slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5868 ДГС Мъглиж 14.12.2021 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5867 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5866 на ДГС Мъглиж от 04.01.2022 е прекратена!
5866 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5862 ДГС Мъглиж 16.12.2021 чб,бб 223115П;223116П; Процедури за продажба на дървесина 36,315.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5853 ДГС Мъглиж 16.12.2020 бк,гбр 223113П;223113П2;223114П;223114П2 Процедури за продажба на дървесина 248,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5851 ДГС Мъглиж 20.12.2021 здб, гбр, бк, бб, чб 223111, 223113, 223114, 223115, 223116 Процедури за добив на дървесина 106,798.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж от 16.12.2021 е прекратена!
5819 ДГС Мъглиж 16.12.2021 здб,бк,гбр 223111П Процедури за продажба на дървесина 7,585.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5797 ДГС Мъглиж 09.12.2021 бл, здб, цр, срлп 223110 П Процедури за продажба на дървесина 14,927.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5735 на ДГС Мъглиж от 30.11.2021 е прекратена!
5735 ДГС Мъглиж 30.11.2021 чб,бб Процедури за продажба на дървесина 4,687.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5734 ДГС Мъглиж 30.11.2021 чб,цр,бб 223105 Процедури за добив на дървесина 6,335.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5710 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5710 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб, бб, здб 223104 Процедури за продажба на дървесина 33,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5709 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб 223101 Процедури за продажба на дървесина 57,299.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5708 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5708 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб, бб, здб 223104 Процедури за добив на дървесина 11,233.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5707 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5707 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб 223101 Процедури за добив на дървесина 20,464.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5701 ДГС Мъглиж 22.11.2021 бб,бк,гбр,чрш,см,ела 213151П и 213152П Процедури за продажба на дървесина 33,879.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5700 ДГС Мъглиж 22.11.2021 бб,бк,гбр,чрш,см,ела, 213151 и 213152 Процедури за добив на дървесина 10,817.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5684 ДГС Мъглиж 15.11.2021 здб 213150П Процедури за продажба на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5683 ДГС Мъглиж 15.11.2021 здб 213150 Процедури за добив на дървесина 1,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5664 ДГС Мъглиж 03.11.2021 здб,бл,гбр,цр,бк 213148;213149 Процедури за добив на дървесина 10,053.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5663 ДГС Мъглиж 03.11.2021 бк,здб,гбр,бл,цр 213148П;213149П Процедури за продажба на дървесина 21,179.00 лв. без ДДС