гбр,бл,цр
213148П;213149П Процедури за продажба на дървесина 21,179.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213148П и 213149П на 03.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5611 ДГС Мъглиж 21.10.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
Процедура № 5611 на ДГС Мъглиж от 21.10.2021 е прекратена!
5610 ДГС Мъглиж 29.09.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството” Виж пълна информация
Процедура № 5610 на ДГС Мъглиж от 29.09.2021 е прекратена!
5535 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството” Виж пълна информация
Процедура № 5535 на ДГС Мъглиж от 24.08.2021 е прекратена!
5531 ДГС Мъглиж 03.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 104 куб.м. 11 куб.м. 236 куб.м. 247 куб.м. 20 куб.м. 692 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см
213125,213140,213142 Процедури за продажба на дървесина 49,263.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213125, 213140 и 213142 на 03.09.2021 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5530 ДГС Мъглиж 03.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 74 куб.м. 11 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 165 куб.м.
чб,бб,см
213142 Процедури за добив на дървесина 4,026.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213142 на 03.09.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5523 ДГС Мъглиж 31.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м. 148 куб.м. 17 куб.м. 374 куб.м.
бк,гбр
213140 Процедури за добив на дървесина 9,126.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213140 на 31.08.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж от 31.08.2021 е прекратена!