Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4990 ДГС Карнобат 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 141 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м.
шир
2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2102 отд. 80 ,, у“, 266 ,, а“ Виж пълна информация
4989 ДГС Карнобат 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 854 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1056 куб.м.
игл
2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2024 отд. 340 ,, г“, 340 ,, е“ Виж пълна информация
4988 ДГС Карнобат 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111 куб.м. 213 куб.м. 8 куб.м. 246 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м.
игл,шир
2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2023 отд. 1064 ,, с“, 1189 ,, б“, 1193 ,,д" Виж пълна информация
4973 ДГС Карнобат 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
814 куб.м. 2301 куб.м. 138 куб.м. 3303 куб.м. 282 куб.м. 0 куб.м. 6838 куб.м.
игл, шир
2103 Продажба на стояща дървесина на корен 269,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Карнобат” Виж пълна информация
4940 ДГС Карнобат 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 141 куб.м. 210 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м.
шир
2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2102 отд. 80 ,, у“, 266 ,, а“ Виж пълна информация
4928 ДГС Карнобат 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 706 куб.м.
игл
2026 Процедури за добив на дървесина 16,585.64 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., Обект № 2026, подотдели 1183 "в", 1183 "г", 1183 "м", 1184 "г", ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
4922 ДГС Карнобат 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 249.76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 249.76 куб.м.
избк, гбр
2021-5, 2021-6 Процедури за продажба на дървесина 16,484.16 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обекти 2021-5 и 2021-6, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
4902 ДГС Карнобат 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича” Виж пълна информация
Процедура № 4902 на ДГС Карнобат от 17.12.2020 е прекратена!
4863 ДГС Карнобат 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 262 куб.м. 393 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м.
цр, кдб, мжд, чдб, пяс
2025 Процедури за добив на дървесина 15,392.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2025, подотдели 106 "б", 337 "в", 354 "б", находящи се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
4850 ДГС Карнобат 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 854 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1056 куб.м.
игл
2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2024 отд. 340 ,, г“, 340 ,, е“ Виж пълна информация
4824 ДГС Карнобат 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111 куб.м. 213 куб.м. 8 куб.м. 246 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м.
игл,шир
2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2023 отд. 1064 ,, с“, 1189 ,, б“, 1193 ,,д" Виж пълна информация
4722 ДГС Карнобат 08.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 25 куб.м. 1 куб.м. 517 куб.м. 626 куб.м. 0 куб.м. 1222 куб.м.
шир, игл
2021 Процедури за добив на дървесина 29,886.84 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2021, отд. 141 ,, г“, 141 ,, д“ Виж пълна информация
4721 ДГС Карнобат 08.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 161 куб.м. 0 куб.м. 269 куб.м.
шир
2020 Процедури за добив на дървесина 6,030.98 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2020, отд. 218 ,, г“ Виж пълна информация
4677 ДГС Карнобат 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 471 куб.м. 706 куб.м. 0 куб.м. 1177 куб.м.
шир
2018 Процедури за добив на дървесина 27,659.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2018, подотдели 307 "б", 313 "ж","з", 319 "в", 320"д", 405 "б""д" находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
4659 ДГС Карнобат 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 447 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 1064 куб.м.
шир,игл
2017 Процедури за добив на дървесина 25,993.28 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2017, отд. 139 ,, e“, 140 ,, a“, 141 ,, в“, 142 ,, г“, ,, д“, Виж пълна информация
4581 ДГС Карнобат 12.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 379 куб.м. 0 куб.м. 379 куб.м.
шир
2015 Процедури за добив на дървесина 8,497.18 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2015, отд. 252 ,, ж“ Виж пълна информация
4523 ДГС Карнобат 07.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 196 куб.м. 294 куб.м. 0 куб.м. 490 куб.м.
шир
2013 Процедури за добив на дървесина 10,167.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2013, подотдели 337 "д", "е", 385 "а", "з", находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
4516 ДГС Карнобат 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 129 куб.м. 3 куб.м. 316 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 448 куб.м.
игл
2011 Процедури за добив на дървесина 10,169.60 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2011, отд. 416 ,, д“; ,,е“ Виж пълна информация
4504 ДГС Карнобат 10.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 31 куб.м. 2 куб.м. 372 куб.м. 520 куб.м. 0 куб.м. 926 куб.м.
шир, игл
2012 Процедури за добив на дървесина 20,788.64 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2012, отд. 127 ,, г“; 149 ,,а“; 149 ,, б“; 267 ,,а“ Виж пълна информация
4503 ДГС Карнобат 10.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 238 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 596 куб.м.
шир
2010 Процедури за добив на дървесина 13,362.32 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2010, отд. 1061 ,, л“; 1063,,з“; 1212 ,, м“; 1212 ,,р“ Виж пълна информация