Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3311 ДГС Сливен 09.08.2019 1946А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м. 316 куб.м. 0 куб.м. 880 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 23,810.76 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
Процедура № 3311 на ДГС Сливен от 09.08.2019 е прекратена!
3310 ДГС Сливен 09.08.2019 1949А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 772 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 1287 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 34,839.09 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3296 ДГС Сливен 02.08.2019 19-19А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 66 куб.м. 6 куб.м. 468 куб.м. 44 куб.м. 126 куб.м. 718 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 42,590.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3295 ДГС Сливен 01.08.2019 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 1,218.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3294 ДГС Сливен 01.08.2019 19-14Б
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 203 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 16,803.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3253 ДГС Сливен 19.07.2019 1928Б и 1930Б
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
482 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 2201 куб.м. 1585 куб.м. 1302 куб.м. 5632 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 156,974.61 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3243 ДГС Сливен 15.07.2019 1944А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 9 куб.м. 635 куб.м. 424 куб.м. 0 куб.м. 1077 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 43,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3242 ДГС Сливен 15.07.2019 19-17А и 19-18А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 144 куб.м. 1106 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 69,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3234 ДГС Сливен 11.07.2019 1943А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 238 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 398 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 15,164.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3233 ДГС Сливен 11.07.2019 1940А и 1941А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 836 куб.м. 496 куб.м. 144 куб.м. 1602 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 44,092.80 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3232 ДГС Сливен 11.07.2019 1942А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 118 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 5,429.32 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3224 ДГС Сливен 09.07.2019 1950 и 1952
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 106 куб.м. 6 куб.м. 847 куб.м. 608 куб.м. 127 куб.м. 1702 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 44,264.76 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3223 ДГС Сливен 09.07.2019 1953
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3223 на ДГС Сливен от 09.07.2019 е прекратена!
3217 ДГС Сливен 05.07.2019 19-19, 19-20 и 19-21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 74 куб.м. 6 куб.м. 1183 куб.м. 86 куб.м. 126 куб.м. 1527 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 98,219.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3217 на ДГС Сливен от 05.07.2019 е прекратена!
3216 ДГС Сливен 05.07.2019 1949
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 772 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 1287 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 33,539.22 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
Процедура № 3216 на ДГС Сливен от 05.07.2019 е прекратена!
3215 ДГС Сливен 05.07.2019 1946 и 1948
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 9 куб.м. 14 куб.м. 843 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 1387 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 36,157.62 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3214 ДГС Сливен 05.07.2019 19-12А, 19-14А, 19-15А и 1916А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
653 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1361 куб.м. 5388 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 346,703.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3202 ДГС Сливен 04.07.2019 1938А и 1939А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 3 куб.м. 31 куб.м. 698 куб.м. 473 куб.м. 420 куб.м. 1714 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 64,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3202 на ДГС Сливен от 04.07.2019 е прекратена!
3192 ДГС Сливен 02.07.2019 19-12А, 19-14А, 19-15А и 1916А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
653 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1361 куб.м. 5388 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3192 на ДГС Сливен от 02.07.2019 е прекратена!
3191 ДГС Сливен 02.07.2019 1935А и 1936А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 62 куб.м. 13 куб.м. 1213 куб.м. 810 куб.м. 240 куб.м. 2512 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 70,519.60 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация