slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5758 ДГС Стара Загора 02.12.2021 215204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 38,169.94 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5681 на ДГС Стара Загора от 11.11.2021 е прекратена!
5681 ДГС Стара Загора 11.11.2021 ак, брс, кдб 215109 Процедури за добив на дървесина 34,307.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5604 ДГС Стара Загора 06.10.2021 здб, цр, срлп, гбр, мждр, кгбр 215130 Процедури за добив на дървесина 22,348.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5569 на ДГС Стара Загора от 21.09.2021 е прекратена!
5569 ДГС Стара Загора 21.09.2021 Процедури за продажба на дървесина 30,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5501 на ДГС Стара Загора от 17.08.2021 е прекратена!
5501 ДГС Стара Загора 17.08.2021 Процедури за продажба на дървесина 30,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5468 на ДГС Стара Загора от 20.07.2021 е прекратена!
5468 ДГС Стара Загора 20.07.2021 цр, здб, срлп, мждр, кгбр, бк 215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5439 на ДГС Стара Загора от 22.07.2021 е прекратена!
5439 ДГС Стара Загора 22.07.2021 цр, бл, кгбр, здб, гбр, срлп, мждр 215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5402 ДГС Стара Загора 29.06.2021 чб, ак, цр, 215124-1 Процедури за продажба на дървесина 132,784.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5401 ДГС Стара Загора 29.06.2021 чб, бб, ак, брс, кдб 215123-1 Процедури за продажба на дървесина 127,639.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5369 ДГС Стара Загора 07.06.2021 бл ; цр ; 215126 Процедури за добив на дървесина 5,593.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5268 ДГС Стара Загора 20.04.2021 215203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 164,008.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5145 ДГС Стара Загора 12.03.2021 здб, мждр, бл, цр, гбр 215120 Процедури за добив на дървесина 26,461.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5144 ДГС Стара Загора 12.03.2021 здб, цр, бл, кгбр, срлп, мждр 215119 Процедури за добив на дървесина 14,409.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5143 ДГС Стара Загора 12.03.2021 бл, здб, цр, 215121 Процедури за добив на дървесина 17,301.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5142 ДГС Стара Загора 12.03.2021 бл, здб, цр, кгбр, мждр, 215118-1 Процедури за добив на дървесина 12,315.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5069 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5069 ДГС Стара Загора 29.01.2021 цр, здб, бл, кгбр 215119 Процедури за добив на дървесина 7,426.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5068 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5068 ДГС Стара Загора 29.01.2021 здб, бл, цр, кгбр, мждр 215118 Процедури за добив на дървесина 12,715.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5032 ДГС Стара Загора 20.01.2021 др.шир. Процедури за добив на дървесина 1,645.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4857 ДГС Стара Загора 08.12.2020 215201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,762.58 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4849 ДГС Стара Загора 19.11.2020 чб 205142 Процедури за добив на дървесина 12,334.00 лв. без ДДС