slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4082 на ДГС Нова Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4082 ДГС Нова Загора 02.04.2020 чб, бб, здгл 2001-2-А Процедури за продажба на дървесина 16,452.70 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3915 ДГС Нова Загора 18.03.2020 Открита процедура 11,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3850 ДГС Нова Загора 04.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 318,640.92 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3716 ДГС Нова Загора 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 540.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3696 ДГС Нова Загора 19.12.2019 чб, здгл, бб, срлп, бл, здб, цр, мждр, гбр, кгбр, ак, брс, лдб, пяс 2001; 2002 Процедури за добив на дървесина 110,631.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3527 ДГС Нова Загора 05.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3492 ДГС Нова Загора 29.10.2019 ак, ор, цр 1905 К Продажба на стояща дървесина на корен 32,195.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3477 ДГС Нова Загора 24.10.2019 чб, брс, кдб 1906 К ; 1907 К Продажба на стояща дървесина на корен 230,106.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3468 ДГС Нова Загора 21.10.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 68,779.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3466 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!
3466 ДГС Нова Загора 04.10.2019 чб, брс 1907 Процедури за добив на дървесина 86,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3464 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!
3464 ДГС Нова Загора 04.10.2019 чб, кдб 1906 Процедури за добив на дървесина 46,176.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3267 на ДГС Нова Загора от 17.07.2019 е прекратена!
3267 ДГС Нова Загора 17.07.2019 ак, ор, цр 1905 Процедури за добив на дървесина 17,549.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3255 ДГС Нова Загора 18.07.2019 чб 1904-А Процедури за продажба на дървесина 8,181.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3252 ДГС Нова Загора 15.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 648.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3141 на ДГС Нова Загора от 11.06.2019 е прекратена!
3141 ДГС Нова Загора 11.06.2019 ак, ор, цр 1905 Процедури за добив на дървесина 17,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3050 ДГС Нова Загора 04.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2971 ДГС Нова Загора 13.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2968 ДГС Нова Загора 12.04.2019 чб, бб, бл, цр, мждр 1903 Процедури за добив на дървесина 16,123.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2840 ДГС Нова Загора 01.03.2019 чб , бл 1902 Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2829 на ДГС Нова Загора от 28.02.2019 е прекратена!
2829 ДГС Нова Загора 28.02.2019 чб , бл 1902 Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС