slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5142 ДГС Стара Загора 12.03.2021 бл, здб, цр, кгбр, мждр, 215118-1 Процедури за добив на дървесина 12,315.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5069 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5069 ДГС Стара Загора 29.01.2021 цр, здб, бл, кгбр 215119 Процедури за добив на дървесина 7,426.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5068 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5068 ДГС Стара Загора 29.01.2021 здб, бл, цр, кгбр, мждр 215118 Процедури за добив на дървесина 12,715.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5032 ДГС Стара Загора 20.01.2021 др.шир. Процедури за добив на дървесина 1,645.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4857 ДГС Стара Загора 08.12.2020 215201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,762.58 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4849 ДГС Стара Загора 19.11.2020 чб 205142 Процедури за добив на дървесина 12,334.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4779 ДГС Стара Загора 19.11.2020 215202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 73,656.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4434 на ДГС Стара Загора от 24.06.2020 е прекратена!
4434 ДГС Стара Загора 24.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4426 ДГС Стара Загора 21.07.2020 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4421 ДГС Стара Загора 10.06.2020 цр, здб, мждр 205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4342 ДГС Стара Загора 21.05.2020 здб, бк, кгбр, мждр 205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4320 ДГС Стара Загора 27.05.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4290 ДГС Стара Загора 19.05.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4275 ДГС Стара Загора 08.06.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4230 на ДГС Стара Загора от 14.05.2020 е прекратена!
4230 ДГС Стара Загора 14.05.2020 здб;бк;кгбр;мждр; 205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4229 ДГС Стара Загора 14.05.2020 здб;цр;гбр;бк;мждр;кгбр;бл; 205137 Процедури за добив на дървесина 18,018.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4228 на ДГС Стара Загора от 14.05.2020 е прекратена!
4228 ДГС Стара Загора 14.05.2020 цр;здб;мждр 205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4219 ДГС Стара Загора 27.05.2020 Открита процедура 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4161 на ДГС Стара Загора от 09.04.2020 е прекратена!
4161 ДГС Стара Загора 09.04.2020 чб, цр, кгбр 205145 Процедури за добив на дървесина 22,407.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4160 ДГС Стара Загора 09.04.2020 чб, дгл, 205144 Процедури за добив на дървесина 17,609.50 лв. без ДДС