Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5522 ДГС Мъглиж 31.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м.
бл,цр,здб,гбр
213133 -I Процедури за продажба на дървесина 10,792.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213133 - I на 31.08.2021 год. Виж пълна информация
5494 ДГС Мъглиж 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м.
чб
213129 Процедури за продажба на дървесина 2,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213129 на 13.08.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5494 на ДГС Мъглиж от 13.08.2021 е прекратена!
5487 ДГС Мъглиж 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м.
здб, гбр
213130 II Процедури за продажба на дървесина 10,573.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 II на 13.08.2021 год. Виж пълна информация
5470 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Открита процедура 33,666.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5469 ДГС Мъглиж 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м.
бк,здб
213121,213130,213133 Процедури за продажба на дървесина 4,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121, 213130 и 213133 на 11.08.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5469 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!
5457 ДГС Мъглиж 11.08.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
Процедура № 5457 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!
5455 ДГС Мъглиж 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м.
чб
213129 Процедури за продажба на дървесина 2,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213129 на 26.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5455 на ДГС Мъглиж от 26.07.2021 е прекратена!
5438 ДГС Мъглиж 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м. 148.5 куб.м. 0 куб.м. 238.5 куб.м.
здб, гбр, бк
213130 I Процедури за продажба на дървесина 16,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 I на 21.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж от 21.07.2021 е прекратена!
5436 ДГС Мъглиж 21.07.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,927.44 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, механизирано отваряне на дупки с багер или свредел Виж пълна информация
5425 ДГС Мъглиж 12.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м.
бк,здб
213121, 213130 Процедури за продажба на дървесина 4,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121 и 213130 на 12.07.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5425 на ДГС Мъглиж от 12.07.2021 е прекратена!
5394 ДГС Мъглиж 28.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м.
здб
213133 Процедури за продажба на дървесина 800.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213133 на 28.06.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5394 на ДГС Мъглиж от 28.06.2021 е прекратена!
5393 ДГС Мъглиж 28.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 97 куб.м. 149 куб.м. 9 куб.м. 271 куб.м.
здб, гбр, бл, цр
213133 Процедури за добив на дървесина 6,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213133 на 28.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5392 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Мъглиж срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5391 ДГС Мъглиж 29.06.2021 Открита процедура 23,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5360 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 97 куб.м. 3 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 314 куб.м.
бб,см,здгл
213126 Процедури за добив на дървесина 7,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213126 на 01.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5359 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 170 куб.м.
бб,см,здгл
213126 Процедури за продажба на дървесина 14,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213126 на 01.06.2021 год. Виж пълна информация
5358 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
здб,бк
213125 Процедури за продажба на дървесина 2,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213125 на 01.06.2021 год. Виж пълна информация
5357 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м.
здб, бк
213130 Процедури за продажба на дървесина 1,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 на 01.06.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5357 на ДГС Мъглиж от 01.06.2021 е прекратена!
5355 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 26 куб.м. 1 куб.м. 237 куб.м. 331 куб.м. 23 куб.м. 626 куб.м.
здб, гбр, бк
213130 Процедури за добив на дървесина 15,274.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213130 на 01.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5354 ДГС Мъглиж 27.05.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация