slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5154 на ДГС Мъглиж от 09.03.2021 е прекратена!
5154 ДГС Мъглиж 09.03.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5122 на ДГС Мъглиж от 08.03.2021 е прекратена!
5122 ДГС Мъглиж 08.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,920.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5084 на ДГС Мъглиж от 15.02.2021 е прекратена!
5084 ДГС Мъглиж 15.02.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5066 ДГС Мъглиж 15.02.2021 чб, бб 213115 Продажба на стояща дървесина на корен 6,565.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5065 ДГС Мъглиж 15.02.2021 чб, бб 213114 Процедури за продажба на дървесина 8,152.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5060 ДГС Мъглиж 15.02.2021 чб, бб 213114 Процедури за добив на дървесина 9,052.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5059 ДГС Мъглиж 15.02.2021 бк, здб 213113 Процедури за продажба на дървесина 3,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5058 ДГС Мъглиж 15.02.2021 бк, гбр, здб 213113 Процедури за добив на дървесина 10,224.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5051 ДГС Мъглиж 15.02.2021 чб, бб, здб 213112 Процедури за продажба на дървесина 10,251.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5050 на ДГС Мъглиж от 15.02.2021 е прекратена!
5050 ДГС Мъглиж 15.02.2021 чб, бб, здб 213112 Процедури за добив на дървесина 6,686.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5019 ДГС Мъглиж 29.01.2021 здб, гбр, цр 213102 Процедури за продажба на дървесина 53,771.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4993 на ДГС Мъглиж от 20.01.2021 е прекратена!
4993 ДГС Мъглиж 20.01.2021 чб, бб,здб,см,бк 213109 Продажба на стояща дървесина на корен 103,030.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4958 ДГС Мъглиж 04.01.2021 0 213401 Процедури за добив на дървесина 35,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4956 ДГС Мъглиж 04.01.2021 чб, бб 213108 Процедури за продажба на дървесина 6,939.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4948 ДГС Мъглиж 04.01.2021 чб, бб, здб 213108 Процедури за добив на дървесина 7,466.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4939 ДГС Мъглиж 11.01.2021 Открита процедура 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4879 на ДГС Мъглиж от 15.12.2020 е прекратена!
4879 ДГС Мъглиж 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4873 ДГС Мъглиж 11.12.2020 здб, гбр, цр, бк 213102, 213104 Процедури за продажба на дървесина 98,132.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4872 ДГС Мъглиж 11.12.2020 здб, гбр, цр, бк 213102, 213104 Процедури за добив на дървесина 34,477.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4773 ДГС Мъглиж 17.11.2020 цр,гбр,ак,мжд,здб,блг 203145 Процедури за продажба на дървесина 14,854.00 лв. без ДДС