Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3867 ДГС Сливен 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
2017А Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3864 ДГС Сливен 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1116 куб.м. 396 куб.м. 0 куб.м. 1673 куб.м.
иглолистна и широколистна
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 63,611.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3842 ДГС Сливен 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 1 куб.м. 68 куб.м. 1208 куб.м. 728 куб.м. 310 куб.м. 2478 куб.м.
широколистна
2020 Процедури за добив на дървесина 64,438.30 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3790 ДГС Сливен 15.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
2017 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3790 на ДГС Сливен от 15.01.2020 е прекратена!
3753 ДГС Сливен 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 64 куб.м. 72 куб.м. 3758 куб.м. 2172 куб.м. 750 куб.м. 6989 куб.м.
иглолистна и широколистна
2009А, 2010А и 2011А Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3753 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3752 ДГС Сливен 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
2001А Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3752 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3751 ДГС Сливен 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 2524 куб.м. 1645 куб.м. 200 куб.м. 4495 куб.м.
иглолистна и широколистна
2007А и 2008А Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3751 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3737 ДГС Сливен 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна
2002А, 2003А, 2004А, 2005А и 2006А Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3737 на ДГС Сливен от 20.12.2019 е прекратена!
3684 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 760 куб.м. 250 куб.м. 2349 куб.м.
широколистна
20-04 Процедури за продажба на дървесина 155,516.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3684 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3682 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 1 куб.м. 9 куб.м. 665 куб.м. 447 куб.м. 140 куб.м. 1311 куб.м.
широколистна
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 54,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3682 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3671 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 759 куб.м. 251 куб.м. 2493 куб.м.
широколистна
2015 Процедури за добив на дървесина 64,947.62 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3671 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3661 ДГС Сливен 13.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 500 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 835 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-03 Процедури за продажба на дървесина 54,332.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3661 на ДГС Сливен от 13.12.2019 е прекратена!
3660 ДГС Сливен 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 901 куб.м. 554 куб.м. 0 куб.м. 1507 куб.м.
иглолистна и широколистна
2012 Процедури за добив на дървесина 39,294.24 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3660 на ДГС Сливен от 12.12.2019 е прекратена!
3652 ДГС Сливен 13.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
68 куб.м. 29 куб.м. 59 куб.м. 1327 куб.м. 576 куб.м. 415 куб.м. 2474 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-01 и 20-02 Процедури за продажба на дървесина 164,206.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3652 на ДГС Сливен от 13.12.2019 е прекратена!
3651 ДГС Сливен 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
140 куб.м. 55 куб.м. 12 куб.м. 1614 куб.м. 884 куб.м. 277 куб.м. 2982 куб.м.
иглолистна и широколистна
2013 и 2014 Продажба на стояща дървесина на корен 119,580.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3651 на ДГС Сливен от 12.12.2019 е прекратена!
3615 ДГС Сливен 06.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
2001 Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3615 на ДГС Сливен от 06.12.2019 е прекратена!
3612 ДГС Сливен 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 64 куб.м. 72 куб.м. 3758 куб.м. 2172 куб.м. 750 куб.м. 6989 куб.м.
иглолистна и широколистна
2009, 2010 и 2011 Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3612 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!
3611 ДГС Сливен 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 2524 куб.м. 1645 куб.м. 200 куб.м. 4495 куб.м.
иглолистна и широколистна
2007 и 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3611 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!
3597 ДГС Сливен 29.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна и широколистна
2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3597 на ДГС Сливен от 29.11.2019 е прекратена!
3591 ДГС Сливен 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
2001 Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3591 на ДГС Сливен от 27.11.2019 е прекратена!