slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6240 ДГС Стара Загора 12.08.2022 чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр 225125 Процедури за добив на дървесина 48,355.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6211 на ДГС Стара Загора от 20.07.2022 е прекратена!
6211 ДГС Стара Загора 20.07.2022 чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр 225125 Процедури за добив на дървесина 45,579.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6147 ДГС Стара Загора 26.05.2022 здб, цр, бл, чб, ак 225123 Процедури за добив на дървесина 55,065.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6126 ДГС Стара Загора 05.05.2022 здб, бл, мждр, кгбр, цр, ак 225124 Процедури за добив на дървесина 84,942.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6125 на ДГС Стара Загора от 05.05.2022 е прекратена!
6125 ДГС Стара Загора 05.05.2022 здб, цр, бл, чб, ак 225123 Процедури за добив на дървесина 50,147.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6091 ДГС Стара Загора 13.04.2022 225203 Лесокултурни мероприятия 9,367.49 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6084 ДГС Стара Загора 07.04.2022 цр 225201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 146,005.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6074 ДГС Стара Загора 05.04.2022 здб, цр, гбр, мждр, срлп, кдб, бл 225121 Процедури за добив на дървесина 107,622.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6073 ДГС Стара Загора 05.04.2022 бл, кдб, цр, чб, ак 225120 Процедури за добив на дървесина 18,024.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора от 01.03.2022 е прекратена!
5984 ДГС Стара Загора 01.03.2022 бл, кдб, цр, кгбр 225120 Процедури за добив на дървесина 11,612.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5979 ДГС Стара Загора 01.03.2022 цр, кдб, бл, мждр 225119 Процедури за добив на дървесина 57,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5978 ДГС Стара Загора 01.03.2022 цр, брс, лдб, срлп 225118 Процедури за добив на дървесина 49,632.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5977 ДГС Стара Загора 01.03.2022 здб, бл, цр, кгбр, мждр, гбр, срлп 225117 Процедури за добив на дървесина 79,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5976 ДГС Стара Загора 01.03.2022 бл, здб, цр, мждр, кгбр 225116 Процедури за добив на дървесина 82,209.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5795 ДГС Стара Загора 08.12.2021 здб, бл, цр, кгбр, мждр 225106 Процедури за добив на дървесина 38,954.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5794 ДГС Стара Загора 08.12.2021 здб, срлп, цр, гбр, мждр, кгбр, 225105 Процедури за добив на дървесина 25,502.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5793 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб, бб, бл, цр, гбр, кгбр, 225104 Процедури за добив на дървесина 26,066.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5792 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб 225103 Процедури за добив на дървесина 24,624.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5791 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб, бб, здб, гбр, срлп, мждр, кгбр, лдб 225102 Процедури за добив на дървесина 34,122.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5790 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб, бб, цр, здб, кдб, бл, срлп, мждр 225101 Процедури за добив на дървесина 99,814.00 лв. без ДДС