slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5360 ДГС Мъглиж 01.06.2021 бб,см,здгл 213126 Процедури за добив на дървесина 7,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5359 ДГС Мъглиж 01.06.2021 бб,см,здгл 213126 Процедури за продажба на дървесина 14,957.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5358 ДГС Мъглиж 01.06.2021 здб,бк 213125 Процедури за продажба на дървесина 2,540.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5357 на ДГС Мъглиж от 01.06.2021 е прекратена!
5357 ДГС Мъглиж 01.06.2021 здб, бк 213130 Процедури за продажба на дървесина 1,335.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5355 ДГС Мъглиж 01.06.2021 здб, гбр, бк 213130 Процедури за добив на дървесина 15,274.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5354 ДГС Мъглиж 27.05.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5353 на ДГС Мъглиж от 15.06.2021 е прекратена!
5353 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5352 на ДГС Мъглиж от 15.06.2021 е прекратена!
5352 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Открита процедура 26,932.80 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5317 ДГС Мъглиж 10.05.2021 чб, бб 213127, 213128, 213129 Процедури за добив на дървесина 11,405.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5300 ДГС Мъглиж 10.05.2021 здб,бл,бк,гбр 213125 Процедури за добив на дървесина 22,091.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5299 на ДГС Мъглиж от 10.05.2021 е прекратена!
5299 ДГС Мъглиж 10.05.2021 здб,бк 213125 Процедури за продажба на дървесина 2,540.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5275 на ДГС Мъглиж от 23.04.2021 е прекратена!
5275 ДГС Мъглиж 23.04.2021 чб 213119 Процедури за продажба на дървесина 962.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5274 ДГС Мъглиж 23.04.2021 0 213402 Процедури за добив на дървесина 33,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5271 на ДГС Мъглиж от 19.04.2021 е прекратена!
5271 ДГС Мъглиж 19.04.2021 здб, бк 213121 Процедури за продажба на дървесина 2,825.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5270 на ДГС Мъглиж от 19.04.2021 е прекратена!
5270 ДГС Мъглиж 19.04.2021 чб 213119 Процедури за продажба на дървесина 2,123.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5228 на ДГС Мъглиж от 05.04.2021 е прекратена!
5228 ДГС Мъглиж 05.04.2021 чб, бб 213122 Продажба на стояща дървесина на корен 12,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5199 на ДГС Мъглиж от 29.03.2021 е прекратена!
5199 ДГС Мъглиж 29.03.2021 здб, бк 213121 Процедури за продажба на дървесина 2,825.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5198 ДГС Мъглиж 29.03.2021 здб, гбр, бк 213121 Процедури за добив на дървесина 13,762.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5185 ДГС Мъглиж 29.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,374.57 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5183 ДГС Мъглиж 22.03.2021 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача