Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4434 ДГС Стара Загора 24.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 4434 на ДГС Стара Загора от 24.06.2020 е прекратена!
4426 ДГС Стара Загора 21.07.2020 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4421 ДГС Стара Загора 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 377 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м.
цр, здб, мждр
205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205136 Виж пълна информация
4342 ДГС Стара Загора 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 601 куб.м.
здб, бк, кгбр, мждр
205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205138 Виж пълна информация
4320 ДГС Стара Загора 27.05.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4290 ДГС Стара Загора 19.05.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4275 ДГС Стара Загора 08.06.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4230 ДГС Стара Загора 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 601 куб.м.
здб;бк;кгбр;мждр;
205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205138 Виж пълна информация
Процедура № 4230 на ДГС Стара Загора от 14.05.2020 е прекратена!
4229 ДГС Стара Загора 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 189 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м.
здб;цр;гбр;бк;мждр;кгбр;бл;
205137 Процедури за добив на дървесина 18,018.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205137 Виж пълна информация
4228 ДГС Стара Загора 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 377 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м.
цр;здб;мждр
205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205136 Виж пълна информация
Процедура № 4228 на ДГС Стара Загора от 14.05.2020 е прекратена!
4219 ДГС Стара Загора 27.05.2020 Открита процедура 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4161 ДГС Стара Загора 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
233 куб.м. 192 куб.м. 3 куб.м. 387 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 990 куб.м.
чб, цр, кгбр
205145 Процедури за добив на дървесина 22,407.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205145 Виж пълна информация
Процедура № 4161 на ДГС Стара Загора от 09.04.2020 е прекратена!
4160 ДГС Стара Загора 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 315 куб.м. 34 куб.м. 284 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 782 куб.м.
чб, дгл,
205144 Процедури за добив на дървесина 17,609.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205144 Виж пълна информация
4159 ДГС Стара Загора 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 794 куб.м. 119 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1491 куб.м.
чб, бб, цр, мждр, здб, кдб,
205143 Процедури за добив на дървесина 33,647.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205143 Виж пълна информация
4156 ДГС Стара Загора 12.05.2020 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, профилактика, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4152 ДГС Стара Загора 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 178 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 613 куб.м.
бл, цр
205140 Процедури за добив на дървесина 14,405.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205140 Виж пълна информация
4150 ДГС Стара Загора 08.05.2020 Открита процедура 23,245.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“ Виж пълна информация
4123 ДГС Стара Загора 24.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м. 396 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м.
здб, срлп, мждр, кгбр, бк
205139 Процедури за добив на дървесина 14,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205139 Виж пълна информация
4092 ДГС Стара Загора 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 299 куб.м. 0 куб.м. 453 куб.м.
цр, бл, кгбр, мждр
205141 Процедури за добив на дървесина 10,646.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205141 Виж пълна информация
4088 ДГС Стара Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 178 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 613 куб.м.
бл;цр;здб;мждр;
205140 Процедури за добив на дървесина 14,405.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205140 Виж пълна информация
Процедура № 4088 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!