slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6357 ДГС Стара Загора 09.11.2022 225204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,761.51 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6350 ДГС Стара Загора 01.11.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 14,047.39 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6334 ДГС Стара Загора 14.10.2022 гбр, бк, цр, здб, бл, кл, срлп. мждр 225128 Процедури за добив на дървесина 33,532.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6332 ДГС Стара Загора 13.10.2022 ак, чб, бб 225127 Процедури за добив на дървесина 13,450.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6247 ДГС Стара Загора 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 16,410.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6245 ДГС Стара Загора 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 4,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6240 ДГС Стара Загора 12.08.2022 чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр 225125 Процедури за добив на дървесина 48,355.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6211 на ДГС Стара Загора от 20.07.2022 е прекратена!
6211 ДГС Стара Загора 20.07.2022 чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр 225125 Процедури за добив на дървесина 45,579.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6147 ДГС Стара Загора 26.05.2022 здб, цр, бл, чб, ак 225123 Процедури за добив на дървесина 55,065.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6126 ДГС Стара Загора 05.05.2022 здб, бл, мждр, кгбр, цр, ак 225124 Процедури за добив на дървесина 84,942.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6125 на ДГС Стара Загора от 05.05.2022 е прекратена!
6125 ДГС Стара Загора 05.05.2022 здб, цр, бл, чб, ак 225123 Процедури за добив на дървесина 50,147.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6091 ДГС Стара Загора 13.04.2022 225203 Лесокултурни мероприятия 9,367.49 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6084 ДГС Стара Загора 07.04.2022 цр 225201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 146,005.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6074 ДГС Стара Загора 05.04.2022 здб, цр, гбр, мждр, срлп, кдб, бл 225121 Процедури за добив на дървесина 107,622.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6073 ДГС Стара Загора 05.04.2022 бл, кдб, цр, чб, ак 225120 Процедури за добив на дървесина 18,024.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора от 01.03.2022 е прекратена!
5984 ДГС Стара Загора 01.03.2022 бл, кдб, цр, кгбр 225120 Процедури за добив на дървесина 11,612.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5979 ДГС Стара Загора 01.03.2022 цр, кдб, бл, мждр 225119 Процедури за добив на дървесина 57,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5978 ДГС Стара Загора 01.03.2022 цр, брс, лдб, срлп 225118 Процедури за добив на дървесина 49,632.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5977 ДГС Стара Загора 01.03.2022 здб, бл, цр, кгбр, мждр, гбр, срлп 225117 Процедури за добив на дървесина 79,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5976 ДГС Стара Загора 01.03.2022 бл, здб, цр, мждр, кгбр 225116 Процедури за добив на дървесина 82,209.00 лв. без ДДС