slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6913 ДГС Стара Загора 05.01.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 225,460.74 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6840 ДГС Стара Загора 14.11.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,992.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6707 ДГС Стара Загора 15.06.2023 бб, чб, кдб, цр, бл, мждр 235118 Процедури за добив на дървесина 33,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6617 ДГС Стара Загора 09.03.2023 чб, бб, здб, бл, ак, цр 235116 Процедури за добив на дървесина 64,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6594 на ДГС Стара Загора от 01.03.2023 е прекратена!
6594 ДГС Стара Загора 01.03.2023 чб, бб, здб, бл, ак, цр 235116 Процедури за добив на дървесина 64,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6593 ДГС Стара Загора 01.03.2023 здб, цр, мждр, бл, бб, чб 235115 Процедури за добив на дървесина 64,944.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6523 ДГС Стара Загора 24.01.2023 цр, здб, срлп, мждр, гбр 235101 Процедури за добив на дървесина 29,026.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6516 ДГС Стара Загора 11.01.2023 цр, здб, срлп, мждр, гбр, кдб, бл 235102 Процедури за добив на дървесина 47,278.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6484 ДГС Стара Загора 04.01.2023 235202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,869.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6427 ДГС Стара Загора 14.12.2022 ак 235111 Процедури за добив на дървесина 79,663.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6426 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, кдб, бл, ак, брс, лдб, пяс, чб 235110 Процедури за добив на дървесина 32,665.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6425 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, бл, пяс, чб, 235109 Процедури за добив на дървесина 46,539.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6424 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, лдб, кл, брс, кдб 235108 Процедури за добив на дървесина 42,104.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6423 ДГС Стара Загора 14.12.2022 здб, цр, бл, кгбр, мждр 235107 Процедури за добив на дървесина 57,535.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6422 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, гбр, мждр, кдб, срлп 235106 Процедури за добив на дървесина 57,830.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6421 ДГС Стара Загора 14.12.2022 здб, бл, цр, кгбр, мждр 235105 Процедури за добив на дървесина 101,532.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6420 ДГС Стара Загора 14.12.2022 здб, цр, срлп, мждр, чб, бл, 235104 Процедури за добив на дървесина 64,304.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6418 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, бл, кгбр, мждр, срлп 235103 Процедури за добив на дървесина 55,180.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6417 на ДГС Стара Загора от 14.12.2022 е прекратена!
6417 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, срлп, мждр, гбр, кдб, бл 235102 Процедури за добив на дървесина 47,278.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6416 на ДГС Стара Загора от 14.12.2022 е прекратена!
6416 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, срлп, мждр, гбр 235101 Процедури за добив на дървесина 29,026.00 лв. без ДДС