Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5353 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
Процедура № 5353 на ДГС Мъглиж от 15.06.2021 е прекратена!
5352 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Открита процедура 26,932.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
Процедура № 5352 на ДГС Мъглиж от 15.06.2021 е прекратена!
5317 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 154 куб.м. 8 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 469 куб.м.
чб, бб
213127, 213128, 213129 Процедури за добив на дървесина 11,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213127, 213128, 213129 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5300 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 78 куб.м. 1 куб.м. 385 куб.м. 386 куб.м. 43 куб.м. 901 куб.м.
здб,бл,бк,гбр
213125 Процедури за добив на дървесина 22,091.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213125 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5299 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
здб,бк
213125 Процедури за продажба на дървесина 2,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213125 на 10.05.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5299 на ДГС Мъглиж от 10.05.2021 е прекратена!
5275 ДГС Мъглиж 23.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м.
чб
213119 Процедури за продажба на дървесина 962.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213119 на 23.04.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5275 на ДГС Мъглиж от 23.04.2021 е прекратена!
5274 ДГС Мъглиж 23.04.2021 213402 Процедури за добив на дървесина 33,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга Виж пълна информация
5271 ДГС Мъглиж 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м.
здб, бк
213121 Процедури за продажба на дървесина 2,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213121 на 19.04.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5271 на ДГС Мъглиж от 19.04.2021 е прекратена!
5270 ДГС Мъглиж 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м.
чб
213119 Процедури за продажба на дървесина 2,123.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213119 на 19.04.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5270 на ДГС Мъглиж от 19.04.2021 е прекратена!
5228 ДГС Мъглиж 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 305 куб.м.
чб, бб
213122 Продажба на стояща дървесина на корен 12,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен, Обект № 213122 Виж пълна информация
Процедура № 5228 на ДГС Мъглиж от 05.04.2021 е прекратена!
5199 ДГС Мъглиж 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м.
здб, бк
213121 Процедури за продажба на дървесина 2,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213121 на 29.03.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5199 на ДГС Мъглиж от 29.03.2021 е прекратена!
5198 ДГС Мъглиж 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 100 куб.м. 4 куб.м. 67 куб.м. 345 куб.м. 23 куб.м. 564 куб.м.
здб, гбр, бк
213121 Процедури за добив на дървесина 13,762.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213121 на 29.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5185 ДГС Мъглиж 29.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,374.57 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
5183 ДГС Мъглиж 22.03.2021 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК ЗА ПОМЕЩЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ТП ДГС МЪГЛИЖ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
5179 ДГС Мъглиж 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м.
чб
213119 Процедури за продажба на дървесина 2,123.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213119 на 24.03.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5179 на ДГС Мъглиж от 24.03.2021 е прекратена!
5177 ДГС Мъглиж 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 57 куб.м. 6 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 34 куб.м. 255 куб.м.
чб, бб
213119 Процедури за добив на дървесина 6,222.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213119 на 24.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5154 ДГС Мъглиж 09.03.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството”

Виж пълна информация
Процедура № 5154 на ДГС Мъглиж от 09.03.2021 е прекратена!
5122 ДГС Мъглиж 08.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,920.14 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, механизирано залесяване, попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
Процедура № 5122 на ДГС Мъглиж от 08.03.2021 е прекратена!
5084 ДГС Мъглиж 15.02.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството” Виж пълна информация
Процедура № 5084 на ДГС Мъглиж от 15.02.2021 е прекратена!
5066 ДГС Мъглиж 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 95 куб.м. 7 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 176 куб.м.
чб, бб
213115 Продажба на стояща дървесина на корен 6,565.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 213115 Виж пълна информация