Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3769 ДГС Карнобат 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м. 958 куб.м. 0 куб.м. 1617 куб.м.
шир,игл
2001 Процедури за добив на дървесина 36,265.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 2001, отд. 73 в; 93 в, д, е; 129 в Виж пълна информация
3756 ДГС Карнобат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1565 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 2642 куб.м.
шир
12007 Процедури за добив на дървесина 57,727.70 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 12007, отд. 1186 а,б;1192 а,л;1193 в,з; 1194 г Виж пълна информация
3701 ДГС Карнобат 06.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134.47 куб.м. 21.57 куб.м. 0 куб.м. 114.24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 270.28 куб.м.
игл
1920-17 Процедури за продажба на дървесина 19,080.67 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1920-17, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3701 на ДГС Карнобат от 06.12.2019 е прекратена!
3630 ДГС Карнобат 25.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 38.08 куб.м. 6.72 куб.м. 0 куб.м. 242 куб.м. 0 куб.м. 286.8 куб.м.
шир
1906-5 Процедури за продажба на дървесина 18,444.80 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.25 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1906-5, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3630 на ДГС Карнобат от 25.11.2019 е прекратена!
3594 ДГС Карнобат 26.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 92 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м.
шир
1931 Процедури за добив на дървесина 3,174.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1931, подотдели 363 л,м на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3578 ДГС Карнобат 08.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 621 куб.м. 152 куб.м. 0 куб.м. 1088 куб.м.
игл,шир
11915 Процедури за добив на дървесина 25,279.22 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11915, отд. 1183 б, в, г, м Виж пълна информация
3561 ДГС Карнобат 08.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 128 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м.
игл
1930 Процедури за добив на дървесина 10,047.31 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1930, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3417 ДГС Карнобат 26.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м. 1330 куб.м. 0 куб.м. 2217 куб.м.
шир
1929 Процедури за добив на дървесина 48,840.51 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1929, подотдели 1261-а,г,з на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ Виж пълна информация
Процедура № 3417 на ДГС Карнобат от 26.09.2019 е прекратена!
3410 ДГС Карнобат 19.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 626 куб.м.
шир
1928 Процедури за добив на дървесина 12,989.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1928, подотдели 333 г; 334 ж; 386 в на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3387 ДГС Карнобат 30.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане, пречистване на отпадъчни води от ВиК за срок от 48 месеца Виж пълна информация
Процедура № 3387 на ДГС Карнобат от 30.09.2019 е прекратена!
3353 ДГС Карнобат 29.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м.
шир.
1927 Процедури за добив на дървесина 9,005.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1927, подотдели 381-п,с, 386-г; 387-а,н на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3350 ДГС Карнобат 08.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 63 куб.м. 1 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м.
игл
1926 Процедури за добив на дървесина 4,638.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1926, отд. 232 у Виж пълна информация
3326 ДГС Карнобат 15.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 16 куб.м. 1 куб.м. 397 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 520 куб.м.
чб, бб, гбр
1923 Продажба на стояща дървесина на корен 20,485.90 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 1923 - отд. 192-а, 193-з,и от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
3309 ДГС Карнобат 26.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 378 куб.м. 3 куб.м. 1112 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1616 куб.м.
игл
1924 Процедури за добив на дървесина 36,123.25 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1924, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3201 ДГС Карнобат 03.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 0 куб.м. 22 куб.м. 156 куб.м. 50 куб.м. 57 куб.м. 380 куб.м.
шир
1922 Процедури за добив на дървесина 7,953.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1922, подотдел 392 н,находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
3200 ДГС Карнобат 02.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 388 куб.м. 582 куб.м. 0 куб.м. 970 куб.м.
шир
1921 Процедури за добив на дървесина 20,127.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1921, подотдели 400в,г,д,ж,л;398ж,д;404а,405в,363и, находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
3189 ДГС Карнобат 11.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
327 куб.м. 468 куб.м. 6 куб.м. 1103 куб.м. 725 куб.м. 0 куб.м. 2629 куб.м.
шир. игл.
1920 Процедури за добив на дървесина 60,245.58 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1920, отд. 64ж,з,и; 93б; 1222д; 1218з,и;1223а;1226а Виж пълна информация
3186 ДГС Карнобат 19.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради" на територията на "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
3158 ДГС Карнобат 19.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 149 куб.м. 199 куб.м. 5 куб.м. 400 куб.м.
избк, здб, цр, гбр
1903 Продажба на стояща дървесина на корен 18,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6 р; 8 б, е от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
3149 ДГС Карнобат 17.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 36 куб.м. 22 куб.м. 348 куб.м. 295 куб.м. 71 куб.м. 1196 куб.м.
шир
11905 Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.:1116 г от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация