slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1500 ДГС Нова Загора 04.12.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1471 ДГС Нова Загора 17.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1441 ДГС Нова Загора 09.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1378 на ДГС Нова Загора от 18.09.2017 е прекратена!
1378 ДГС Нова Загора 18.09.2017 ак 1706 Процедури за добив на дървесина 3,612.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1287 ДГС Нова Загора 16.08.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 44,733.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1028 ДГС Нова Загора 15.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 973.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1025 ДГС Нова Загора 22.05.2017 чб, бб, бл, кгбр, мжд, цр, здб, брс, кдб, срлп, ак, пяс 1703 Процедури за добив на дървесина 40,742.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
785 ДГС Нова Загора 07.03.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 90,376.41 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
683 ДГС Нова Загора 19.01.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,763.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
565 ДГС Нова Загора 06.12.2016 09.12.2016 чб, бб, бл, кгбр, мжд, цр, кл, здб, лп, гбр, срлп, ак 1701 Процедури за добив на дървесина 37,486.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 414 на ДГС Нова Загора от 22.11.2016 е прекратена!
414 ДГС Нова Загора 22.11.2016 25.11.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,373.99 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
167 ДГС Нова Загора 12.08.2016 16.08.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 43,243.68 лв. без ДДС