Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3329 ДГС Сливен 16.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 410 куб.м. 282 куб.м. 0 куб.м. 761 куб.м.
широколистна
19-22 Процедури за продажба на дървесина 50,648.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3325 ДГС Сливен 15.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 144 куб.м. 1106 куб.м.
широколистна
19-17Б, 19-18Б Процедури за продажба на дървесина 69,320.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3324 ДГС Сливен 15.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 30 куб.м. 17 куб.м. 764 куб.м. 518 куб.м. 300 куб.м. 1659 куб.м.
широколистна
1955 Продажба на стояща дървесина на корен 67,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3323 ДГС Сливен 15.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 27 куб.м. 30 куб.м. 2012 куб.м. 1259 куб.м. 754 куб.м. 4224 куб.м.
широколистна
1940Б, 1941Б, 1956 и 1957 Процедури за добив на дървесина 113,151.38 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3311 ДГС Сливен 09.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м. 316 куб.м. 0 куб.м. 880 куб.м.
иглолистна и широколистна
1946А Процедури за добив на дървесина 23,810.76 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
Процедура № 3311 на ДГС Сливен от 09.08.2019 е прекратена!
3310 ДГС Сливен 09.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 772 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 1287 куб.м.
широколистна
1949А Процедури за добив на дървесина 34,839.09 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3296 ДГС Сливен 02.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 66 куб.м. 6 куб.м. 468 куб.м. 44 куб.м. 126 куб.м. 718 куб.м.
иглолистна и широколистна
19-19А Процедури за продажба на дървесина 42,590.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3295 ДГС Сливен 01.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м.
широколистна
1922 Процедури за продажба на дървесина 1,218.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3294 ДГС Сливен 01.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 203 куб.м.
широколистна
19-14Б Процедури за продажба на дървесина 16,803.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3253 ДГС Сливен 19.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
482 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 2201 куб.м. 1585 куб.м. 1302 куб.м. 5632 куб.м.
широколистна
1928Б и 1930Б Процедури за добив на дървесина 156,974.61 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3243 ДГС Сливен 15.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 9 куб.м. 635 куб.м. 424 куб.м. 0 куб.м. 1077 куб.м.
широколистна
1944А Продажба на стояща дървесина на корен 43,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3242 ДГС Сливен 15.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 144 куб.м. 1106 куб.м.
широколистна
19-17А и 19-18А Процедури за продажба на дървесина 69,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3234 ДГС Сливен 11.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 238 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 398 куб.м.
широколистна
1943А Продажба на стояща дървесина на корен 15,164.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3233 ДГС Сливен 11.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 836 куб.м. 496 куб.м. 144 куб.м. 1602 куб.м.
широколистна
1940А и 1941А Процедури за добив на дървесина 44,092.80 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3232 ДГС Сливен 11.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 118 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м.
широколистна
1942А Процедури за добив на дървесина 5,429.32 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3224 ДГС Сливен 09.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 106 куб.м. 6 куб.м. 847 куб.м. 608 куб.м. 127 куб.м. 1702 куб.м.
иглолистна и широколистна
1950 и 1952 Процедури за добив на дървесина 44,264.76 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3223 ДГС Сливен 09.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
1953 Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3223 на ДГС Сливен от 09.07.2019 е прекратена!
3217 ДГС Сливен 05.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 74 куб.м. 6 куб.м. 1183 куб.м. 86 куб.м. 126 куб.м. 1527 куб.м.
иглолистна и широколистна
19-19, 19-20 и 19-21 Процедури за продажба на дървесина 98,219.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3217 на ДГС Сливен от 05.07.2019 е прекратена!
3216 ДГС Сливен 05.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 772 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 1287 куб.м.
широколистна
1949 Процедури за добив на дървесина 33,539.22 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
Процедура № 3216 на ДГС Сливен от 05.07.2019 е прекратена!
3215 ДГС Сливен 05.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 9 куб.м. 14 куб.м. 843 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 1387 куб.м.
иглолистна и широколистна
1946 и 1948 Процедури за добив на дървесина 36,157.62 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация