Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3214 ДГС Сливен 05.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
653 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1361 куб.м. 5388 куб.м.
широколистна
19-12А, 19-14А, 19-15А и 1916А Процедури за продажба на дървесина 346,703.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3202 ДГС Сливен 04.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 3 куб.м. 31 куб.м. 698 куб.м. 473 куб.м. 420 куб.м. 1714 куб.м.
широколистна
1938А и 1939А Продажба на стояща дървесина на корен 64,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3202 на ДГС Сливен от 04.07.2019 е прекратена!
3192 ДГС Сливен 02.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
653 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1361 куб.м. 5388 куб.м.
широколистна
19-12А, 19-14А, 19-15А и 1916А Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3192 на ДГС Сливен от 02.07.2019 е прекратена!
3191 ДГС Сливен 02.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 62 куб.м. 13 куб.м. 1213 куб.м. 810 куб.м. 240 куб.м. 2512 куб.м.
широколистна
1935А и 1936А Продажба на стояща дървесина на корен 70,519.60 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3169 ДГС Сливен 24.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
482 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 2201 куб.м. 1585 куб.м. 1302 куб.м. 5632 куб.м.
широколистна
1928А и 1930А Процедури за добив на дървесина 149,957.99 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
Процедура № 3169 на ДГС Сливен от 24.06.2018 е прекратена!
3161 ДГС Сливен 20.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 144 куб.м. 1106 куб.м.
широколистна
19-17 и 19-18 Процедури за продажба на дървесина 75,156.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3161 на ДГС Сливен от 20.06.2019 е прекратена!
3160 ДГС Сливен 20.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 9 куб.м. 635 куб.м. 424 куб.м. 0 куб.м. 1077 куб.м.
широколистна
1944 Продажба на стояща дървесина на корен 43,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3160 на ДГС Сливен от 20.06.2019 е прекратена!
3155 ДГС Сливен 18.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 836 куб.м. 496 куб.м. 144 куб.м. 1602 куб.м.
широколистна
1940 и 1941 Процедури за добив на дървесина 41,658.68 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
Процедура № 3155 на ДГС Сливен от 18.06.2018 е прекратена!
3154 ДГС Сливен 18.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 238 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 398 куб.м.
широколистна
1943 Продажба на стояща дървесина на корен 15,164.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3154 на ДГС Сливен от 18.06.2019 е прекратена!
3152 ДГС Сливен 18.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 118 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м.
широколистна
1942 Процедури за добив на дървесина 5,131.85 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
Процедура № 3152 на ДГС Сливен от 18.06.2019 е прекратена!
3132 ДГС Сливен 07.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 3 куб.м. 31 куб.м. 698 куб.м. 473 куб.м. 420 куб.м. 1714 куб.м.
широколистна
1938 и 1939 Продажба на стояща дървесина на корен 71,167.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3132 на ДГС Сливен от 07.06.2019 е прекратена!
3110 ДГС Сливен 04.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
482 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1301 куб.м. 5157 куб.м.
широколистна
19-15 и 19-16 Процедури за продажба на дървесина 346,628.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3110 на ДГС Сливен от 04.06.2019 е прекратена!
3102 ДГС Сливен 30.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 62 куб.м. 13 куб.м. 1213 куб.м. 810 куб.м. 240 куб.м. 2512 куб.м.
широколистна
1935 и 1936 Продажба на стояща дървесина на корен 103,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3102 на ДГС Сливен от 30.05.2019 е прекратена!
3101 ДГС Сливен 30.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 203 куб.м.
широколистна
19-14 Процедури за продажба на дървесина 17,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3101 на ДГС Сливен от 30.05.2019 е прекратена!
3097 ДГС Сливен 29.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 205 куб.м. 147 куб.м. 359 куб.м. 740 куб.м.
широколистна
19-13 Процедури за продажба на дървесина 49,908.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3096 ДГС Сливен 29.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м.
широколистна
19-12 Процедури за продажба на дървесина 2,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3096 на ДГС Сливен от 29.05.2019 е прекратена!
3088 ДГС Сливен 12.06.2019 Обект № ЛКМ 201901 Открита процедура 3,224.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен”

Виж пълна информация
3064 ДГС Сливен 04.06.2019 Открита процедура 5,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство – механизирано почистване на поляни с обща площ 198 дка на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
3004 ДГС Сливен 22.04.2019 23.04.2019 Събиране на оферти с обява 3,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
3002 ДГС Сливен 24.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 205 куб.м. 147 куб.м. 359 куб.м. 740 куб.м.
широколистна
19-11 Процедури за продажба на дървесина 49,908.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3002 на ДГС Сливен от 24.04.2019 е прекратена!