slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5795 ДГС Стара Загора 08.12.2021 здб, бл, цр, кгбр, мждр 225106 Процедури за добив на дървесина 38,954.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5794 ДГС Стара Загора 08.12.2021 здб, срлп, цр, гбр, мждр, кгбр, 225105 Процедури за добив на дървесина 25,502.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5793 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб, бб, бл, цр, гбр, кгбр, 225104 Процедури за добив на дървесина 26,066.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5792 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб 225103 Процедури за добив на дървесина 24,624.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5791 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб, бб, здб, гбр, срлп, мждр, кгбр, лдб 225102 Процедури за добив на дървесина 34,122.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5790 ДГС Стара Загора 08.12.2021 чб, бб, цр, здб, кдб, бл, срлп, мждр 225101 Процедури за добив на дървесина 99,814.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5758 ДГС Стара Загора 02.12.2021 215204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 38,169.94 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5681 на ДГС Стара Загора от 11.11.2021 е прекратена!
5681 ДГС Стара Загора 11.11.2021 ак, брс, кдб 215109 Процедури за добив на дървесина 34,307.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5604 ДГС Стара Загора 06.10.2021 здб, цр, срлп, гбр, мждр, кгбр 215130 Процедури за добив на дървесина 22,348.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5569 на ДГС Стара Загора от 21.09.2021 е прекратена!
5569 ДГС Стара Загора 21.09.2021 Процедури за продажба на дървесина 30,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5501 на ДГС Стара Загора от 17.08.2021 е прекратена!
5501 ДГС Стара Загора 17.08.2021 Процедури за продажба на дървесина 30,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5468 на ДГС Стара Загора от 20.07.2021 е прекратена!
5468 ДГС Стара Загора 20.07.2021 цр, здб, срлп, мждр, кгбр, бк 215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5439 на ДГС Стара Загора от 22.07.2021 е прекратена!
5439 ДГС Стара Загора 22.07.2021 цр, бл, кгбр, здб, гбр, срлп, мждр 215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5402 ДГС Стара Загора 29.06.2021 чб, ак, цр, 215124-1 Процедури за продажба на дървесина 132,784.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5401 ДГС Стара Загора 29.06.2021 чб, бб, ак, брс, кдб 215123-1 Процедури за продажба на дървесина 127,639.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5369 ДГС Стара Загора 07.06.2021 бл ; цр ; 215126 Процедури за добив на дървесина 5,593.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5268 ДГС Стара Загора 20.04.2021 215203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 164,008.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5145 ДГС Стара Загора 12.03.2021 здб, мждр, бл, цр, гбр 215120 Процедури за добив на дървесина 26,461.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5144 ДГС Стара Загора 12.03.2021 здб, цр, бл, кгбр, срлп, мждр 215119 Процедури за добив на дървесина 14,409.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5143 ДГС Стара Загора 12.03.2021 бл, здб, цр, 215121 Процедури за добив на дървесина 17,301.50 лв. без ДДС